Obserwuj
Piotr Kuligowski
Piotr Kuligowski
Tadeusz Manteuffel Institute of History of the Polish Academy of Sciences
Zweryfikowany adres z ihpan.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Radykałowie polistopadowi i nowoczesna galaktyka pojęć:(1832-1888)
P Kuligowski
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2020
62020
Remarks on Communes of the Polish People: the character of organization, the ideology, the meaning
P Kuligowski
4
The Pathogenesis of the Public Sphere in Exile: Anarchy and Unity in the Political Thought and Mentality of the Great Polish Emigration
P Kuligowski
Kwartalnik Historyczny 126 (Eng.-Lang. Ed. 3), 61-96, 2019
32019
Ouvriers, proletarjat czy stan czwarty? Konceptualizacja klasy robotniczej w kręgach polskiej lewicy (1832-1892)
P Kuligowski
Praktyka Teoretyczna 23 (1), 160-194, 2017
32017
Królestwo Boże na ziemi. Wokół sporu Ludwika Królikowskiego i Jana Czyńskiego
P Kuligowski
Historia Slavorum Occidentis, 77-93, 2015
32015
Miecz Chrystusa. Chrześcijańskie inspiracje polskiego socjalizmu sprzedpowstania styczniowego
P Kuligowski
Ogrody Nauk i Sztuk 2 (2), 50-61, 2012
32012
Sword of Christ. Christian inspirations of Polish socialism before the January Uprising
P Kuligowski
Journal of Education Culture and Society 3 (1), 115-126, 2012
32012
The Utopian Impulse and Searching for the Kingdom of God: Ludwik Królikowski’s (1799-1879) Romantic Utopianism in Transnational Perspective
K Piotr
Slověne= Словѣне. International Journal of Slavic Studies 7 (2), 199-226, 2018
22018
Polityczny wymiar koncepcji wojny ludowej Henryka Kamieńskiego w kontekście debat połowy lat czterdziestych XIX w.
P Kuligowski
Przegląd Historyczny 108, 531-555, 2017
22017
Retoryka i utopia. Ludiuik Królikoiuski: studium struktury myśli
P Kuligowski
Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 37 (2), 101-124, 2016
22016
Chmielnicki i Szela Radykalnych romantyków zmagania z ludową historią Polski
P Kuligowski
Czas Kultury, 2016
22016
Gminowładztwo czy miejskość? Meandry polskiej irredenty przed powstaniem styczniowym
P Kuligowski
Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, 69-80, 2015
22015
Uniwersytet rynkowy czy wspólnotowy?
P Kuligowski
Praktyka Teoretyczna 1, 203-208, 2010
22010
Travelling counter-concepts in revolutionary Europe: individualism-socialism from Pierre Leroux to Polish ‘democratism’
P Kuligowski, Q Schwanck
Journal of Political Ideologies 26 (2), 161-179, 2021
12021
„Zniszczyć wszelkie państwo”. Idee wędrowne Ludwika Królikowskiego (1799–1879)
P Kuligowski
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2020
12020
Wczesny socjalizm i przyszłość
P Kuligowski
Praktyka Teoretyczna 29 (3), 8-14, 2018
12018
Religious language in politics: The case of Polish radicals in exile, 1828-1852
P Kuligowski
Slovanský přehled: historická revue pro dějiny střední, východní a …, 2018
12018
La «Pologne Populaire»: genèse et signification de la notion. Une page de l’histoire de la formation d’une modernité périphérique
P Kuligowski, R Dobek
Prace Historyczne 2017 (Numer 144 (3)), 539-557, 2017
12017
Eutopia na zgliszczach. Kierunki rozwoju idei polskiego kooperatyzmu w XIX wieku
P Kuligowski
Historia i Polityka, 81-99, 2016
12016
Sprawozdanie z letniej szkoły: Concepta: International Research School in Conceptual History and Political Thought, 9-21 sierpnia 2015 r.
P Kuligowski
Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM 12, 271-276, 2015
12015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20