Mariusz Maciejczak
Mariusz Maciejczak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SGGW (Warsaw University of Life Sciences)
Zweryfikowany adres z sggw.pl
TytułCytowane przezRok
How to define bioeconomy
M Maciejczak, K Hofreiter
Roczniki Naukowe SERIA 15 (4), 243-248, 2013
492013
Social capital and governance for sustainable rural development
FM Go, M Trunfio, MD Lucia
Studies in Agricultural Economics 115 (1316-2016-102794), 104-110, 2013
38*2013
Logistyka
J Baran, M Maciejczak, M Pietrzak, T Rokicki, L Wicki
Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 104-115, 2008
312008
Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego
L Wicki, B Klepacki, J Baran, T Rokicki, P Jałowiecki, ...
Wydawnictwo SGGW, 2014
282014
Delivering environmental benefits through entry level agri-environment schemes in the EU
C Keenleyside, B Allen, K Hart, H Menadue, V Stefanova, J Prazan, ...
The Institute for European Environmental Policy, 2011
282011
Rolnictwo i obszary wiejskie źródłem dóbr publicznych–przegląd literatury
M Maciejczak
Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 75 …, 2009
262009
The concept of smart specialisation in the development of agribusiness sector on the example of cluster of innovations in agribusiness in Mazovia province
M Maciejczak
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 6 (14), 2012
172012
How to analyze bioeconomy?
M Maciejczak
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 17 (6), 2015
132015
Uwarunkowania rozwoju sektora owoców i warzyw w Polsce w latach 2004-2007
T Filipiak, M Maciejczak
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 95, 97-108, 2008
132008
Bioeconomy as a complex adaptive system of sustainable development
M Maciejczak
Marketing 2 (2), 7-10, 2017
112017
Zakres i rola logistyki w przedsiebiorstwach mleczarskich
M Pietrzak, J Baran, M Maciejczak
Wieś jutra 1, 43-47, 2010
112010
Modyfikacje genetyczne w rolnictwie w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej
M Maciejczak
Rocz. Nauk. SERiA 12 (1), 110-115, 2010
102010
Zastosowanie koncepcji potrójnej heliksy w tworzeniu narzędzi informatycznych dla sektora publicznego
M Maciejczak, R Muniak
X Jubileuszowa Konferencja „Komputerowo zintegrowane zarządzanie”, Zakopane …, 2007
82007
Innowacyjność sektora agrobiznesu
M Maciejczak
Uwarunkowania i perspektywy rozwoju.[In:] Raport o innowacyjności gospodarki …, 2011
72011
iw wybranych krajach UE
T Filipiak, MMP warzyw w Polsce
Rocz Nauk Roln 97, 1-11, 2010
72010
Perspektywa środowiskowa reform Wspólnej Polityki Rolnej UE
M Maciejczak
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki …, 2010
72010
Ekonomiczne i rynkowe aspekty współistnienia produktów modyfikowanych genetycznie i niezmienionych w łańcuchach dystrybucji żywności i pasz
M Maciejczak
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3 (308), 16-28, 2006
72006
Rozwój biogospodarki opartej na wiedzy na Ukrainie–w kierunku systemu dyfuzji innowacji opartego o model poczwórnej helisy
M Orlykovskyi, L Wicki, M Maciejczak, Y Galchynska
Problems of World Agriculture/Problemy Rolnictwa Światowego 16 (1827-2016 …, 2016
62016
Ocena indeksów wczesnego ostrzegania na przykładzie Testu Szybkiego I Indeksu Zh. Czy wyniki zależą od zastosowanej metody
M Maciejczak
Zeszyty Naukowe SGGW–Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2008
62008
Marketing żywności ekologicznej w Europie i Polsce. Wydział Nauk Ekonomicznych, SGGW, Warszawa, 2007
M Maciejczak
6
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20