Rafał Chmara
Rafał Chmara
Verified email at ug.edu.pl - Homepage
TitleCited byYear
Chemical and biochemical composition of caviar from different sturgeon species and origins
M Wirth, F Kirschbaum, J Gessner, A Krüger, N Patriche, R Billard
Food/Nahrung 44 (4), 233-237, 2000
572000
Patterns of abundance and co-occurrence in aquatic plant communities
R Chmara, J Szmeja, W Ulrich
Ecological research 28 (3), 387-395, 2013
112013
The avoidance strategy of environmental constraints by an aquatic plant Potamogeton alpinus in running waters
A Robionek, K Banaś, R Chmara, J Szmeja
Ecology and evolution 5 (16), 3327-3337, 2015
102015
Factors controlling the frequency and biomass of submerged vegetation in outwash lakes supplied with surface water or groundwater.
R Chmara, J Szmeja, K Banaś
Boreal environment research 19 (3), 2014
82014
Changes in the structural and functional diversity of macrophyte communities along an acidity gradient in softwater lakes
R Chmara, K Banaś, J Szmeja
Flora-Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants 216, 57-64, 2015
42015
The relationships between structural and functional diversity within and among macrophyte communities in lakes.
R Chmara, J Szmeja, K Banaś
Journal of Limnology 77 (1), 2018
22018
Rozmieszczenie rdestnic (Potamogeton; Potamogetonaceae) na Równinie Charzykowskiej (NW, Polska)
R Chmara, K Bociag
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 2 (14), 2007
12007
Leaf traits of macrophytes in lakes: Interspecific, plant group and community patterns
R Chmara, J Szmeja, A Robionek
Limnologica 77, 125691, 2019
2019
Posthumanistyczny Wymiar Ekologii
R Chmara
Sztuka i Dokumentacja, Art & Documentation 20, 105-112, 2019
2019
Periodic events of Potamogeton alpinus in NW Poland (Pomerania region)
AE Robionek, K Banaś, R Chmara, J Szmeja
Oceanological and Hydrobiological Studies 47 (1), 41-49, 2018
2018
Struktura zbiorowisk mszaków w jeziorach Pomorza
K Banaś, R Chmara, A Robionek, R Ronowski
Department of Plant Ecolog, 2017
2017
Flora and submerged aquatic vegetation in lakes of north-west Poland
K Banaś, A Robionek, R Chmara
Department of Plant Ecolog, 2017
2017
Funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk wodnych mszaków w jeziorach Pomorza
R Chmara, K Banaś
Department of Plant Ecolog, 2017
2017
Strategia unikania ograniczeń środowiskowych przez Potamogeton alpinus
A Robionek, K Banaś, R Chmara, J Szmeja
Department of Plant Ecolog, 2016
2016
Różnorodność funkcjonalna zbiorowisk roślin wodnych w jeziorach
R Chmara, K Banaś, J Szmeja
Department of Plant Ecolog, 2016
2016
Regulatory struktury roślinności podwodnej w jeziorach
K Banaś, R Chmara, J Szmeja
Department of Plant Ecolog, 2016
2016
Współczynnik SLA jako miara funkcjonalnej różnorodności roślinności wodnej w jeziorach
M Mędyk, R Chmara, K Banaś
Laboratory of Environmental Chemistry and Ecotoxicology, 2016
2016
Twardowodne oligo-i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charetea)
M Gąbka, K Bociąg, R Chmara, E Jakubas, T Joniak, A Kisiel, D Lisek, ...
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2015
2015
Nowe stanowiska Lobelia dortmanna (Campanulaceae) w Polsce
GP Rafał Chmara, Joanna Dominik, Małgorzata Braun
Fragm. Florist. Geobot. Polon. 22 (1), 97-100, 2015
2015
Czynniki różnicujące strukturę roślinności podwodnej w jeziorach na obszarach sandrowych Borów Tucholskich
R Chmara
Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20