Marek Pó³rolniczak
Marek Pó³rolniczak
Verified email at amu.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The urban heat island in the city of Poznań as derived from Landsat 5 TM
A Majkowska, L Kolendowicz, M Pó³rolniczak, J Hauke, B Czernecki
Theoretical and Applied Climatology 128 (3-4), 769-783, 2017
422017
Influence of the atmospheric conditions on PM10 concentrations in Poznań, Poland
B Czernecki, M Pó³rolniczak, L Kolendowicz, M Marosz, S Kendzierski, ...
Journal of Atmospheric Chemistry 74 (1), 115-139, 2017
402017
Circulation conditions’ effect on the occurrence of heat waves in western and southwestern Europe
AM Tomczyk, M Pó³rolniczak, E Bednorz
Atmosphere 8 (2), 31, 2017
262017
The influence of atmospheric circulation on the intensity of urban heat island and urban cold island in Poznan, Poland
M Pólrolniczak, L Kolendowicz, A Majkowska, B Czernecki
Theoretical and Applied Climatology 127, 611-625, 2017
252017
Derecho evolving from a mesocyclone—A study of 11 August 2017 severe weather outbreak in Poland: Event analysis and high-resolution simulation
M Taszarek, N Pilguj, J Orlikowski, A Surowiecki, S Walczakiewicz, ...
Monthly Weather Review 147 (6), 2283-2306, 2019
242019
Strong heat and cold waves in Poland in relation with the large-scale atmospheric circulation
AM Tomczyk, E Bednorz, M Pó³rolniczak, L Kolendowicz
Theoretical and Applied Climatology 137 (3), 1909-1923, 2019
182019
Human-biometeorological conditions in the southern Baltic coast based on the universal thermal climate index (UTCI)
L Kolendowicz, M Pó³rolniczak, K Szyga-Pluta, E Bednorz
Theoretical and Applied Climatology 134 (1), 363-379, 2018
162018
Application of machine learning to large hail prediction-The importance of radar reflectivity, lightning occurrence and convective parameters derived from ERA5
B Czernecki, M Taszarek, M Marosz, M Pó³rolniczak, L Kolendowicz, ...
Atmospheric Research 227, 249-262, 2019
152019
Homogenization of air temperature and its long-term trends in Poznań (Poland) for the period 1848–2016
L Kolendowicz, B Czernecki, M Pó³rolniczak, M Taszarek, AM Tomczyk, ...
Theoretical and Applied Climatology 136 (3), 1357-1370, 2019
152019
Thermal conditions in the city of Poznań (Poland) during selected heat waves
M Pó³rolniczak, AM Tomczyk, L Kolendowicz
Atmosphere 9 (1), 11, 2018
142018
Synoptic conditions governing upwelling along the Polish Baltic coast.
E Bednorz, M PÓ£ROLNICZAK, B Czernecki
Oceanologia 55 (4), 2013
132013
Cold waves in Poznań (Poland) and thermal conditions in the city during selected cold waves
AM Tomczyk, M Pó³rolniczak, L Kolendowicz
Atmosphere 9 (6), 208, 2018
92018
Atmospheric forcing of coastal upwelling in the southern Baltic Sea basin
E Bednorz, M Pó³rolniczak, B Czernecki, AM Tomczyk
Atmosphere 10 (6), 327, 2019
72019
If not NAO then what?—regional circulation patterns governing summer air temperatures in Poland
E Bednorz, B Czernecki, AM Tomczyk, M Pó³rolniczak
Theoretical and Applied Climatology 136 (3), 1325-1337, 2019
72019
Miźdzydobowe zmiany ci¶nienia atmosferycznego na obszarze ¶rodkowej Europy w latach 1951-2000 jako czynnik wp³ywaj±cy na zdrowie cz³owieka
M Pó³rolniczak
Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2010
72010
Raport z realizacji programu badawczo-pomiarowego Zintegrowanego Monitoringu ¦rodowiska Przyrodniczego w Stacji Bazowej Róæany Strumień w 2016 roku
M Major, M Marciniak, L Kolendowicz, J Chmiel, M Majewski, R Kruszyk, ...
Poznań (manuscript), 2017
62017
Sezony bioklimatyczne miźdzydobowych zmian ci¶nienia atmosferycznego w Poznaniu w drugiej po³owie XX wieku
M Pó³rolniczak
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, 2010
52010
Miźdzydobowe zmiany ci¶nienia atmosferycznego w Poznaniu na tle cyrkulacji atmosferycznej
M Pó³rolniczak
Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, 2009
52009
Atmospheric circulation conditions during winter warm spells in Central Europe
AM Tomczyk, A Sulikowska, E Bednorz, M Pó³rolniczak
Natural Hazards 96 (3), 1413-1428, 2019
42019
Atmospheric forcing of upwelling along the south-eastern Baltic coast.
E Bednorz, B Czernecki, M Pó³rolniczak, AM Tomczyk
Baltica 31 (1), 2018
42018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20