Obserwuj
Magdalena Szpunar
Magdalena Szpunar
prof. UŚ dr hab., Uniwersytet Śląski, www.magdalenaszpunar.com
Zweryfikowany adres z agh.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kultura cyfrowego narcyzmu
M Szpunar
Wydawnictwa AGH, 2016
145*2016
Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego
M Szpunar
1252012
Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności-eksplikacja socjologiczna
M Szpunar
Studia socjologiczne, 95-135, 2004
742004
Czym są nowe media: próba konceptualizacji
M Szpunar
Studia Medioznawcze, 2008
642008
Imperializm kulturowy internetu
M Szpunar
IDMiKS UJ, 2017
452017
Nowe media a paradygmat kultury uczestnictwa
M Szpunar
Teorie komunikacji i mediów, 251-262, 2010
302010
Społeczności wirtualne-realne kontakty w wirtualnym świecie
M Szpunar
Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, 2006
30*2006
Kultura algorytmów
M SZPUNAR
Kraków: Instytut Dziennikarstwa Mediów i Komunikacji Społecznej, 2019
272019
Internet jako pole poszukiwania i konstruowania własnej tożsamości
M Szpunar
Konstruowanie jaźni i społeczeństwa, 2005
25*2005
Internet w procesie realizacji badań
M Szpunar
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
222010
Wokół koncepcji gatekeepingu. Od gatekeepingu tradycyjnego do technologicznego
M Szpunar
Idee i Myśliciele, 52-61, 2013
212013
Od narcyzmu jednostki do kultury narcyzmu
M Szpunar
Kultura-Media-Teologia 18, 106-116, 2014
202014
W stronę nowych mediów
M Szpunar
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
202010
Internet-medium informacji versus dezinformacji. O jakości i rzetelności informacji pozyskiwanych w Internecie
M Szpunar
e-mentor, 46-51, 2007
20*2007
Koncepcja bańki filtrującej a hipernarcyzm nowych mediów
M Szpunar
Zeszyty prasoznawcze, 191-200, 2018
192018
Humanistyka cyfrowa a socjologia cyfrowa. Nowy paradygmat badań naukowych
M Szpunar
Zarządzanie w kulturze 17 (4), 355-369, 2016
192016
Rozważania na temat komunikacji internetowej
M Szpunar
Teksty kultury - oblicza komunikacji w XXI wieku, s. 219-231, 2006
18*2006
(Nie)potrzebna wrażliwość
M Szpunar
Kraków: Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej …, 2018
172018
Internet–nowa sfera publiczna czy kabina pogłosowa
M Szpunar
M. Adamik-Szysiak (Red.), Media i polityka: Relacje i współzależności (ss …, 2014
17*2014
Badania Internetu vs. badania w Internecie, czyli jak badać nowe medium-podstawowe problemy metodologiczne.
M Szpunar
Studia Medioznawcze, 2007
172007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20