Janina Harasim
Janina Harasim
Profesor w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Zweryfikowany adres z ue.katowice.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Finanse banków
M Capiga, J Harasim, G Szustak
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 2005
622005
Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej.
J Harasim
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 282, 2004
372004
Współczesny rynek płatności detalicznych – specyfika, regulacje, innowacje
J Harasim
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013
302013
Bankowość detaliczna w Polsce
J Harasim
CeDeWu, 2011
302011
Bankowość detaliczna w Polsce
J Harasim
CeDeWu, Warszawa, 2009
302009
Bankowość detaliczna w Polsce
J Harasim
CeDeWu, Warszawa, 2005
30*2005
The Shift from Cash to Non-Cash Transactions
J Harasim
Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, ed. J …, 2016
16*2016
Payment habits as a determinant of retail payment innovations diffusion: the case of Poland
J Harasim, M Klimontowicz
Journal of Innovation Management 1 (2), 86-102, 2013
162013
Oszczędzanie i inwestowanie nadwyżek finansowych przez ludność
J Harasim
Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, red. Janina Harasim, 13-47, 2010
14*2010
Oszczędzanie i inwestowanie nadwyżek finansowych przez ludność
J Harasim
Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce = Saving and investing in …, 2010
14*2010
The Role of Intangible Assets in Bank's Competitiveness and Effectiveness
J Harasim
Journal of Economics & Management/University of Economics in Katowice 4, 41-57, 2008
142008
Strategie marketingowe w bankowości detalicznej w Polsce
J Harasim
Oficyna Wydawnicza-Zarządzanie i Finanse, 2004
142004
System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego
A Nocoń, J Harasim
Difin, 2016
122016
Tendencje rozwojowe na rynku alternatywnych instrumentów finansowych
M Klimontowicz
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 49 (4 …, 2015
112015
Europejski rynek płatności detalicznych
J Harasim, B Frączek, G Szustak, M Klimontowicz
CeDeWu, 2012
112012
Konkurencyjność i efektywność działania banku–podejście zasobowe
J Harasim
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Akademia Ekonomiczna w …, 2009
112009
OszczÄ™ dzanie i inwestowanie w teorii i praktyce
J Harasim
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. OddziaĹ ‚, 2010
102010
Wprowadzanie nowych produktów do oferty banku skierowanej do klientów indywidualnych
J Harasim
Bank i Kredyt 7, 47-55, 2004
92004
FinTech–dylematy definicyjne i determinanty rozwoju
J Harasim, K Mitręga-Niestrój
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 169-179, 2018
82018
OszczCdzanie i inwestowanie nadwycek finansowych przez ludność,[w:] J. Harasim (red.)
J Harasim
OszczCdzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, 2010
82010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20