Obserwuj
Jerzy Witold Wiśniewski
Jerzy Witold Wiśniewski
Professor of Economics, Department of Econometrics & Statistics, Nicholaus Copernicus University
Zweryfikowany adres z umk.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Mikroekonometria
JW Wiśniewski
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu M Kopernika Toruń, 2009
472009
Microeconometrics in Business Management
JW Wiśniewski
Chichester : John Wiley & Sons, 2016, 2016
362016
Ekonometryczny model małego przedsiębiorstwa
JW Wiśniewski
Instytut Wydawniczy" GRAVIS", 2003
272003
Ekonometryczne badanie zjawisk jakościowych. Studium metodologiczne
JW Wiśniewski
27*1986
Correlation and regression of economic qualitative features, 63 s.
JW Wiśniewski
LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, 2013
202013
Dilemmas of Economic Measurements in Weak Scales
J Wiśniewski
Folia Oeconomica Stetinensia 10 (2), 50-59, 2011
152011
Ekonometryczne modelowanie płynności finansowej małego przedsiębiorstwa
E Wiśniewska, JW Wiśniewski
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw …, 2007
152007
Dylematy stosowania współczynnika korelacji Spearmana
JW Wiśniewski
„Zarządzanie ryzykiem kapitałowym i ubezpieczeniowym oraz społecznymi …, 2014
142014
Korelacja i regresja w badaniach zjawisk jakościowych na tle teorii pomiaru
JW Wiśniewski
Przegląd Statystyczny 3, 239 – 248, 1986
141986
Elementy ekonometrii
JW Wiśniewski, Z Zieliński
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2001
132001
Forecasting from An Econometric System of Interdependent Equations
JW Wiśniewski
LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN-13: 978-3-659-85711-9, 2018
102018
Jakość wód jeziornych a efektywność gospodarki rybackiej
MA Ramczyk, JW Wiśniewski
Wiadomości Statystyczne 8, 32-34, 1988
101988
Statystyczna metoda dynamicznej oceny płynności finansowej małego przedsiębiorstwa
JW Wiśniewski
Wiadomości Statystyczne, 22-33, 2008
92008
Ekonometryczna analiza rygorystycznych zobowiązań pieniężnych małego przedsiębiorstwa
JW Wiśniewski, E Wiśniewska
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw …, 2004
92004
Financial Liquidity and Debt Recovery Efficiency Forecasting in a Small Industrial Enterprise
JW Wiśniewski
Risks 10 (66), 1 - 13, 2022
82022
Forecasting in Small Business Management
JW Wiśniewski
Risks 9 (2021), 1-17, 2021
72021
Forecasts of payment card payments against the changes in the infrastructure of the payment system in Poland
WJ Sokołowska Ewelina
10th International Scientific Conference, Financial Management of Firms and …, 2015
72015
DYNAMICZNY MODEL EKONOMETRYCZNY W OCENIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ MAŁEGO PRZEDSIĘBIORSTWA
E Sokołowska, JW Wiśniewski
METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH. Modele ekonometryczne, 9 (2008 …, 2008
72008
Teoria pomiaru a teoria błędów w badaniach statystycznych
JW Wiśniewski
Wiadomości Statystyczne 11, 18-20, 1987
71987
Ekonometria, cz. I
JW Wiśniewski, Z Zieliński
Wydawnictwo UMK Toruń, 1985
71985
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20