Obserwuj
Kamila Siuda
Kamila Siuda
doktorant, UMK
Zweryfikowany adres z doktorant.umk.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
„Analiza egodokumentalna pamiętników archiwistów jako przyczynek do poznania mentalności określonej grupy zawodowej.”
A Rosa, K Siuda
W Toruńskie konfrontacje archiwalne 6, 0
5
Antropologia kulturowa i metody etnograficzne w archiwistyce
A Rosa, K Siuda
Archiwa–Kancelarie–Zbiory, 179-194, 2018
12018
Egodocumentality of personal file: personality–mentality–world... of values. On the example selected archives of the 20th century
P Falkowski, K Siuda
Archeion 2023 (124), 151-189, 2023
2023
Egodokument w archiwum
K Siuda
XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki, 141, 2022
2022
Pamiętnik XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki. Kraków, 24–26 kwietnia 2019 roku
A Cieślik, M Graczyk, K Nenko, E Zachara, AP Barcikowski, P Falkowski, ...
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2022
2022
Historia a media. Zbiór studiów. t. 4, s. 263.
D Gołaszewska-Rusinowska, M Mielewska, P Piotrowska, ...
2019
Świadkowie przeszłości. Zbiory dokumentów z archiwów domowych mieszkańców Radomia i okolic, red. A. Janowska, Radom 2016, ss. 291.
KZ Siuda
Archiwa–Kancelarie–Zbiory, 347-354, 2018
2018
Kronika naukowa
K Siuda
Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym 45 (2), 177-184, 2018
2018
Popularyzacja nauk historycznych–teoria i praktyka. Zbiór studiów, Toruń 2018, 209 s.
D Gołaszewska-Rusinowska, T Sińczak, M Mielewska, M Bartczak, ...
Instytut Promocji Historii Sp. z oo, 2018
2018
Historia a media. Studium selektywne, t. 3, red. Dominika Gołaszewska, Tomasz Sińczak, Mateusz Zmudziński, Toruń 2017, 163 s.
D Gołaszewska-Rusinowska, Z Jaśkowska-Józefiak, A Łysakowska, ...
Instytut Promocji Historii sp. z oo, 2017
2017
Archiwista na powstańczym Żoliborzu. Dziennik Piotra Bańkowskiego z perspektywy egodokumentalnej
K Siuda
Archiwa–Kancelarie–Zbiory, 209-213, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–11