Obserwuj
Piotr Misztal
Piotr Misztal
The Jan Kochanowski University
Zweryfikowany adres z onet.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The Relationship between Savings and Economic Growth in Countries with Different Level of Economic Development (Wspólzaleznosci miedzy oszczednosciami i wzrostem gospodarczym w …
P Misztal
Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse 7 (2), 17-29, 2011
802011
Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego
P Misztal
Difin, 2004
632004
Foreign Direct Investments as a factor for economic growth in Romania
P Misztal
Review of Economic and Business Studies (REBS), 39-53, 2010
532010
Public debt and economic growth in the European Union
P Misztal
Journal of Applied Economic Sciences (JAES), 292-302, 2010
452010
The Harberger-Laursen-Metzler Effect. Theory and Practice in Poland
P Misztal
Romanian Economic Journal 13 (38), 129-146, 2010
272010
Export diversification and economic growth in European Union member states
P Misztal
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 10 (2), 55-64, 2011
202011
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski w okresie 1990–2007
J Misala, P Misztal, I Młynarzewska, E Siek
Politechnika Radomska, Radom, 2008
182008
Finanse i rozliczenia midzynarodowe
A Kosztowniak, P Misztal
CH Beck, Warszawa, 2009
172009
International competitiveness of the Baltic States in the transformation period: Lithuania, Latvia and Estonia
P Misztal
Transformations in Business & Economics 8 (3), 21-35, 2009
162009
The Feldstein-Horioka hypothesis in countries with varied levels of economic development
P Misztal
Contemporary Economics 5 (2), 16-29, 2011
152011
Dług publiczny i wzrost gospodarczy w krajach członkowskich Unii Europejskiej
P Misztal
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 101-114, 2011
152011
Bezpośrednie inwestycje zagranicznejako czynnik wzrostu gospodarczego w Polsce
P Misztal
Finanse, 2012
142012
International trade and business cycle synchronization in Poland, the European Union and the Euro Zone
P Misztal
Contemporary Economics 7 (3), 65-78, 2013
112013
The link between the government budget and the current account in the Baltic countries
P Misztal
Central European Review of Economics & Finance 2 (1), 45-62, 2012
102012
Koncentracja towarowa eksportu a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej
P Misztal
Ekonomista, 2011
102011
Czy strefa euro zmierza w kierunku pułapki niskiej inflacji
JL Bednarczyk, P Misztal
Ekonomista, 546-566, 2016
72016
Zmiany kursu walutowego i dynamika cen w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego
P Misztal
Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, 2010
72010
Hipoteza wzrostu gospodarczego stymulowanego przez eksport
P Misztal
Doświadczenia Polski w okresie 2009, 37-51, 1997
71997
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski
J Misala, I Młynarzewska, P Misztal, E Siek
Teoria i praktyka, Politechnika Radomska, Wydział Ekonomiczny, Katedra …, 2007
62007
Współczesna polityka gospodarcza
A Kosztowniak, M Sobol, U Kosterna, K Ortyński, P Misztal, I Pszczółka, ...
CeDeWu. pl, 2020
52020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20