Obserwuj
Іван Романюк
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
PR-маркетинг як один з інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємств
ОВ Мандич, ІО Романюк, ОМ Нікітіна
ХНТУСГ, 2016
262016
Особливості впровадження маркетингових комунікацій в туристичні послуги
ІА Романюк, ОВ Мандич, ОМ Нікітіна
ХНТУСГ, 2016
232016
Кримінально-правова характеристика злочинів, що посягають на інтелектуальну власність в Україні
ІМ Романюк
Львів.–2018.–238 с, 2018
172018
Тепловая мелиорация локальных участков грунта сбросными теплыми водами промышленных и энергетических объектов
ВА Гурин, ВП Востриков, ИВ Романюк, ОЛ Пинчук
Природообустройство, 30-34, 2009
102009
Інтелектуальна власність: кримінально-правові аспекти дослідження
І Романюк
Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні …, 2017
62017
Аналіз і прогноз маркетингових стратегій та PR в умовах пандемії коронавірусу
І Романюк, О Азізов, О Заїка, О Мандич
Університетські наукові записки, 75-76, 2020
52020
Вербальні та невербальні складники діалогічного мовлення мовців (на матеріалі прозових творів І. Нечуя-Левицького)
ІВ Романюк
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
52009
Диференціація правового регулювання працевлаштування жінок в умовах ринкових відносин
ІВ Шульженко, ІО Романюк
Вісник ДонНУЕТ. Серія." Гуманітарні науки", 2013
42013
Теплова меліорація грунту скидною теплою водою за допомогою гідротехнічної системи з теплообмінниками-рукавами (в умовах Західного Полісся України): канд.… техн. наук: 06.01 …
ІВ Романюк
Рівне, 2007.–249 с, 2007
42007
Невербальні засоби спілкування у персонажному мовленні: гендерний аспект
ІВ Романюк
Scienceand Educationa New Dimension. Philology 3, 14, 2015
32015
Аналіз стану та напрямки удосконалення технічної експлуатації осушуваних систем (на прикладі Рівненського міжрайонного управління водного господарства)
ІВ Романюк, ЄГ Герасімов, ОЛ Пінчук
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2013
32013
Проблеми фінансування підприємств ГМК України та напрямки оптимізації структури капіталу
КВ Слюсаренко, І Романюк
Scientific Notes of Ostroh Academy National University," Economics" Series, 2012
32012
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни" Високотемпературні теплотехнологічні процеси та установки"
ВМ Лялюк, СВ Угольніков, АВ Онищенко, ОВ Гришина
32009
Глобальний атрактор для однієї многозначної імпульсної динамічної системи
І Романюк
В І С НИ К, 2016
22016
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» за темами «Розрахунок трифазних кіл, що живляться негармонійними …
ЯБ Форкун, ВП Самошкін, ДВ Тугай
22008
Тепловая мелиорация почв сбросной теплой водой с помощью гидротехнической системы из теплообменников-рукавов
ИВ Романюк
авто-реф. дис.. канд. техн. наук 6 (02), 2007
22007
Особливості експлуатації як основа проектування сучасних кінотеатрів
ІВ Романюк, НВ Скляренко
Наукові розробки молоді на сучасному етапі, 2016
12016
Структруно-граматична функція звертань (на матеріалі оповідань ІС Нечуя-левицького" Біда бабі Палажці солов’їсі” та" Біда бабі Парасці Гришисі”)
І Романюк
Кіровоград: Видавець Лисенко ВФ, 2015
12015
Дослідження температурного режиму ґрунту в блок-секції тепломеліоративної системи з оболонками-рукавами
ВП Востріков, ІВ Романюк, ОЛ Пінчук, ВМ Гнатюк
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2013
12013
Розмовне мовлення персонажів у художньому діалозі
ІВ Романюк
Дослідження з лексикології і граматики української мови, 36-42, 2012
12012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20