Agnieszka Olczak
Agnieszka Olczak
doktor pedagogiki, Fundacja Edukacja - Demokracja - Rozwój
Zweryfikowany adres z fedr.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Umowa społeczna z dzieckiem jako droga ku demokracji w wychowaniu: studium teoretyczno-empiryczne
A Olczak
Uniwersytet Zielonogórski, 2010
192010
Wychowanie demokratyczne podstawą budowania więzi w rodzinie
A Olczak
Więzi, 33-45, 2010
42010
Obraz ucznia w wypowiedziach przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
A Olczak
Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne, 189-199, 0
4*
Współczesny nauczyciel–wybrane problemy i wyzwania zawodowego funkcjonowania
A Olczak
Rocznik Lubuski 43 (1), 55-67, 2017
22017
Umowa z dzieckiem w przedszkolu
A Olczak
Fundacja Edukacja - Demokracja - Rozwój, 2015
22015
Pozory demokracji w edukacji
A Olczak
Edukacyjne i społeczne konteksty demokracji, red. Agnieszka Olczak, Paweł …, 2015
2*2015
Edukacja w demokracji i ku demokracji przez aktywne uczestnictwo dziecka
A Olczak
Demokracja i edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia, red. K. Gawlicz, P …, 2014
22014
Dialog w diadzie dziecko - dorosły
A Olczak
Przestrzeń i czas dialogu w edukacji, 111-129, 2011
22011
Edukacja w przebiegu życia: od dzieciństwa do starości
M Kowalski, A Olczak
Impuls, 2010
22010
Między wolnością a powinnością w wychowaniu
A Olczak
Wychowanie na Co Dzień 9, 17-20, 2004
22004
Bilingual language acqusition in preschool age: the emotional context of kindergarten daily routines
M Pocinho, A Olczak, M Farnicka
Problemy Wczesnej Edukacji 1, 30-39, 2018
12018
Uczenie się demokracji od dzieciństwa - kaprys czy potrzeba współczesności?
A Olczak
Problemy Wczesnej Edukacji 4, 92-100, 2015
12015
O NOWY KSZTAŁT WCZESNEJ EDUKACJI–REFLEKSJE NA TEMAT POSZUKIWAŃ TWÓRCZEGO NAUCZYCIELA
A Olczak
Kwartalnik Pedagogiczny 223 (1), 121-138, 2011
12011
Rysunkowe opowieści dzieci
A OLCZAK
Wychowanie w Przedszkolu 8, 467-472, 2003
12003
Nauczyciel - liderem. O społecznym zapotrzebowaniu na profesjonalizm, refleksyjność i demokratyczne relacje
A Olczak
GRONO 1, 20-22, 2020
2020
The category of change in the description of educational reality
A Olczak, M Pocinho
Repensar a psicologia da educação, 91-107, 2019
2019
O partycypacji dzieci w edukacji przedszkolnej
A Olczak
Inspirator 2, 3-6, 2019
2019
Uczenie się współpracy przez dzieci w wieku przedszkolnym
A Olczak
Dziecko w kształceniu instytucjonalny. Idee - refleksje - badania, red …, 2019
2019
Rozwój kreatywności wyzwaniem XXI wieku a rzeczywistość szkoły
A Olczak
Rocznik Lubuski 45 (I), 205-218, 2019
2019
Selected Methods of Teaching - Learning Foreign Languages in Kindergarten
A Olczak
Psychology and Education Studies, 218-238, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20