Marek Półrolniczak
Marek Półrolniczak
Verified email at amu.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The urban heat island in the city of Poznań as derived from Landsat 5 TM
A Majkowska, L Kolendowicz, M Półrolniczak, J Hauke, B Czernecki
Theoretical and Applied Climatology 128 (3-4), 769-783, 2017
332017
Influence of the atmospheric conditions on PM10 concentrations in Poznań, Poland
B Czernecki, M Półrolniczak, L Kolendowicz, M Marosz, S Kendzierski, ...
Journal of Atmospheric Chemistry 74 (1), 115-139, 2017
332017
Circulation conditions’ effect on the occurrence of heat waves in western and southwestern Europe
AM Tomczyk, M Półrolniczak, E Bednorz
Atmosphere 8 (2), 31, 2017
202017
The influence of atmospheric circulation on the intensity of urban heat island and urban cold island in Poznan, Poland
M Pólrolniczak, L Kolendowicz, A Majkowska, B Czernecki
Theoretical and Applied Climatology 127, 611-625, 2017
192017
Derecho Evolving from a Mesocyclone—A Study of 11 August 2017 Severe Weather Outbreak in Poland: Event Analysis and High-Resolution Simulation
M Taszarek, N Pilguj, J Orlikowski, A Surowiecki, S Walczakiewicz, ...
Monthly Weather Review 147 (6), 2283-2306, 2019
142019
Human-biometeorological conditions in the southern Baltic coast based on the universal thermal climate index (UTCI)
L Kolendowicz, M Półrolniczak, K Szyga-Pluta, E Bednorz
Theoretical and Applied Climatology 134 (1-2), 363-379, 2018
132018
Thermal conditions in the city of Poznań (Poland) during selected heat waves
M Półrolniczak, AM Tomczyk, L Kolendowicz
Atmosphere 9 (1), 11, 2018
132018
Homogenization of air temperature and its long-term trends in Poznań (Poland) for the period 1848–2016
L Kolendowicz, B Czernecki, M Półrolniczak, M Taszarek, AM Tomczyk, ...
Theoretical and Applied Climatology 136 (3-4), 1357-1370, 2019
112019
Synoptic conditions governing upwelling along the Polish Baltic coast.
E Bednorz, M PÓŁROLNICZAK, B Czernecki
Oceanologia 55 (4), 2013
112013
Strong heat and cold waves in Poland in relation with the large-scale atmospheric circulation
AM Tomczyk, E Bednorz, M Półrolniczak, L Kolendowicz
Theoretical and Applied Climatology 137 (3-4), 1909-1923, 2019
102019
Cold waves in Poznań (Poland) and thermal conditions in the city during selected cold waves
AM Tomczyk, M Półrolniczak, L Kolendowicz
Atmosphere 9 (6), 208, 2018
72018
Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego na obszarze środkowej Europy w latach 1951-2000 jako czynnik wpływający na zdrowie człowieka
M Półrolniczak
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2010
72010
Application of machine learning to large hail prediction-The importance of radar reflectivity, lightning occurrence and convective parameters derived from ERA5
B Czernecki, M Taszarek, M Marosz, M Półrolniczak, L Kolendowicz, ...
Atmospheric Research 227, 249-262, 2019
62019
Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Różany Strumień w 2016 roku
M Major, M Marciniak, L Kolendowicz, J Chmiel, M Majewski, R Kruszyk, ...
Poznań (manuscript), 2017
62017
If not NAO then what?—regional circulation patterns governing summer air temperatures in Poland
E Bednorz, B Czernecki, AM Tomczyk, M Półrolniczak
Theoretical and Applied Climatology 136 (3-4), 1325-1337, 2019
52019
Sezony bioklimatyczne międzydobowych zmian ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu w drugiej połowie XX wieku
M Półrolniczak
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2010
52010
Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu na tle cyrkulacji atmosferycznej
M Półrolniczak
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2009
52009
Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Poznaniu na tle typów cyrkulacji GWL (Grosswetterlagen)
K Szyga-Pluta, M Półrolniczak
Przegl. Geogr 84 (3), 423-435, 2012
42012
Atmospheric forcing of upwelling along the south-eastern Baltic coast.
E Bednorz, B Czernecki, M Półrolniczak, AM Tomczyk
Baltica 31 (1), 2018
32018
Bioklimat wybranych miast pasa Pobrzeży Południowobałtyckich na podstawie uniwersalnego wskaźnika obciążenia cieplnego
M Półrolniczak, K Szyga-Pluta, L Kolendowicz
Acta Geographica Lodziensia 104, 147-161, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20