Piotr Zmyślony
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Popyt turystyczny: uwarunkowania i perspektywy rozwoju
A Niezgoda, P Zmyślony
AE, Poznań, 2003
190*2003
Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym
P Zmyślony
Wydawnictwo Akademiii Ekonomicznej 2008, https://www.ceeol.com/search/book …, 2008
882008
Regiony turystyczne
Z Kruczek, P Zmyślony
Wydawnictwo Proksenia, 2010
862010
Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego
Ł Nawrot, P Zmyślony
Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego. Wydawnictwo …, 2009
79*2009
Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym
G Gołembski, A Niezgoda, M Bednarska, P Zmyślony, ...
AEP, 2002
712002
Community participation in sustainable rural tourism experience creation: a long-term appraisal and lessons from a thematic villages project in Poland
W Idziak, J Majewski, P Zmyślony
Journal of Sustainable Tourism 23 (8-9), 1341-1362, 2015
492015
Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast
P Zmyślony
Wydawnictwo PROKSENIA, 2015
302015
Identification of Leadership in Emerging Tourist Destinations
P Zmyslony
Tourism Review 69 (3), 173-186, 2014
272014
Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony
J Kowalczyk-Anioł, P Zmyślony
Turystyka kulturowa 2, 7-36, 2017
242017
Inwestor czy synergetyk? Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki
Ł Nawrot, P Zmyślony
Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej …, 2004
23*2004
Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego
P Zmyślony
Instytut Turystyki, 2001
222001
Rachunek zysków bez strat: identyfikacja ekonomicznych korzyści współdziałania kultury z turystyką
P Zmyślony
Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, 7-23, 2009
16*2009
Globalization, Tourism and Cities: Pros and Cons
P Zmyślony
FOLIA TURISTICA 25 (1), 299-312, 2011
152011
IDENTYFIKACJA SIECI POWIĄZAŃ W MIEJSKIEJ TURYSTYCE BIZNESOWEJ
P Zmyślony, G Leszczyński
Studia Oeconomica Posnaniensia 2 (3(264)), 103-120, 2014
142014
Zintegrowany system zarządzania jakością w regionie turystycznym: podstawy koncepcyjne i możliwości zastosowania
P Zmyślony
Nowe trendy rozwoju turystyki, G. Gołembski (red.), 171-186, 2008
11*2008
Identifying determinants of development of rural tourist destinations in Poland.
A Niezgoda, P Zmyślony
Tourism (Zagreb) 51 (4), 443-454, 2003
112003
Internacjonalizacja zarządzania funkcją turystyczną w dużym mieście
P Zmyślony
Prace Geograficzne 134, 51-67, 2013
102013
Czy kultura sprzedaje turystykę? Znacznie walorów kulturowych w promocji sprzedaży usług turystycznych w mieście na przykładzie akcji „Poznań za pół ceny!”
P Zmyślony, P Szmatuła
Turystyka kulturowa 2013 (1), 5-43, 2013
10*2013
Od informacji turystycznej do zintegrowanych systemów zarządzania informacją marketingową w polskich regionach turystycznych
B Szpadzińska, P Zmyślony
Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane zagadnienia jej funkcjonowania …, 2007
10*2007
Urban tourism hypertrophy: who should deal with it? The case of Krakow (Poland)
P Zmyślony, J Kowalczyk-Anioł
International Journal of Tourism Cities 5 (2), 247-269, 2019
92019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20