Paweł Lubomski
Paweł Lubomski
Gdańsk University of Technology
Verified email at pg.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Multi-level virtualization and its impact on system performance in cloud computing
P Lubomski, A Kalinowski, H Krawczyk
International Conference on Computer Networks, 247-259, 2016
92016
Generalized access control in hierarchical computer network
H Krawczyk, P Lubomski
2010 2nd International Conference on Information Technology,(2010 ICIT), 121-124, 2010
72010
Ujednoznacznianie słów przy użyciu słownika WordNet
J Szymański, A Mizgier, M Szopiński, P Lubomski
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie …, 2008
62008
User trust levels and their impact on system security and usability
H Krawczyk, P Lubomski
International Conference on Computer Networks, 82-91, 2015
52015
Techniczne aspekty implementacji nowoczesnej platformy e-learningowej
P Lubomski, I Żuchowski
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej …, 2014
32014
Architektury systemów informatycznych wspomagających rozwój e-uczelni
H Krawczyk, P Lubomski
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie …, 2009
32009
Practical Evaluation of Internet Systems' Security Mechanisms
P Lubomski, H Krawczyk
IEEE Security & Privacy 15 (1), 32-40, 2017
22017
Clustering context items into user trust levels
P Lubomski, H Krawczyk
International Conference on Dependability and Complex Systems, 333-342, 2016
22016
Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego
P Lubomski
EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej 9 (1), 80-89, 2015
22015
CoRBAC–context-oriented role based access control
H Krawczyk, P Lubomski
Studia Informatica 34 (3), 185-194, 2013
2*2013
Pączkowanie-metoda rozwoju interoperacyjnych komponentów dla systemów rozproszonych= Budding–the software development method of interoperable components for distributed systems
H Krawczyk, P Lubomski
Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2010
22010
Architektura portalu zarządzania informacjami dydaktycznymi
T Dziubich, P Lubomski, A Mizgier
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie …, 2008
22008
Multidisciplinary open system transferring knowledge for R2B development
H Krawczyk, P Lubomski
TASK Quarterly 21, 299-308, 2017
12017
MOST Wiedzy jako narzędzie promocji otwartych zasobów nauki
P Lubomski
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej …, 2017
12017
Architektura zintegrowanego środowiska usług wspomagających funkcjonowanie uczelni
P Lubomski
Akademia Medyczna w Gdańsku, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański., 2009
12009
Aspect-Oriented Management of Service Requests for Assurance of High Performance and Dependability
P Lubomski, P Pszczoliński, H Krawczyk
Advances in Dependability Engineering of Complex Systems, 264-276, 2017
2017
Practical Evaluation of Internet Systems' Security Mechanisms (vol 15, pg 38, 2017)
P Lubomski, H Krawczyk
IEEE SECURITY & PRIVACY 15 (3), 4-4, 2017
2017
MOST Wiedzy jako narzędzie promocji potencjału naukowo-badawczego uczelni wyższej
P Lubomski
EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej, 108-116, 2017
2017
Dobre praktyki i narzędzia open source w zwinnym wytwarzaniu oprogramowania
P Lubomski, P Pszczoliński, M Nowacki
2017
Techniczne aspekty niezawodnej chmury obliczeniowej
P Lubomski, P Pszczoliński, A Kalinowski
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20