Obserwuj
Dorota Kużdowicz
Dorota Kużdowicz
Katedra Logistyki, Uniwersytet Zielonogórski
Zweryfikowany adres z wez.uz.zgora.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Application of cost accounting systems in an enterprise
P Kużdowicz, D Kużdowicz
Management 16 (2), 175-186, 2012
142012
Cross-company data flows with ERP system
P Kużdowicz, M Relich, D Kużdowicz
Knowledge for Market Use, 264-269, 2012
102012
The application of normal and actual cost accounting in production companies
D Kużdowicz, P Kużdowicz, K Witkowski
Global Crises-Opportunities and Threats, CO-MA-TECH, 154-159, 2012
92012
Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach
PD Kluge, S Kaluga, P Kużdowicz, D Kużdowicz, V Lingnau, P Orzeszko
Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza PZ, 2001
82001
Metoda kroczącego planowania płynności finansowej w przedsiębiorstwie
D Kużdowicz
rozprawa doktorska, Politechnika Wrocławska, Wrocław, 2006
72006
Przepływy strumieni wartości w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa
P Kużdowicz, M Relich, D Kużdowicz
Logistyka, 335-340, 2013
62013
INTEGRACJA RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ I ZARZĄDCZEJ W SYSTEMIE ERP.
P Kużdowicz, D Kużdowicz
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2013
32013
Technologia komputerowo wspomaganego controllingu w MSP w warunkach nowej Bazylejskiej umowy kapitałowej–Basel II
PD Kluge, D Kużdowicz, P Kużdowicz, P Orzeszko, A Ostrowska-Huba
Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, SUCCESS, 2004
32004
Modeling the accounting system in ERP software
P Kużdowicz, D Kużdowicz, A Saniuk
Carpathian Logistics Congress-CLC, 1-10, 2015
22015
Analiza odchyleń w sztywnym i elastycznym rachunku kosztów planowanych
D Kużdowicz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 235-240, 2008
22008
Wyznaczanie kosztów oczekiwanych w przedsiębiorstwie
D Kużdowicz, P Kużdowicz, K Witkowski
Logistyka, 6447-6452, 2014
12014
Cost control in enterprise purchasing processes
P Kużdowicz, D Kużdowicz, A Saniuk
Comat, 2014
12014
Zastosowanie metody kolejnych przybliżeń w rachunku kosztów działań
D Kużdowicz, P Kużdowicz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 277-287, 2010
12010
Stand der controllingbezogenen Vorbereitungen polnischer mittelständischer Unternehmen auf Basel II
A Jonen, D Kuzdowicz, PD Kluge
Management kleiner und mittlerer Unternehmen: Stand und Perspektiven der KMU …, 2008
12008
Nowe wymagania w stosunku do rachunkowości zarządczej i controllingu, wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
PD Kluge, D Kużdowicz
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 16-22, 2004
12004
Controlling w średnich przedsiębiorstwach: teoria i praktyka
PD Kluge, D Kużdowicz
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie, 5-17, 2004
12004
Podejście zintegrowane w ocenie rentowności systemu zarządzania przez jakość
P Kużdowicz, D Kużdowicz
Management 7 (2), 107-115, 2003
12003
Aspekty podatkowe i księgowe leasingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem
D Kużdowicz, E Nowak
Management 6 (2), 99-109, 2002
12002
RAPORTOWANIE PRZEPŁYWÓW STRUMIENI WARTOŚCI W SYSTEMIE ERP.
D Kużdowicz, J Jędrzejczak-Gas, P Kużdowicz
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2016
2016
Kalkulacja kosztów dodatków metalowych w rachunku nośników kosztów i wyników
P Kużdowicz, D Kużdowicz
Logistyka, 3972--3980, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20