Magdalena Szpunar
Magdalena Szpunar
prof. UJ dr hab., Uniwersytet Jagielloński, www.magdalenaszpunar.com
Zweryfikowany adres z agh.edu.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego
M Szpunar
70*2012
Kultura cyfrowego narcyzmu
M Szpunar
Wydawnictwa AGH, 2016
552016
Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności–eksplikacja socjologiczna
M Szpunar
Studia socjologiczne 2 (173), 95-133, 2004
452004
Czym są nowe media: próba konceptualizacji
M Szpunar
Studia Medioznawcze= Media Studies, 2008
322008
Internet jako pole poszukiwania i konstruowania własnej tożsamości
M Szpunar
Konstruowanie jaźni i społeczeństwa, 2005
23*2005
Imperializm kulturowy internetu
M Szpunar
192017
Nowe media a paradygmat kultury uczestnictwa
M Szpunar
Teorie komunikacji i mediów 2, 251-262, 2010
192010
Internet w procesie realizacji badań
M Szpunar
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
182010
Społeczności wirtualne–realne kontakty w wirtualnym świecie
M Szpunar
Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, 2006
17*2006
W stronę nowych mediów
M Szpunar
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
152010
Humanistyka cyfrowa a socjologia cyfrowa. Nowy paradygmat badań naukowych
M Szpunar
Zarządzanie w kulturze 17 (4), 355-369, 2016
132016
Digital divide, a nowe formy stratyfikacji społecznej w społeczeństwie informacyjnym–próba typologizacji
M Szpunar
Społeczeństwo informacyjne, 2007
132007
Alienacja i samotność w sieci vs grupowość i kapitał społeczny w Internecie
M Szpunar
Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna Sieci, 2007
132007
Badania Internetu vs. badania w Internecie, czyli jak badać nowe medium--podstawowe problemy metodologiczne.
M Szpunar
Studia Medioznawcze, 2007
122007
Internet-medium informacji versus dezinformacji
M Szpunar
e-mentor, 46, 2007
12*2007
Od pierwotnej oralności do wtórnej piśmienności w epoce dominacji internetowego biasu
M Szpunar
Zeszyty Prasoznawcze 220 (4), 694-706, 2014
92014
Seniorzy w środowisku nowych mediów
M Szpunar
Seniorzy w świetle nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej …, 2013
92013
Kultura obrazu a ikonosfera Internetu
M Szpunar
Studia Medioznawcze= Media Studies, 2008
92008
Rozważania na temat komunikacji internetowej
M Szpunar
Teksty kultury - oblicza komunikacji w XXI wieku, s. 219-231, 2006
9*2006
Internet, a nowoczesna edukacja–czy istnieje jakaś alternatywa?
M Szpunar
Zeszyty Naukowe Świętokrzyskiego Centrum Edukacji na Odległość, 2006
92006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20