Piotr Zmyślony
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Popyt turystyczny: uwarunkowania i perspektywy rozwoju
A Niezgoda, P Zmyślony
AE, Poznań, 2003
196*2003
Regiony turystyczne
Z Kruczek, P Zmyślony
Wydawnictwo Proksenia, 2010
1022010
Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym
P Zmyślony
Wydawnictwo Akademiii Ekonomicznej 2008, https://www.ceeol.com/search/book …, 2008
942008
Community participation in sustainable rural tourism experience creation: a long-term appraisal and lessons from a thematic villages project in Poland
W Idziak, J Majewski, P Zmyślony
Journal of Sustainable Tourism 23 (8-9), 1341-1362, 2015
892015
Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym
G Gołembski, A Niezgoda, M Bednarska, P Zmyślony, ...
AEP, 2002
812002
Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego
Ł Nawrot, P Zmyślony
Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego. Wydawnictwo …, 2009
78*2009
Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast
P Zmyślony
Wydawnictwo PROKSENIA, 2015
422015
Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony
J Kowalczyk-Anioł, P Zmyślony
Turystyka kulturowa 2, 7-36, 2017
412017
Urban tourism hypertrophy: who should deal with it? The case of Krakow (Poland)
P Zmyślony, J Kowalczyk-Anioł
International Journal of Tourism Cities 5 (2), 247-269, 2019
342019
Identification of Leadership in Emerging Tourist Destinations
P Zmyslony
Tourism Review 69 (3), 173-186, 2014
332014
Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego
P Zmyślony
Instytut Turystyki, 2001
262001
Inwestor czy synergetyk? Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki
Ł Nawrot, P Zmyślony
Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej …, 2004
22*2004
The sharing economy and sustainability of urban destinations in the (over) tourism context: The social capital theory perspective
P Zmyślony, G Leszczyński, A Waligora, W Alejziak
Sustainability 12 (6), 2310, 2020
202020
Rachunek zysków bez strat: identyfikacja ekonomicznych korzyści współdziałania kultury z turystyką
P Zmyślony
Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, 7-23, 2009
18*2009
Deconstructing the overtourism-related social conflicts
P Zmyślony, J Kowalczyk-Anioł, M Dembińska
Sustainability 12 (4), 1695, 2020
162020
IDENTYFIKACJA SIECI POWIĄZAŃ W MIEJSKIEJ TURYSTYCE BIZNESOWEJ
P Zmyślony, G Leszczyński
Studia Oeconomica Posnaniensia 2 (3(264)), 103-120, 2014
162014
Globalization, Tourism and Cities: Pros and Cons
P Zmyślony
FOLIA TURISTICA 25 (1), 299-312, 2011
152011
Zintegrowany system zarządzania jakością w regionie turystycznym: podstawy koncepcyjne i możliwości zastosowania
P Zmyślony
Nowe trendy rozwoju turystyki, G. Gołembski (red.), 171-186, 2008
13*2008
Identifying determinants of development of rural tourist destinations in Poland.
A Niezgoda, P Zmyślony
Tourism (Zagreb) 51 (4), 443-454, 2003
132003
Turystyka w aglomeracji poznańskiej
S Bródka, P Zmyślony, M Beim, D Matuszewska, I Potocka, J Mazurczak, ...
Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej, Centrum Badań Metropolitalnych, Bogucki …, 2012
122012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20