Obserwuj
Wojciech Tołoczko, dr hab. prof. UŁ
Wojciech Tołoczko, dr hab. prof. UŁ
Zweryfikowany adres z uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The effect of sewage sludge application on soil properties and willow (Salix sp.) cultivation
M Urbaniak, A Wyrwicka, W Tołoczko, L Serwecińska, M Zieliński
Science of the Total Environment, 586, 66-75, 2017
1112017
Spatial distribution and reduction of PCDD/PCDF toxic equivalents along three shallow lowland reservoirs
M Urbaniak, E Kiedrzyńska, M Zieliński, W Tołoczko, M Zalewski
Environmental Science and Pollution Research, 21, 4441-4452, 2014
222014
Zawartość związków próchnicznych w glebach nawożonych preparatem EM
W Toloczko, A Trawczynska, A Niewiadomski
Roczniki Gleboznawcze, 60 (1), 97-101, 2009
17*2009
Characteristics of soil cover in Poland with special attention paid to the Łódź region
A Niewiadomski, W Tołoczko
s.75-99 [w:] Marszał T., Kobojek E. (red.) Natural environment of Poland and …, 2014
152014
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in arable soils in proximity of communication tracts near Łodz city
S Laskowski, A Trawczyńska, W Tołoczko
Chemia i Inżynieria Ekologiczna 12 (7), 709-715, 2005
122005
Zawartość pierwiastków śladowych w wodach górnej Bzury
A Trawczynska, W Toloczko, A Niewiadomski
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 40, 491-496, 2009
102009
Walory abiotyczne Załęczańskiego Parku Krajobrazowego
E Papińska, W Tołoczko
[w:] Kurowski J. K., Witosławski P. (red.), Funkcjonowanie parków …, 2002
9*2002
Zmiany odczynu i zawartości siarki w glebach objętych oddziaływaniem aglomeracji miejsko-przemysłowej Zgierza
S Laskowski, W Toloczko
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 456, 343-351, 1998
91998
Różnorodność przyrodnicza Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na przykładzie wybranych stanowisk
S Laskowski, E Papińska, W Tołoczko
Problemy Ekologii Krajobrazu, 9, 99-112, 2001
82001
Alterations of some chemical and physico-chemical properties of selected soils in field ecosystems
S Laskowski, W Toloczko
Acta Agrophysica, 50, 177-188, 2001
82001
Fractional Composition of Organic Matter and Properties of Humic Acids in the Soils of Drained Bogs of the Siedlce Heights in Eastern Poland
M Becher, W Tołoczko, A Godlewska, K Pakuła, E Żukowski
Journal of Ecological Engineering, 23 (3), 208-222, 2022
72022
Interdisciplinary research of ecological effects of Northern Red oak Quercus rubra L. introduction in forest ecosystems (central Poland)–the principles and aims of study
B Woziwoda, I Kałucka, M Ruszkiewicz-Michalska, M Sławska, M Sławski, ...
SiM CEPL, 33 (4), 181-192, 2012
72012
Charakterystyka stanu srodowiska glebowego w strefie oddzialywania wysypiska odpadow komunalnych w Zgnilym Blocie
A Niewiadomski, W Toloczko
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 505, 273-279, 2005
72005
Ocena stanu srodowiska glebowego w otoczeniu aglomeracji miejsko-przemyslowej Zgierza
S Laskowski, W Toloczko
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 418 (1), 313-322, 1995
71995
Content of organic compounds in soils fertilized with EM preparation
W Tołoczko, A Trawczyńska, A Niewiadomski
Soil Sci. Ann 60, 97-101, 2009
62009
Content of heavy metals in ground water of the soil of Bzura river valley
A Trawczyńska, W Tołoczko
Chemia i Inżynieria Ekologiczna 12 (1-2), 121-126, 2005
62005
Zróżnicowanie krajobrazowe terenów nadpilicznych w okolicach Wielkopola
S Krysiak, W Tołoczko
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica, 6, 71-90, 2004
62004
Zawartość benzo/a/pirenu, antracenu i fenentrenu w glebach przy drogach o różnym natężeniu ruchu
S Laskowski, W Tołoczko
Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 493, 193-199, 2003
62003
Zawartość Pb, Zn, Cu w glebach przy drogach o różnym natężeniu ruchu w okolicach Łodzi
S Laskowski, W Toloczko, M Rólka
Acta Agrophysica, 56, 137-144, 2001
62001
CO2 respiration in soils of field ecosystems formed from different origin parent material
S Krysiak, W Tołoczko, A Niewiadomski
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 42, 144-150, 2010
52010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20