Obserwuj
Gabriela Wronowska
Gabriela Wronowska
adiunkt, Katedra Teorii Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Zweryfikowany adres z uek.krakow.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Oczekiwania na rynku pracy. Pracodawcy a absolwenci szkół wyższych w Polsce
G Wronowska
Studia Ekonomiczne 214, 115-127, 2015
272015
Kapitał ludzki: ujęcie teoretyczne
G Wronowska
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
152012
Koncepcje kapitału ludzkiego–ujęcie historyczne
G Wronowska
Teoretyczne aspekty gospodarowania, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu …, 2005
122005
Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki
G Wronowska
Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia. Warszawa …, 2004
122004
Overeducation in the labour market
G Wronowska
Ekonomia i Prawo. Economics and Law 16 (2), 219-228, 2017
112017
Czynniki kształtujące kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej–analiza porównawcza,[w:] Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego
G Wronowska
D. Kopycińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2006
92006
Polityka edukacyjna a potrzeby rynku pracy
G Wronowska
Studia Ekonomiczne, 191-200, 2017
82017
Koncepcja kapitału ludzkiego-ujęcie historyczne, w: Teoretyczne aspekty gospodarowania, red
G Wronowska
D. Kopycińska, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2005
82005
Dobrobyt–ujęcie teoretyczne i pomiar
G Wronowska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 948 (12), 5-16, 2015
72015
Welfare and higher education in EU member states–comparative analysis
G Wronowska
Oeconomia Copernicana 6 (1), 33-45, 2015
72015
Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki, w: Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, red
G Wronowska
A. Manikowski, A. Psyk, WWZ, Warszawa, 2004
72004
Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych w Polsce jako przykład bariery wejścia na rynek pracy
G Wronowska
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 861-871, 2013
62013
Kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej-analiza porównawcza,[w:] D. Kopycińska (red.)
G Wronowska
Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, 32-45, 2009
62009
Kapitał ludzki
G Wronowska
Ujęcie teoretyczne, Wyd. WE w Krakowie, Kraków, 2012
52012
Edukacja jako czynnik kształtujący kapitał ludzki w kontekście strategii Europa 2020
G Wronowska
Marketing i Rynek, 1061-1073, 2016
42016
Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rynku pracy-badania ankietowe
G Wronowska
Studia Ekonomiczne 134, 136-146, 2013
32013
Innovations and Sustainable Development Outlineof Problems
G Wronowska
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 8 (1), 71-80, 2013
32013
Bariery rozwoju i absorpcji kapitaˇu ludzkiego w Polsce w kontek cie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
G Wronowska
32006
Aktywizacja zawodowa wśród studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Badania ankietowe. W
G Wronowska
Ekonomia 2, 443-456, 0
2
Edukacja dla przedsiębiorczości na przykładzie wybranych działań Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
G Wronowska
Horyzonty Wychowania 19 (51), 11-21, 2020
12020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20