Follow
Новікова Ольга Федорівна
Новікова Ольга Федорівна
Інститут економіки промисловості НАН України
Verified email at econindustry.org
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання
АМ Колот, АМ Колот
ДВНЗ Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2003
4762003
Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення: монографія
ОФ Новікова, РВ Покотиленко
НАН України, Ін-т Економіки та промисловості.–Донецьк, 2006
2562006
Соціальна безпека: організаційно-економічні проблеми і шляхи вирішення
ОФ Новікова
Донецьк: ІЕП НАН України 460, 1997
1351997
Соціальна орієнтація економіки: механізми державного регулювання: монографія
ОФ Новікова, СМ Гріневська, ЛЛ Шамілева
Донецьк: НАН України, 2009
772009
Соціальна відповідальність в контексті розвитку людського потенціалу
О Амоша, О Новікова
Держава і суспільство 1, 122-127, 2011
582011
Сталий розвиток промислового регiону: соцiальнi аспекти: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ВП Антонюк
532012
Соціальна безпека: теорія та українська практика
АМ Колот, АМ Колот, ІФ Гнибіденко, ИФ Гнибиденко, ОФ Новікова, ...
ДВНЗ Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2006
532006
Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: монографія
ОФ Новікова, ОІ Амоша, ВП Антонюк
Новікова ОФ, Амоша ОІ, Антонюк ВП–Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-ті, 2012
412012
Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза: монографія
ОІ Амоша, ОФ Новікова, ВП Антонюк, ЛВ Шаульська, ЛЛ Шамілева
Донецьк: ІЕП, 2006
342006
Регiони України: проблеми та прiоритети соцiально-економiчного розвитку
ЗС Варналiй, АI Мокiй, ОФ Новiкова, ОФ Романюк, СА Романюк
342005
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2017
332017
Економiчна безпека: концептуальне визначення та механiзм забезпечення
ОФ Новiкова, РВ Покотиленко
Донецьк, 2006
322006
Концепція соціальної політики України: проблеми і шляхи розв’язання
О Новікова
Соціальна політика і соціальна робота, 5-14, 1998
311998
Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки: монографія
ОВП ОФ Новікова, ОГ Сидорчук
252018
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: національна доповідь/за ред. акад. НАН України ЕМ Лібанової, акад. НААН України МА Хвесика
ЕМ Лібанова, МА Хвесик
К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
252014
Оцінка соціальних ризиків в регіонах України як підстава для прийняття управлінських рішень щодо їх подолання
О Новікова
О. Новікова.–2008.– Режим доступу: http://old. niss. gov. ua/Monitor/juli08…, 0
24
Діагностика стану та перспектив розвитку соціальної відповідальності в Україні (експертні оцінки): монографія
ОФ Новікова, МЄ Дейч, ВО Панькова
Донецьк: НАН України, Інститут економіки промисловості, 2013
232013
Людський потенцiал: механiзми збереження та розвитку: монографiя та iн./НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ВП Антонюк
НАН України. Iн-т економiки пром.-стi, 468, 2008
222008
Соцiальна орiєнтацiя економiки: механiзми державного регулювання: монографiя
ОФ Новiкова, СМ Грiневська, ЛЛ Шамiлева
НАН України, Iн-т економiки пром-стi, 220, 2009
202009
Дiагностика стану та перспектив розвитку соцiальної вiдповiдальностi в Українi (експертнi оцiнки): монографiя та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, МЕ Дейч, ОВ Панькова
192013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20