Zbyszko Melosik
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kultura, tożsamość i edukacja: migotanie znaczeń
Z Melosik, T Szkudlarek
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009
3852009
Kryzys męskości w kulturze współczesnej
Z Melosik
Wolumin, 2002
3242002
Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo
CM Renzetti, DJ Curran
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
291*2008
Tożsamość, ciało i władza: teksty kulturowe jako (kon) teksty pedagogiczne
Z Melosik
Edytor, 1996
291*1996
Uniwersytet i społeczeństwo: dyskursy wolności, wiedzy i władzy
Z Melosik
Wolumin, 2002
278*2002
Kultura popularna i tożsamość młodzieży
M Zbyszko
269*2014
Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji
Z Melosik
Edytor Wydawnictwo, 1995
2401995
Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant
Z Melosik
Oficyna Wydawnicza" Impuls", 2010
1722010
Kultura popularna jako czynnik socjalizacji
Z Melosik
W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki 2 …, 2003
161*2003
Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej
Z Melosik
Oficyna Wydawnicza" Impuls", 2007
1472007
Kultura" instant"-paradoksy pop-tożsmości
Z Melosik
Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja: kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej …, 2000
104*2000
Wspólczesne amerykanskie spory edukacyjne:(Miedzy socjologia edukacji a pedagogika postmodernistyczna)
Z Melosik
Wyd. Naukowe Uniw. im. Adama Mickiewicza, 1994
991994
Młodzież a przemiany kultury współczesnej
Z Melosik
W: R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik (red.), Młodzież wobec (nie …, 2005
94*2005
Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji
Z Melosik
Edytor, 1999
591999
Młodzież i styl życia: paradoksy pop-tożsamości [w:] Młodzież, styl życia i zdrowie
Z Melosik
Konteksty i kontrowersje, 2001
58*2001
Edukacja, młodzież i kultura współczesna
Z Melosik
Kilka uwag o teorii i praktyce pedagogicznej, 19-37, 2003
542003
Edukacja globalna: nadzieje i kontrowersje
Z Melosik
Forum Oświatowe 5 (1-2 (8-9)), 21-32, 1993
36*1993
Wychowanie obywatelskie: nowoczesność, ponowoczesność
Melosik
Wychowanie obywatelskie. Studium teoretyczne, porównawcze i empiryczne, red …, 1998
35*1998
Pedagogika postmodernizmu
Z Melosik
W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.). Pedagogika: podręcznik akademicki …, 2003
33*2003
Młodzież, styl życia i zdrowie
Z Melosik
Konteksty i kontrowersje, Poznań, 2001
332001
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20