Piotr Zmyślony
TytułCytowane przezRok
Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju
A Niezgoda, P Zmyślony
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 220, 2003
170*2003
Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym
P Zmyślony
Wydawnictwo Akademiii Ekonomicznej, 2008
712008
Regiony turystyczne. Podstawy teoretyczne. Studium przypadków
Z Kruczek, P Zmyślony
Wydawnictwo Proksenia, 2014
70*2014
Regiony turystyczne
Z Kruczek, P Zmyślony
Wydawnictwo Proksenia, 2010
702010
Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego
Ł Nawrot, P Zmyślony
Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego. Wydawnictwo …, 2009
68*2009
Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym
G Gołembski, A Niezgoda, M Bednarska, P Zmyślony, ...
AEP, 2002
632002
Community participation in sustainable rural tourism experience creation: a long-term appraisal and lessons from a thematic villages project in Poland
W Idziak, J Majewski, P Zmyślony
Journal of Sustainable Tourism 23 (8-9), 1341-1362, 2015
242015
Identification of Leadership in Emerging Tourist Destinations
P Zmyslony
Tourism Review 69 (3), 173-186, 2014
192014
Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast
P Zmyślony
Wydawnictwo PROKSENIA, 2015
182015
Inwestor czy synergetyk? Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki
Ł Nawrot, P Zmyślony
Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej …, 2004
18*2004
Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego
P Zmyślony
Instytut Turystyki, 2001
182001
Globalization, Tourism and Cities: Pros and Cons
P Zmyślony
FOLIA TURISTICA 25 (1), 299-312, 2011
112011
IDENTYFIKACJA SIECI POWIĄZAŃ W MIEJSKIEJ TURYSTYCE BIZNESOWEJ
P Zmyślony, G Leszczyński
Studia Oeconomica Posnaniensia 2 (3(264)), 103-120, 2014
102014
Identifying determinants of development of rural tourist destinations in Poland.
A Niezgoda, P Zmyślony
Tourism (Zagreb) 51 (4), 443-454, 2003
102003
Znaczenie przemysłu spotkań w kształtowaniu potencjału turystycznego miast
P Zmyślony, N Piechota
Zarządzanie i organizacja przemysłu spotkań w Polsce: teoria i praktyka, K …, 2014
92014
Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony
J Kowalczyk-Anioł, P Zmyślony
Turystyka Kulturowa 2, 7-36, 2017
82017
Internacjonalizacja zarządzania funkcją turystyczną w dużym mieście
P Zmyślony
Prace Geograficzne 134, 51-67, 2013
82013
Czy kultura sprzedaje turystykę? Znacznie walorów kulturowych w promocji sprzedaży usług turystycznych w mieście na przykładzie akcji „Poznań za pół ceny!”
P Zmyślony, P Szmatuła
Turystyka kulturowa 2013 (1), 5-43, 2013
8*2013
Investment decisions in the early stages of the tourism area life cycle
G Gołembski, Ł Nawrot, M Olszewski, P Zmyślony
Turizam: međunarodni znanstveno-stručni časopis 58 (4), 361-377, 2010
72010
Region turystyczny w ujęciu ekonomicznym (Economic apects of tourist regions)
P Zmyślony
Turyzm 13 (1), 105-115, 2003
72003
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20