Elwira Brygoła
Elwira Brygoła
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Verified email at swps.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Temporal dialogues and their influence on affective states and the meaning of life
P Oleś, E Brygoła, M Sibińska
International Journal for Dialogical Science 4 (1), 23-43, 2010
212010
The threatened identity: An empirical study
E Brygoła
Psychology of Language and Communication 15 (1), 63-88, 2011
132011
Odsłony tożsamości
A Batory, E Brygoła, P Oleś
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
112016
Dialog z samym sobą
P Oleś, M Puchalska-Wasyl, E Brygoła, PWN Wydawnictwo Naukowe
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
92012
Tożsamość osobista w ujęciu emotywno-refleksyjnym: zawartość, funkcje i procesy kształtowania tożsamości
K Kwapis, E Brygoła
Opuscula Sociologica 4, 33-49, 2013
82013
Podmiotowa i przedmiotowa perspektywa tożsamości osobistej we współczesnym świecie
E Brygoła
Instytut Psychologii; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2013
82013
Procesy formowania się tożsamości osobistej a właściwości osobowości autorskiej
E Brygoła
Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology 19 (2), 365-382, 2017
42017
Świadomość dialogowa-implikacje dla zdrowia
P Oleś, E Brygoła
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011
32011
Spójność, stabilność i otwartość jako wymiary tożsamości osobistej
E Brygoła
Instytut Psychologii; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2013
22013
Rola wyobrażonych wizji siebie w kształtowaniu tożsamości osobistej
E Brygoła, A Batory
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
22011
Personality traits and subjective well-being with regard to problem of infertility: The mediating role of implicit self-theories and life-engagement
B Elwira
Polish Psychological Bulletin, 2018
12018
Personal identity formation processes and the characteristics of self-authoring personality
E Brygoła
Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology 19 (2), 383-400, 2017
12017
Tożsamość osobista młodzieży wobec zjawisk współczesnej kultury
A Batory, E Brygoła
Towarzystwo Naukowe KUL, 2009
12009
Complex and dynamic identity means dialogical identity-or not always?
E Brygoła
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2018
2018
Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Dialogowego Ja, Ateny, 30 września-3 października 2010 roku
M Puchalska-Wasyl, E Brygoła
Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology 14 (1), 202-206, 2017
2017
Tożsamość-pojęcie aktualne (bardziej) wczoraj czy dziś?
E Brygoła
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
2017
Co znaczy mieć osobowość oraz jak osobowość i jej brak przejawiają się w dialogu między człowiekiem a maszyną?
E Brygoła
E-naukowiec, 2016
2016
Proprium–przegrane pojęcie w koncepcji Gordona Allporta
E Brygoła
Wydawnictwo UMCS, 2015
2015
Metoda Konfrontacji z Sobą±w zastosowaniu do terapii uzależnień od narkotyków
E Brygoła, J Koczberski, P Oleś
Alkoholizm i Narkomania 26 (4), 403-416, 2013
2013
Zagrożona tożsamość
E Brygoła
ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20