Ewa Kamińska
TitleCited byYear
„Recykling opon”
A Wojciechowski, R Michalski, E Kamińska
Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy …, 2011
9*2011
Selected Methods of Utilisations Used Tires
A Wojciechowski, R Michalski, E Kaminska
Polimery 57 (9), 656-660, 2012
62012
Wybrane metody zagospodarowania zużytych opon
A Wojciechowski, R Michalski, E Kamińska
Polimery 57 (9), 656-660, 2012
42012
Kierunki zagospodarowania zużytych opon samochodowych
A Skarbek-Żabkin, E Kamińska
Transport Samochodowy, 2015
32015
Recykling wybranych odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji
E Kamińska, A Skarbek-Żabkin
Logistyka 4 (CD1), 473-479, 2014
32014
Analizy ekobilansowe w szacowaniu obciążeń środowiska
E Kamińska, A Skarbek-Żabkin
Transport Samochodowy, 2015
22015
Analiza ekobilansowa recyklingu zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych
E Kamińska, A Skarbek-Żabkin
Logistyka 6 (CD 3), 5158-5167, 2014
22014
Wykorzystanie metody LCA do szacowania poziomu obciążeń środowiska związanych z odzyskiem ołowiu z surowców wtórnych
E Kamińska, J Merkisz, T Kamiński
CHEMIK 67 (10), 963 - 970, 2013
22013
Effect analysis on the implementation of automatic emergency call system eCall
T Kamiński, M Ucińska, E Kamińska
Journal of KONES 18, 179-184, 2011
22011
Koszty jednostkowe przedsiębiorstw międzynarodowego transportu ciężarowego operujących głównie na rynku UE
J Waśkiewicz, E Kamińska
Transport Samochodowy, 2017
12017
Aspekt prawny recyklingu akumulatorów kwasowoołowiowych
E Kamińska, T Kamiński, A Skarbek-Żabkin
Logistyka 2 (CD1), 115-123, 2014
12014
The legal and environmental aspect of the automotive lead acid batteries utilisation.
E KAMIŃSKA, J MERKISZ
Archives of Waste Management and Environmental Protection 14 (1), 2012
12012
Selected aspects of the eCall emergency notification system
T Kaminski, G Nowacki, I Mitraszewska, M Niezgoda, M Kruszewski, ...
Archives of Transport 23 (4), 489, 2011
12011
Detekcja kolizji drogowej dla potrzeb pokładowego urządzenia eCall
T Kamiński, I Mitraszewska, G Nowacki, M Niezgoda, M Ucińska, ...
Logistyka, 2010
12010
Video register picture evaluation to support drivers training and examination
T Kamiński, A Wojciechowski, G Nowacki, I Mitraszewska, E Kamińska, ...
Journal of KONES 15, 225-232, 2008
12008
The chosen aspects of end of life vehicles recycling
E Kamińska, A Wojciechowski, J Merkisz
Journal of KONES 15, 145-152, 2008
12008
THE ENVIRONMENTAL ASPECT OF RECYCLING END-OF-LIFE VEHICLES
E Kamińska
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Transport 127, 25-35, 2019
2019
Problematyka recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
E Kamińska
Polski Transport Samochodowy Ładunków, 289-312, 2019
2019
Miejsce recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w zrównoważonym
S Kamińska, Ewa
Studia i Materiały "Miscellanea Oeconomicae" 2 ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY – ASPEKTY …, 2018
2018
Management of Disused Lead-Acid Batteries in the Context of the Eco-Balance Analysis
E Kamińska
Journal of Kones 1, 197-204, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20