Obserwuj
Mariola Jarczykowa
Mariola Jarczykowa
Zweryfikowany adres z us.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Książka i literatura w kręgu Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku
M Jarczykowa
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995
181995
Przy pogrzebach rzeczy i rytmy: funeralia Radziwiłłowskie z XVII wieku
M Jarczykowa
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012
122012
" Papirowe materie" Piotra Kochlewskiego: o działalności pisarskiej sekretarza Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku
M Jarczykowa
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006
112006
Cultural functions of the Radziwills’ ancestral libraries in 17th century
M Jarczykowa
Вісник Львівського університету. Сер.: Книгознавство, бібліотекознавство та …, 2010
52010
" Czarna legenda" Janusza II Radziwiłła
M Jarczykowa
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000
52000
Kultura epistolarna w kręgu Radziwiłłów birżańskich w XVII wieku
M Jarczykowa
Wydawn. Szumacher, 1998
51998
Korespondencja i literatura okolicznościowa w kręgu magnaterii Wielkiego Księstwa Litewskiego
M Jarczykowa
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
42019
Radziwiłłowie birżańscy i nieświescy wobec książek w XVI iw pierwszej połowie XVII wieku. Zarys problematyki
M Jarczykowa
na, 1995
31995
Koronacja Jana III Sobieskiego w ujęciu poetów i pamiętnikarzy
M Jarczykowa
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
22019
Czas wolny dzieci i młodzieży w poglądach Jana Amosa Komeńskiego
M Jarczykowa
Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne seria Pedagogika 2, 191-198, 2015
22015
Krzysztofa Dorohostajskiego zabawy Muzom poświęcone
M Jarczykowa
Odrodzenie i Reformacja w Polsce 58, 2014
22014
Oratorska oprawa" przyznawania lat" Januszowi Radziwiłłowi (1612-1655)
M Jarczykowa
Proza staropolska/pod red. Krystyny Płachcińskiej i Marcina Bauera, 73-83, 2011
22011
Społeczne i kulturalne funkcje bibliotek rodowych Radziwiłłów w XVII wieku.
M Jarczykowa
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2010
22010
Literacka „oprawa” śmierci i pogrzebu Jerzego Radziwiłła (1616—1617)
M Jarczykowa
Sarmackie theatrum. T. 4: Studia o literaturze i książce dawnej, 39-58, 2009
22009
Druki funeralne poświęcone Januszowi I Radziwiłłowi
M Jarczykowa
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004
22004
Kancelaria Radziwiłłów birżańskich w świetle listów Piotra Kochlewskiego
M Jarczykowa
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002
22002
Obraz zaślubin Radziwiłłów birżańskich w piśmiennictwie okolicznościowym iw korespondencji z pierwszej połowy XVII wieku
M Jarczykowa
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2001
22001
Program nauczania liceum w Słucku: z dziejów szkolnictwa kalwińskiego w XVII wieku
M Jarczykowa
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000
22000
O" chowaniu"," uwożeniu" i" pomoknięciu" bibliotek Radziwiłów: z problemów ochrony książek w pierwszej połowie XVII wieku
M Jarczykowa
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997
21997
Krzysztof II Radziwiłł (1585-1640) wobec zagadnień dydaktycznych i naukowych
M Jarczykowa
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995
21995
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20