Adam Walaszek
Adam Walaszek
Profesor historii Uniwersytet Jagielloński
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl
TytułCytowane przezRok
Migracje Europejczyków 1650-1914
A Walaszek
Wydawnictwo UJ, 2007
532007
Polska diaspora
A Walaszek, D Bartkowiak
Wydawn. Literackie, 2001
522001
Emigration and Nation-Building during the Mass Migrations from Europe
DR Gabaccia, D Hoerder, A Walaszek
Citizenship and those who leave: The politics of emigration and expatriation …, 2007
352007
Reemigracja ze Stanów Zjednoczonych do Polski po I wojnie światowej, 1919-1924
A Walaszek
Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1983
201983
Wychodźcy, Emigrants or Poles? Fears and Hopes about Migration in Poland 1870–1939
A Walaszek
Association of European Migration Institutions Journal 1, 78-84, 2002
152002
Światy imigrantów: tworzenie polonijnego Cleveland, 1880-1930
A Walaszek
Nomos, 1994
111994
Polscy robotnicy, praca i związki zawodowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1880-1922
A Walaszek
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988
111988
Preserving Or Transforming Role?: Migrants and Polish Territories in the Era of Mass Migrations
A Walaszek
German Historical Institute, 1995
101995
Migracje w historii Europy: kilka uwag niekoniecznie nowych
A Walaszek
Przegląd Polonijny 29 (3), 13-38, 2003
92003
Reemigracja ze Stanów Zjednoczonych do Polski po I wojnie światowej
A Walaszek
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego DCLV. Prace Polonijne, Zeszyt 7, 1983
91983
Migracje i Ziemie Polskie w Dobie Masowych Wedrówek Zarobkowych
A Walaszek
Przeglad Polonijy 18 (3), 43-65, 1992
81992
Reprezentacja sejmowa województwa krakowskiego w XVII wieku,„
K Przyboś, A Walaszek
Studia Historyczne 20 (3), 1977
81977
The Polish Women's Alliance in America: Between Feminism and Patriotism-Immigrants and their Children in the USA, 1898–1930
A Walaszek
Ethnic Fraternalism in Immigrant Countries, 197-212, 1996
71996
Was the Polish Worker Asleep? Immigrants, Unions and Workers' Control in America, 1900-1922
A Walaszek
Polish American Studies, 74-96, 1989
71989
Polskie imigrantki w miastach USA [Polish imigrant women in the US cities]
A Walaszek
Przegląd Polonijny 26 (2), 25-41, 2000
62000
" How Could It All Appear so Rosy?": Re-Emigrants from the United States in Poland, 1991-1924
A Walaszek, P Mizia
Polish American Studies 49 (2), 43-60, 1992
61992
Dwie europejskie peryferie: porównanie migracji portugalskich i polskich od XVI wieku do Wielkiej Wojny
A Walaszek
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny 39 (2 (148)), 15-50, 2013
52013
Return Migration from the USA to Poland
A Walaszek
International Migration Review 17 (1_suppl), 213-219, 1983
51983
Polski ruch socjalistyczny w Łodzi w latach 1927-1939
M Nartonowicz-Kot, A Walaszek, D Bartkowiak
Wydawn. Uniwersytetu Łódzkiego, 2001
42001
Działalność przekazowo-pieniężna polskich konsulatów w Stanach Zjednoczonych w latach 1919-1922
A Walaszek
Studia Historyczne 24 (3), 409-422, 1981
41981
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20