Mariusz Maciejczak
Mariusz Maciejczak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SGGW (Warsaw University of Life Sciences)
Zweryfikowany adres z sggw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
How to define bioeconomy
M Maciejczak, K Hofreiter
Roczniki Naukowe SERIA 15 (4), 243-248, 2013
572013
Comparison between the United States and Poland of consumers’ perceptions of organic products
P Grzelak, M Maciejczak
Studies in Agricultural Economics 115 (1), 47-56, 2013
47*2013
Logistyka
J Baran, M Maciejczak, M Pietrzak, T Rokicki, L Wicki
Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 104-115, 2008
342008
Delivering environmental benefits through entry level agri-environment schemes in the EU
C Keenleyside, B Allen, K Hart, H Menadue, V Stefanova, J Prazan, ...
Institute for European Environmental Policy: London, UK, 2011
322011
Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego
L Wicki, B Klepacki, J Baran, T Rokicki, P Jałowiecki, ...
Wydawnictwo SGGW, 2014
292014
Rolnictwo i obszary wiejskie źródłem dóbr publicznych–przegląd literatury
M Maciejczak
Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 75 …, 2009
262009
The concept of smart specialisation in the development of agribusiness sector on the example of cluster of innovations in agribusiness in Mazovia province
M Maciejczak
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 6 (14), 2012
162012
Uwarunkowania rozwoju sektora owoców i warzyw w Polsce w latach 2004-2007
T Filipiak, M Maciejczak
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 95, 97-108, 2008
142008
Bioeconomy as a complex adaptive system of sustainable development
M Maciejczak
Marketing 2 (2), 7-10, 2017
122017
How to analyze bioeconomy?
M Maciejczak
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17 (6), 2015
122015
Zakres i rola logistyki w przedsiebiorstwach mleczarskich
M Pietrzak, J Baran, M Maciejczak
Wieś jutra 1, 43-47, 2010
112010
Perspektywa środowiskowa reform Wspólnej Polityki Rolnej UE
M Maciejczak
EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ, 19, 2010
112010
Modyfikacje genetyczne w rolnictwie w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej
M Maciejczak
Rocz. Nauk. SERiA 12 (1), 110-115, 2010
102010
Zastosowanie koncepcji potrójnej heliksy w tworzeniu narzędzi informatycznych dla sektora publicznego
M Maciejczak, R Muniak
X Jubileuszowa Konferencja „Komputerowo zintegrowane zarządzanie”, Zakopane …, 2007
102007
What are Production Determinants of Bioeconomy?
M Maciejczak
Problems of World Agriculture/Problemy Rolnictwa Światowego 15 (1827-2016 …, 2015
82015
Innowacyjność sektora agrobiznesu
M Maciejczak
Uwarunkowania i perspektywy rozwoju.[In:] Raport o innowacyjności gospodarki …, 2011
82011
Ekonomiczne i rynkowe aspekty współistnienia produktów modyfikowanych genetycznie i niezmienionych w łańcuchach dystrybucji żywności i pasz
M Maciejczak
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3 (308), 16-28, 2006
82006
iw wybranych krajach UE
T Filipiak, MMP warzyw w Polsce
Rocz Nauk Roln 97, 1-11, 2010
72010
Costs of segregation and traceability between GM and non-GM supply chains of single crop and compound food/feed products
K Menrad, A Gabriel, J Bez, M Gyllling, A Larsen, M Maciejczak, M Stolze, ...
Y. Bertheau, 177-91, 2013
62013
Ocena Indeksów Wczesnego Ostrzegania na przykładzie Testu Szybkiego i Indeksu Zh. Czy wyniki zależą od zastosowanej metody?,„
M Maciejczak
Zeszyty Naukowe SGGW–Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008
62008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20