Magdalena Szpunar
Magdalena Szpunar
prof. UJ dr hab., Uniwersytet Jagielloński, www.magdalenaszpunar.com
Zweryfikowany adres z agh.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kultura cyfrowego narcyzmu
M Szpunar
Wydawnictwa AGH, 2016
942016
Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego
M Szpunar
942012
Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności: eksplikacja socjologiczna
M Szpunar
Studia socjologiczne, 2004
562004
Czym są nowe media: próba konceptualizacji
M Szpunar
Studia Medioznawcze, 2008
512008
Imperializm kulturowy internetu
M Szpunar
IDMiKS UJ, 2017
322017
Internet jako pole poszukiwania i konstruowania własnej tożsamości
M Szpunar
Konstruowanie jaźni i społeczeństwa, 2005
24*2005
Nowe media a paradygmat kultury uczestnictwa
M Szpunar
Teorie komunikacji i mediów, 251-262, 2010
222010
Internet w procesie realizacji badań
M Szpunar
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
212010
Społeczności wirtualne-realne kontakty w wirtualnym świecie
M Szpunar
Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, 2006
21*2006
Wokół koncepcji gatekeepingu. Od gatekeepingu tradycyjnego do technologicznego
M Szpunar
Idee i Myśliciele, 52-61, 2013
202013
Humanistyka cyfrowa a socjologia cyfrowa. Nowy paradygmat badań naukowych
M Szpunar
Zarządzanie w kulturze 17 (4), 355-369, 2016
182016
W stronę nowych mediów
M Szpunar
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
162010
Rozważania na temat komunikacji internetowej
M Szpunar
Teksty kultury - oblicza komunikacji w XXI wieku, s. 219-231, 2006
16*2006
Od narcyzmu jednostki do kultury narcyzmu
M Szpunar
Kultura-Media-Teologia 18, 106-116, 2014
152014
Internet-medium informacji versus dezinformacji. O jakości i rzetelności informacji pozyskiwanych w Internecie
M Szpunar
e-mentor, 46-51, 2007
14*2007
Od pierwotnej oralności do wtórnej piśmienności w epoce dominacji internetowego biasu
M Szpunar
Zeszyty Prasoznawcze, 694-706, 2014
132014
Badania Internetu vs. badania w Internecie, czyli jak badać nowe medium-podstawowe problemy metodologiczne.
M Szpunar
Studia Medioznawcze, 2007
132007
Digital divide, a nowe formy stratyfikacji społecznej w społeczeństwie informacyjnym–próba typologizacji
M Szpunar
Społeczeństwo informacyjne, 2007
132007
Kultura algorytmów
M SZPUNAR
Kraków: Instytut Dziennikarstwa Mediów i Komunikacji Społecznej, 2019
122019
Alienacja i samotność w sieci vs grupowość i kapitał społeczny w Internecie. Internet i jego wpływ na kontakty społeczne
M Szpunar
Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna Sieci, 95-110, 2007
12*2007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20