Magdalena Szpunar
Magdalena Szpunar
prof. UJ dr hab., Uniwersytet Jagielloński, www.magdalenaszpunar.com
Zweryfikowany adres z agh.edu.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego
M Szpunar
62*2012
Kultura cyfrowego narcyzmu
M Szpunar
Wydawnictwa AGH, 2016
462016
Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności–eksplikacja socjologiczna
M Szpunar
Studia socjologiczne 2 (173), 95-133, 2004
452004
Czym są nowe media-próba konceptualizacji
M Szpunar
Studia Medioznawcze, 31-40, 2008
272008
Internet jako pole poszukiwania i konstruowania własnej tożsamości
M Szpunar
Konstruowanie jaźni i społeczeństwa, 2005
21*2005
Internet w procesie realizacji badań
M Szpunar
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
172010
Imperializm kulturowy internetu
M Szpunar
152017
Nowe media a paradygmat kultury uczestnictwa
M Szpunar
Teorie komunikacji i mediów, 2010
152010
Społeczności wirtualne–realne kontakty w wirtualnym świecie
M Szpunar
Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, 2006
14*2006
Humanistyka cyfrowa a socjologia cyfrowa. Nowy paradygmat badań naukowych
M Szpunar
Zarządzanie w kulturze 17 (4), 355-369, 2016
122016
Digital divide, a nowe formy stratyfikacji społecznej w społeczeństwie informacyjnym–próba typologizacji
M Szpunar
Społeczeństwo informacyjne, 2007
122007
Alienacja i samotność w sieci vs grupowość i kapitał społeczny w Internecie
M Szpunar
Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna Sieci, 2007
122007
Internet-medium informacji versus dezinformacji
M Szpunar
e-mentor, 46, 2007
12*2007
W stronę nowych mediów
M Szpunar
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
112010
Badania Internetu vs. badania w Internecie, czyli jak badać nowe medium--podstawowe problemy metodologiczne.
M Szpunar
Studia Medioznawcze, 2007
102007
Kultura obrazu a ikonosfera Internetu
M Szpunar
Studia Medioznawcze, 104-124, 2008
92008
Rozważania na temat komunikacji internetowej
M Szpunar
Teksty kultury - oblicza komunikacji w XXI wieku, s. 219-231, 2006
9*2006
Internet, a nowoczesna edukacja–czy istnieje jakaś alternatywa?
M Szpunar
Zeszyty Naukowe Świętokrzyskiego Centrum Edukacji na Odległość, 2006
92006
Internet–nowa sfera publiczna czy kabina pogłosowa
M Szpunar
W M. Adamik-Szysiak (Red.), Media i polityka: Relacje i współzależności (ss …, 2014
82014
Społeczne konteksty nowych mediów
M Szpunar
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011
82011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20