Agnieszka Olczak
Agnieszka Olczak
doktor pedagogiki, Fundacja Edukacja - Demokracja - Rozwój
Zweryfikowany adres z fedr.pl
TytułCytowane przezRok
Umowa społeczna z dzieckiem jako droga ku demokracji w wychowaniu: studium teoretyczno-empiryczne
A Olczak
Uniwersytet Zielonogórski, 2010
192010
Obraz ucznia w wypowiedziach przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
A Olczak
Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne, 189-199, 0
4*
Umowa z dzieckiem w przedszkolu
A Olczak
Fundacja Edukacja - Demokracja - Rozwój, 2015
22015
Edukacja w demokracji i ku demokracji przez aktywne uczestnictwo dziecka
A Olczak
Demokracja i edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia, red. K. Gawlicz, P …, 2014
22014
Wychowanie demokratyczne podstawą budowania więzi w rodzinie
A Olczak
Więzi, 33-45, 2010
22010
Między wolnością a powinnością w wychowaniu
A Olczak
Wychowanie na Co Dzień 9, 17-20, 2004
22004
Bilingual language acqusition in preschool age: the emotional context of kindergarten daily routines
M Pocinho, A Olczak, M Farnicka
Problemy Wczesnej Edukacji 1, 30-39, 2018
12018
Współczesny nauczyciel–wybrane problemy i wyzwania zawodowego funkcjonowania
A Olczak
Rocznik Lubuski 43 (1), 55-67, 2017
12017
Uczenie się demokracji od dzieciństwa - kaprys czy potrzeba współczesności?
A Olczak
Problemy Wczesnej Edukacji 4, 92-100, 2015
12015
O NOWY KSZTAŁT WCZESNEJ EDUKACJI–REFLEKSJE NA TEMAT POSZUKIWAŃ TWÓRCZEGO NAUCZYCIELA
A Olczak
Kwartalnik Pedagogiczny 223 (1), 121-138, 2011
12011
Rysunkowe opowieści dzieci
A OLCZAK
Wychowanie w Przedszkolu 8, 467-472, 2003
12003
Selected Methods of Teaching - Learning Foreign Languages in Kindergarten
A Olczak
Psychology and Education Studies, 218-238, 2018
2018
Bilingual Education - Polish Perspective
A Olczak
Psychology and Education Studies, 186-217, 2018
2018
Konstruktywistyczno-społeczny paradygmat edukacji - o inspiracjach teorią L.S. Wygotskiego dla edukacji dzieci
A Olczak
Edukacja Dziecka 1, 9-20, 2017
2017
About the lack of democracy in education for democracy–semblances, servitude and difficult search for changes
A Olczak
Relacje. Studia z nauk społecznych, 23-33, 2017
2017
Demokratyczne relacje nauczyciela z dzieckiem w przedszkolu
A Olczak
Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji. Relacje i działania, red. L …, 2017
2017
Wspieranie rozwoju dziecka - refleksje na marginesie aktualnych wywań dla nauczyciela
A Olczak
Pedagogika przedszkolna szansą na świadome budowanie potencjału dziecka, red …, 2017
2017
Wychowanie do tolerancji - potrzeba współczesności
A Olczak
Inspirator 1, 3-6, 2016
2016
About Education towards tolerance from childhood - barriers and opportunities
A Olczak
Socialni pedagogika 2016. Budoucnost Evropy, red. M. Juzl, E. Jarosz, d …, 2016
2016
Edukacja i opieka dzieci do trzeciego roku życia - stan i kierunki pożądanych zmian
A Olczak
Wybrane problemy opieki i edukacji dzieci do tzeciego roku życia, red. Iwona …, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20