Obserwuj
Elżbieta Miterka
Elżbieta Miterka
PWSZ w Chełmie
Zweryfikowany adres z pwsz.chelm.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Formation of the new challenge of modern pedagogy of human education
P Mazur, E Miterka
SÉ CT, 2012
22012
Practice and knowledge of the path to success–The State School of Higher Education in Chelm project
P Mazur, E Miterka
Institut mezioborových studií Brno, 2011
22011
Nauczyciel informatyki konstruktorem zadań dydaktycznych sprzyjających holistycznemu rozwojowi uczniów
E Miterka, S Maciuk
Edukacja-Technika-Informatyka 10 (2), 63-68, 2019
12019
Teoria wielostronnego kształcenia osobowości podstawą sytuacji edukacyjnych z informatyki w gimnazjum
E Miterka
Roczniki Pedagogiczne 7 (2), 23-38, 2015
12015
Praktyki pedagogiczne i ich znaczenie w systemie kształcenia nauczycieli edukacji elementarnej
E Miterka, E Staropiętka-Kuna
PWSZ Chełm, 2013
12013
Problematyczne używanie internetu a działania podejmowane przez rodziców i nauczycieli
E Miterka, S Maciuk, D Kochańska
Scientific Bulletin of Chełm-Section of Pedagogy, 227-242, 2021
2021
ROZWIJANIE MYŚLENIA KRYTYCZNEGO W PROCESIE ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ
E MITERKA, M SYLWIA
Scientific Bulletin of Chełm-Section of Pedagogy, 125-134, 2020
2020
Folklor i jego rola w rozwoju osobowości dziecka w wieku wczesnoszkolnym
B Kucharska, E Kuna, E Miterka
Гірська школа Українських Карпат, 156-161, 2014
2014
Sprawozdanie z konferencji „Uczeń zdolny–diagnoza i edukacja
E Miterka
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 9 (3 (33)), 255-258, 2014
2014
Definiowanie efektów kształcenia praktycznego przyszłych nauczycieli w aspekcie aktywności studentów
E Miterka, E Staropiętka-Kuna
Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum 16, 97-112, 2013
2013
Współczesna edukacja elementarna szansą na rozwój dziecka
E Miterka
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce 8 (28/2), 87-92, 2013
2013
Edukacja wczesnoszkolna w zmieniającej się rzeczywistości
P Mazur, E Miterka
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2011
2011
ZNACZENIE ZABAWY KONSTRUKCYJNEJ W ROZWOJU MANUALNYM DZIECI CZTEROLETNICH
M OGROCKA, E MITERKA
SPRAWOZDANIE Z SEMINARIUM DYDAKTYCZNEGO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZE DZIECKA–RODZINA, PRZEDSZKOLE, SZKOŁA CHEŁM, 23 XI 2012 R.
E MITERKA, EWA STAROPIĘTKA-KUNA
SPRAWOZDANIE Z SEMINARIUM DYDAKTYCZNEGO NT.„ETYCZNY WYMIAR RELACJI INTERPERSONALNYCH NAUCZYCIEL–UCZEŃ” CHEŁM, 3 XI 2011 R.
E MITERKA, EWA STAROPIĘTKA–KUNA
Z SEMINARIUM DYDAKTYCZNEGO PRAKTYCZNE EGZEMPLIFIKACJE ROZWIJANIA KOMPETENCJI CZYTELNICZYCH UCZNIÓW CHEŁM, 9 V 2016 R.
E MITERKA, EWA STAROPIĘTKA-KUNA
RECENZJA KSIĄŻKI: PROGRAM PRAKTYK W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DO ZAWODU NAUCZYCIELA EDUKACJI ELEMENTARNEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU PEDAGOGIKA I JEGO PRAKTYCZNE EGZEMPLIFIKACJE
R STAROPIĘTKA-KUNA, A OKOŃSKI, E MITERKA
SPRAWOZDANIE Z „BRITISH EDUCATIONAL TRAINING AND TECHNOLOGY (BETT SHOW 2017)” LONDYN, 26-27 I 2017 R.
E MITERKA, P MAZUR
SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEGO SEMINARIUM NAUKOWO-METODYCZNEGO „REFORMA EDUKACJI ELEMENTARNEJ W ASPEKCIE WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE I UKRAINIE”
E MITERKA, EWA STAROPIĘTKA-KUNA
SPRAWOZDANIE Z SEMINARIUM DYDAKTYCZNEGO POTENCJALNOŚCI DZIECKA WYZWANIEM DLA KOMPETENCJI NAUCZYCIELA CHEŁM, 30 III 2014 R.
E MITERKA, EWA STAROPIĘTKA-KUNA
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20