R. Dobrowolski
Title
Cited by
Cited by
Year
Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data
J Solon, J Borzyszkowski, M Bidłasik, A Richling, K Badora, J Balon, ...
Geographia Polonica 91 (2), 2018
2082018
Comparison of soil texture determined by two dispersion units of Mastersizer 2000
A Sochan, A Bieganowski, M Ryzak, R Dobrowolski, P Bartminski
International Agrophysics 26 (1), 2012
902012
The Holocene palaeoenvironmental changes reflected in the multi-proxy studies of Lake Słone sediments (SE Poland)
P Kulesza, M Suchora, IA Pidek, R Dobrowolski, WP Alexandrowicz
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 363, 79-98, 2012
342012
CHRONOSTRATIGRAPHY OF CALCAREOUS MIRE SEDIMENTS AT ZAWADÓWKA (EASTERN POLAND) and THEIR USE IN PALAEOGEOGRAPHICAL RECONSTRUCTION.
R Dobrowolski, I Haj, J Melke, WP Alexandrowicz
Geochronometria: Journal on Methods & Applications of Absolute Chronology 24, 2005
342005
Interdisciplinary studies of spring mire deposits from Radzików (South Podlasie Lowland, East Poland) and their significance for palaeoenvironmental reconstructions
R Dobrowolski, IA Pidek, WP Alexandrowicz, S Hałas, A Pazdur, ...
Geochronometria 39 (1), 10-29, 2012
332012
Glacjalna i peryglacjalna transformacja rzeźby krasowej północnego przedpola wyżyn lubelsko-wołyńskich (Polska SE, Ukraina NW)
R Dobrowolski
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006
282006
Calcareous tufas in the soligenous mires of eastern Poland as an indicator of the Holocene climatic changes
R Dobrowolski, T Durakiewicz, A Pazdur
Acta Geologica Polonica 52 (1), 63-73, 2002
262002
Strukturalne uwarunkowania rozwoju wspóŠ‚czesnej rzeĹşby krasowej na miÄ™ dzyrzeczu Ĺ› rodkowego Wieprza i Bugu
RadosĹ ‚aw Dobrowolski
Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-SkĹ ‚odowskiej, 1998
251998
Multi-proxy evidence of Holocene climate variability in Volhynia Upland (SE Poland) recorded in spring-fed fen deposits from the Komarów site
R Dobrowolski, K Bałaga, A Buczek, WP Alexandrowicz, M Mazurek, ...
The Holocene 26 (9), 1406-1425, 2016
232016
Radiocarbon time scale for deposition of Holocene calcareous tufa from Poland and India (Orissa)
NP MOHANTI, S DAS
Geochronometria 21, 85-96, 2002
212002
Role of periglacial processes in epikarst morphogenesis: A case study from Chełm Chalk Quarry, Lublin Upland, Eastern Poland
R Dobrowolski, A Bieganowski, P Mroczek, M Ryżak
Permafrost and Periglacial Processes 23 (4), 251-266, 2012
202012
Radiocarbon age and geochemistry of the infillings of small closed depressions from Western Polesie (Poland SE, Ukraine NW)
R Dobrowolski, M Ziółek, K Bałaga, J Melke, A Bogucki
Geochronometria 36, 39-46, 2010
192010
Geochemistry of deposits from spring-fed fens in West Pomerania (Poland) and its significance for palaeoenvironmental reconstruction
M Mazurek, R Dobrowolski, Z Osadowski
Géomorphologie: relief, processus, environnement 20 (4), 323-342, 2014
182014
Chronostratigraphy of the Okunin and Czerepacha lake-mire geosystems (Volhynia Polesiye, NW Ukraine) during the late glacial and Holocene
CLM GEOSYSTEMS
Geochronometria 20, 107-115, 2001
182001
Problemy klasyfikacyjne osadów torfowisk źródliskowych
R Dobrowolski
Studia Limnologica et Telmatologica 5 (1), 3-12, 2011
152011
Environmental changes and human impact on Holocene evolution of the Horodyska River valley (Lublin Upland, East Poland)
R Dobrowolski, IA Pidek, S Gołub, T Dzieńkowski
Geochronometria 35 (1), 35-47, 2010
142010
Drobne struktury tektoniczne w skałach górnokredowych wschodniej części Wyżyny Lubelskiej a dyslokacje podłoża platformy wschodnioeuropejskiej w kenozoiku
R Dobrowolski
Annales Societatis Geologorum Poloniae 65 (1-4), 79-91, 1995
141995
Influence of palaeokarst morphology on the formation of ice‐pushed ridges: a case study from Rejowiec, eastern Poland
R Dobrowolski, S Terpilowski
Boreas 35 (2), 213-221, 2006
132006
Etapy rozwoju torfowiska kopułowego Krzywice w okolicach Chełma Lubelskiego
SW Alexandrowicz, K Bałaga, R Dobrowolski
Kwartalnik AGH, Geologia 20 (3), 259-273, 1994
13*1994
Badania martwic wapiennych w obrębie Ÿrodliskowych torfowisk kopułowych we wschodniej Polsce (Studies of tufa within spring cupola peatbogs in eastern Poland)
R Dobrowolski, SW Alexandrowicz, K Bałaga, T Durakiewicz, A Pazdur
Geochronologia górnego czwartorzędu Polski w œwietle datowania …, 1999
12*1999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20