Obserwuj
Tomasz Grzegorz Grosse
Tomasz Grzegorz Grosse
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego
TG Grosse
Studia regionalne i lokalne 3 (08), 25-48, 2002
3992002
Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych
TG Grosse
Studia regionalne i lokalne 8 (27), 27-49, 2007
1342007
Polityka regionalna Unii Europejskiej: przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski
TG Grosse
Instytut Spraw Publicznych, 2004
1212004
Innowacyjna gospodarka na peryferiach?
TG Grosse
Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, 2007
1142007
Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy: przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski
TG Grosse
Instytut Spraw Publicznych, 2000
1052000
Europa na rozdrożu
TG Grosse
Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2008
772008
Zmierzch decentralizacji w Polsce?: polityka rozwoju w województwach w kontekście integracji europejskiej
TG Grosse, M Mackiewicz
Instytut Spraw Publicznych, 2003
762003
Geoeconomic relations between the EU and China: the lessons from the EU weapon embargo and from Galileo
TG Grosse
Geopolitics 19 (1), 40-65, 2014
702014
W objęciach europeizacji: wybrane przykłady z Europy Środkowej i Wschodniej
TG Grosse
Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2012
682012
Sektorowa czy zintegrowana czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi
TG Grosse
Lukasz Hardt, 2010
652010
Euro-commentary: An evaluation of the regional policy system in Poland: Challenges and threats emerging from participation in the EU’s cohesion policy
TG Grosse
European Urban and Regional Studies 13 (2), 151-165, 2006
602006
Wpływ procesów globalnych i integracji europejskiej na polski system polityki regionalnej
TG Grosse
Studia Regionalne i Lokalne 2 (07), 61-82, 2001
462001
Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej
TG Grosse
Instytut Spraw Publicznych, 2004
452004
Cele i zasady polityki regionalnej państwa
TG Grosse
Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na temat Krajowej Strategii …, 2009
392009
W poszukiwaniu geoekonomii w Europie
TG Grosse
Instytut StudiĂłw Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2014
332014
Social dialogue during enlargement: The case of Poland and Estonia
TG Grosse
Acta Politica 45 (1), 112-135, 2010
312010
Dylematy unii bankowej
TG Grosse
Analiza natolińska 2, 60, 2013
282013
Działania antykorupcyjne w państwach członkowskich OECD
TG Grosse
Pogram" Przeciw Korupcji" Fundacji im. Stefana Batorego i Helsińskiej …, 2000
242000
Doświadczenia Strategii Lizbońskiej–perspektywy Strategii „Europa 2020”: o kontynuacji i zmianach w polityce UE
TG Grosse
Zarządzanie Publiczne, 5-24, 2010
202010
Dialog społeczny i obywatelski w Polsce 2002-2005
M Fałkowski, T Grosse, O Napiontek
Instytut Spraw Publicznych, 2006
192006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20