Magdalena Szpunar
Magdalena Szpunar
prof. UJ dr hab., Uniwersytet Jagielloński, www.magdalenaszpunar.com
Zweryfikowany adres z agh.edu.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego
M Szpunar
59*2012
Społeczności wirtualne jako nowy typ społeczności–eksplikacja socjologiczna
M Szpunar
Studia socjologiczne 2 (173), 95-133, 2004
452004
Kultura cyfrowego narcyzmu
M Szpunar
Wydawnictwa AGH, 2016
402016
Czym są nowe media-próba konceptualizacji
M Szpunar
Studia Medioznawcze, 31-40, 2008
262008
Internet jako pole poszukiwania i konstruowania własnej tożsamości
M Szpunar
Konstruowanie jaźni i społeczeństwa, 2005
20*2005
Internet w procesie realizacji badań
M Szpunar
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
162010
Społeczności wirtualne–realne kontakty w wirtualnym świecie
M Szpunar
Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, 2006
14*2006
Imperializm kulturowy internetu
M Szpunar
122017
Nowe media a paradygmat kultury uczestnictwa
M Szpunar
Teorie komunikacji i mediów, 2010
122010
Digital divide, a nowe formy stratyfikacji społecznej w społeczeństwie informacyjnym–próba typologizacji
M Szpunar
Społeczeństwo informacyjne, 2007
122007
Alienacja i samotność w sieci vs grupowość i kapitał społeczny w Internecie
M Szpunar
Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna Sieci, 2007
112007
Humanistyka cyfrowa a socjologia cyfrowa. Nowy paradygmat badań naukowych
M Szpunar
Zarządzanie w kulturze 17 (4), 355-369, 2016
102016
W stronę nowych mediów
M Szpunar
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010
102010
Badania Internetu vs. badania w Internecie, czyli jak badać nowe medium--podstawowe problemy metodologiczne.
M Szpunar
Studia Medioznawcze, 2007
102007
Internet-medium informacji versus dezinformacji
M Szpunar
e-mentor, 46, 2007
10*2007
Kultura obrazu a ikonosfera Internetu
M Szpunar
Studia Medioznawcze, 104-124, 2008
92008
Internet, a nowoczesna edukacja–czy istnieje jakaś alternatywa?
M Szpunar
Zeszyty Naukowe Świętokrzyskiego Centrum Edukacji na Odległość, 2006
92006
Od pierwotnej oralności do wtórnej piśmienności w epoce dominacji internetowego biasu
M Szpunar
Zeszyty Prasoznawcze 220 (4), 694-706, 2014
82014
Społeczne konteksty nowych mediów
M Szpunar
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011
82011
Dziennikarstwo obywatelskie w dobie Internetu
M Szpunar
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Kielce: Wyższa …, 2008
8*2008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20