Follow
Валентина Полікарпівна Антонюк
Валентина Полікарпівна Антонюк
Інститут економіки промисловості НАН України
Verified email at econindustry.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку: монографія
ВП Антонюк
Донецьк: Ін-т економіки пром.-сті, 2007
3732007
Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення
ОІ Амоша, ВП Антонюк, АІ Землянкін
Ін-т економіки промисловості НАН України. Донецьк, 2007
792007
Головні напрями зміцнення соціально-економічних основ формування людського капіталу в Україні
В Антонюк
Україна: аспекти праці, 39-47, 2006
682006
Оцінка та забезпечення розвитку людського капіталу України
ВП Антонюк
Донецьк: ДНУ, 2008
552008
Активiзацiя iнновацiйної дiяльностi: органiзацiйно-правове та соцiальноекономiчне забезпечення: монографiя та iн
ОI Амоша, ВП Антонюк, АI Землянкiн
НАН України. Iн-т економiки промисловостi, 328, 2007
542007
Сталий розвиток промислового регiону: соцiальнi аспекти: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ВП Антонюк
532012
Кадри для інноваційної діяльності: проблеми формування та використання
В Антонюк
Україна: аспекти праці, 42-47, 2007
442007
Сталий розвиток промислового регіону: соціальні аспекти: монографія
ОФ Новікова, ОІ Амоша, ВП Антонюк
Новікова ОФ, Амоша ОІ, Антонюк ВП–Донецьк: НАН України, Ін-т економіки пром-ті, 2012
412012
Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза: монографія
ОІ Амоша, ОФ Новікова, ВП Антонюк, ЛВ Шаульська, ЛЛ Шамілева
Донецьк: ІЕП, 2006
342006
Гідна праця: імперативи, українські реалії, механізми забезпечення
АМ Колот, АМ Колот, ВМ Данюк, ВМ Данюк, ОО Герасименко, ...
ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2017
332017
Человеческий капитал предприятия и стратегия его развития
ВП Антонюк, ИН Лащенко, ЮБ Скаженик
Інститут економіки промисловості НАН України, 2004
292004
Людський потенцiал: механiзми збереження та розвитку: монографiя та iн./НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ОФ Новiкова, ОI Амоша, ВП Антонюк
НАН України. Iн-т економiки пром.-стi, 468, 2008
222008
Людський капiтал регiонiв України в контекстi iнновацiйного розвитку: моногр. та iн.; НАН України, Iн-т економiки пром-стi
ВП Антонюк, ОI Амоша, ЛГ Мельцер
НАН України, Iн-т економiки пром-стi, 308, 2011
202011
Ринок праці промисловості України та трудовий потенціал галузі: сучасні тенденції і проблеми
ОІ Амоша, ВП Антонюк
Ринок праці та зайнятість населення, 18-24, 2016
172016
Людський потенціал: механізми збереження та розвитку: монографія
ОФ Новікова, ОІ Амоша, ВП Антонюк
Донецьк: Вид-во Ін-ту економіки промисловості, 2008
172008
Вища освіта України у системі відносин ринку праці
ВП Антонюк
Економічний вісник Донбасу, 2015
162015
Інтеграція вищої освіти України в європейський освітній простір для розвитку людського капіталу
В Антонюк
ЗУНУ, 2021
152021
Регулятори росту природного походження як засоби підвищення продуктивності сільськогосподарських культур
ВК Яворська, ІВ Драговоз, АВ Богданович, ВП Антонюк
Физиология и биохимия культурных растений 40 (4), 292-298, 2008
152008
Регіональний менеджмент в системі формування трудового потенціалу
ВП Антонюк, ЛВ Шаульська
Вісник ЖДТУ: Економіка, управління та адміністрування, 243-252, 2005
152005
Проблема бідності та соціальні ризики для розвитку України
ВП Антонюк
Вісник економічної науки України, 2016
142016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20