Magdalena Szpunar
Magdalena Szpunar
prof. UJ dr hab., Uniwersytet Jagielloński, www.magdalenaszpunar.com
Zweryfikowany adres z agh.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego
M Szpunar
712012
Kultura cyfrowego narcyzmu
M Szpunar
Wydawnictwa AGH, 2016
592016
Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności–eksplikacja socjologiczna
M Szpunar
Studia socjologiczne 2 (173), 95-133, 2004
472004
Czym są nowe media: próba konceptualizacji
M Szpunar
Studia Medioznawcze, 2008
372008
Internet jako pole poszukiwania i konstruowania własnej tożsamości
M Szpunar
Konstruowanie jaźni i społeczeństwa, 2005
22*2005
Nowe media a paradygmat kultury uczestnictwa
M Szpunar
Teorie komunikacji i mediów, 251-262, 2010
192010
Imperializm kulturowy internetu
M Szpunar
IDMiKS UJ, 2017
172017
Internet w procesie realizacji badań
M Szpunar
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
172010
Społeczności wirtualne-realne kontakty w wirtualnym świecie
M Szpunar
Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, 2006
17*2006
W stronę nowych mediów
M Szpunar
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
152010
Internet-medium informacji versus dezinformacji. O jakości i rzetelności informacji pozyskiwanych w Internecie
M Szpunar
e-mentor, 46-51, 2007
14*2007
Alienacja i samotność w sieci vs grupowość i kapitał społeczny w Internecie. Internet i jego wpływ na kontakty społeczne
M Szpunar
Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna Sieci, 95-110, 2007
13*2007
Humanistyka cyfrowa a socjologia cyfrowa. Nowy paradygmat badań naukowych
M Szpunar
Zarządzanie w kulturze 17 (4), 355-369, 2016
112016
Badania Internetu vs. badania w Internecie, czyli jak badać nowe medium--podstawowe problemy metodologiczne.
M Szpunar
Studia Medioznawcze, 2007
112007
Digital divide, a nowe formy stratyfikacji społecznej w społeczeństwie informacyjnym–próba typologizacji
M Szpunar
Społeczeństwo informacyjne, 2007
112007
Od pierwotnej oralności do wtórnej piśmienności w epoce dominacji internetowego biasu
M Szpunar
Zeszyty Prasoznawcze, 694-706, 2014
102014
Seniorzy w środowisku nowych mediów
M Szpunar
Seniorzy w świetle nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej …, 2013
102013
Kultura obrazu a ikonosfera Internetu
M Szpunar
Studia Medioznawcze, 2008
102008
Rozważania na temat komunikacji internetowej
M Szpunar
Teksty kultury - oblicza komunikacji w XXI wieku, s. 219-231, 2006
10*2006
Internet, a nowoczesna edukacja–czy istnieje jakaś alternatywa?
M Szpunar
Zeszyty Naukowe Świętokrzyskiego Centrum Edukacji na Odległość, 2006
102006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20