Piotr Zmyślony
TytułCytowane przezRok
Popyt turystyczny: uwarunkowania i perspektywy rozwoju
A Niezgoda, P Zmyślony
AE, Poznań, 2003
1622003
Popyt turystyczny: uwarunkowania i perspektywy rozwoju
A Niezgoda, P Zmyślony
Wydawnictwo AE, 2006
1552006
Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym
P Zmyślony
Wydawnictwo Akademiii Ekonomicznej, 2008
832008
Regiony turystyczne. Podstawy teoretyczne. Studium przypadków
Z Kruczek, P Zmyślony
Wydawnictwo Proksenia, 2014
81*2014
Regiony turystyczne
Z Kruczek, P Zmyślony
Wydawnictwo Proksenia, 2010
812010
Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego
Ł Nawrot, P Zmyślony
Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego. Wydawnictwo …, 2009
71*2009
Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym
G Gołembski, A Niezgoda, M Bednarska, P Zmyślony, ...
AEP, 2002
652002
Community participation in sustainable rural tourism experience creation: a long-term appraisal and lessons from a thematic villages project in Poland
W Idziak, J Majewski, P Zmyślony
Journal of Sustainable Tourism 23 (8-9), 1341-1362, 2015
382015
Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast
P Zmyślony
Wydawnictwo PROKSENIA, 2015
272015
Identification of Leadership in Emerging Tourist Destinations
P Zmyslony
Tourism Review 69 (3), 173-186, 2014
242014
Inwestor czy synergetyk? Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki
Ł Nawrot, P Zmyślony
Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej …, 2004
22*2004
Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego
P Zmyślony
Instytut Turystyki, 2001
202001
Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony
J Kowalczyk-Anioł, P Zmyślony
Turystyka Kulturowa 2, 7-36, 2017
152017
Globalization, Tourism and Cities: Pros and Cons
P Zmyślony
FOLIA TURISTICA 25 (1), 299-312, 2011
142011
Rachunek zysków bez strat: identyfikacja ekonomicznych korzyści współdziałania kultury z turystyką
P Zmyślony
Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, 7-23, 2009
14*2009
IDENTYFIKACJA SIECI POWIĄZAŃ W MIEJSKIEJ TURYSTYCE BIZNESOWEJ
P Zmyślony, G Leszczyński
Studia Oeconomica Posnaniensia 2 (3(264)), 103-120, 2014
132014
Internacjonalizacja zarządzania funkcją turystyczną w dużym mieście
P Zmyślony
Prace Geograficzne 134, 51-67, 2013
112013
Zintegrowany system zarządzania jakością w regionie turystycznym: podstawy koncepcyjne i możliwości zastosowania
P Zmyślony
Nowe trendy rozwoju turystyki, G. Gołembski (red.), 171-186, 2008
10*2008
Identifying determinants of development of rural tourist destinations in Poland.
A Niezgoda, P Zmyślony
Tourism (Zagreb) 51 (4), 443-454, 2003
102003
Znaczenie przemysłu spotkań w kształtowaniu potencjału turystycznego miast
P Zmyślony, N Piechota
Zarządzanie i organizacja przemysłu spotkań w Polsce: teoria i praktyka, K …, 2014
92014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20