Mariola Jarczykowa
Mariola Jarczykowa
Verified email at us.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Książka i literatura w kręgu Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku
M Jarczykowa
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995
171995
" Papirowe materie" Piotra Kochlewskiego: o działalności pisarskiej sekretarza Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku
M Jarczykowa
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006
142006
Przy pogrzebach rzeczy i rytmy: funeralia Radziwiłłowskie z XVII wieku
M Jarczykowa
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012
132012
" Czarna legenda" Janusza II Radziwiłła
M Jarczykowa
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000
52000
Kultura epistolarna w kręgu Radziwiłłów birżańskich w XVII wieku
M Jarczykowa
Wydawn. Szumacher, 1998
51998
Korespondencja i literatura okolicznościowa w kręgu magnaterii Wielkiego Księstwa Litewskiego
M Jarczykowa
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
32019
Cultural functions of the Radziwills’ ancestral libraries in 17th century
M Jarczykowa
Вісник Львівського університету. Сер.: Книгознавство, бібліотекознавство та …, 2010
32010
Druki funeralne poświęcone Januszowi I Radziwiłłowi
M Jarczykowa
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004
32004
Radziwiłłowie birżańscy i nieświescy wobec książek w XVI iw pierwszej połowie XVII wieku. Zarys problematyki
M Jarczykowa
na, 1995
31995
Koronacja Jana III Sobieskiego w ujęciu poetów i pamiętnikarzy
M Jarczykowa
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 53 (2), 117-135, 2019
22019
Czas wolny dzieci i młodzieży w poglądach Jana Amosa Komeńskiego
M Jarczykowa
Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne seria Pedagogika 2, 191-198, 2015
22015
Krzysztofa Dorohostajskiego zabawy Muzom poświęcone
M Jarczykowa
Odrodzenie i Reformacja w Polsce 58, 105-122, 2014
22014
Społeczne i kulturalne funkcje bibliotek rodowych Radziwiłłów w XVII wieku
M Jarczykowa
Studia bibliologiczne, 96-108, 2010
22010
Literacka" oprawa" śmierci i pogrzebu Jerzego Radziwiłła (1616-1617)
M Jarczykowa
22009
Kancelaria Radziwiłłów birżańskich w świetle listów Piotra Kochlewskiego
M Jarczykowa
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002
22002
Program nauczania liceum w Słucku: z dziejów szkolnictwa kalwińskiego w XVII wieku
M Jarczykowa
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000
22000
O" chowaniu"," uwożeniu" i" pomoknięciu" bibliotek Radziwiłów: z problemów ochrony książek w pierwszej połowie XVII wieku
M Jarczykowa
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1997
21997
" Obowiązkowe" i" nadobowiązkowe" lektury Janusza II Radziwiłła w czasie jego nauki w liceum słuckim i podczas zagranicznych studiów
M Jarczykowa
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1996
21996
Krzysztof II Radziwiłł (1585-1640) wobec zagadnień dydaktycznych i naukowych
M Jarczykowa
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995
21995
Jan Amos Komeński jako przewodnik życia młodzieży,[in:] B. Sitarska (ed.), Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne, seria Pedagogika
J Mariola
O Janie Amosie Komeńskim i jego poglądach na edukację 1, 0
2
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20