Faruk Şahin
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri
S Gürbüz, F Şahin
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2014
1230*2014
Lider-üye etkileşimi ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki üzerinde cinsiyetin etkisi
F Şahin
Ege Akademik Bakış 11 (2), 277-288, 2011
103*2011
DUYGUSAL ZEKÂ: TARİHSEL GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLER İÇİN ÖNEMİNE KAVRAMSAL BİR BAKIŞ.
S Doğan, F Şahin
Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences 16 (1), 2007
952007
The mediating effect of leader-member exchange on the relationship between Theory X and Y management styles and affective commitment: A multilevel analysis
F Sahin
Journal of Management and Organization 18 (2), 159, 2012
932012
Cultural intelligence (CQ) in action: The effects of personality and international assignment on the development of CQ
F Şahin, S Gurbuz, O Köksal
International Journal of Intercultural Relations 39, 152-163, 2014
892014
Measuring cultural intelligence in the Turkish context
F Şahin, S Gürbüz, O Köksal, Ü Ercan
International Journal of Selection and Assessment 21 (2), 135-144, 2013
652013
Research methods in social sciences. Philosophy—Method—Analysis
S Gurbuz, F Sahin
Ankara, Turkey: Seckin Publisher, 2014
63*2014
Revisiting of Theory X and Y
S Gürbüz, F Şahin, O Köksal
Management Decision, 2014
572014
Liderin kültürel zekâsının astların örgütsel vatandaşlık davranışı ile iş doyumu üzerine etkisi
F Şahin
Savunma Bilimleri Dergisi 10 (2), 80-104, 2011
422011
Cultural intelligence as a predictor of individuals’ adaptive performance: A study in a multicultural environment
F Şahin, S Gürbüz
International Area Studies Review 17 (4), 394-413, 2014
38*2014
Kültürel Zekâ ve Öz-Yeterliliğin Görev Performansı ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerinde Etkisi: Çokuluslu Örgüt Üzerinde Bir Uygulama
Ş Faruk, G Sait
İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 14, 123-140, 0
37*
Büyük adam düşüncesinden liderlikte özellikler kuramına kavramsal bir bakış
F Şahin
C. Ü, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13 (1), 141-163, 2012
362012
KENDİ KENDİNE LİDERLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE UYARLAMASI, GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
S DOĞAN, F ŞAHİN
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 26 (1), 2008
34*2008
Leaders’ managerial assumptions and transformational leadership: the moderating role of gender
F Şahin, S Gürbüz, H Şeşen
Leadership & Organization Development Journal 38 (1), 105-125, 2017
272017
The interaction of self-leadership and psychological climate on job performance
F Şahin
African Journal of Business Management 5 (5), 1787-1794, 2011
252011
İşe devamsızlığın nedenleri, sonuçları ve örgütler için önemi
F Şahin
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011
242011
Big five personality traits, entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intention A configurational approach
F Sahin, H Karadag, B Tuncer
International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research 25 (6), 1188-1211, 2019
232019
Affective commitment as a mediator of the relationship between psychological climate and turnover intention
F Sahin
World Applied Sciences Journal 14 (4), 523-530, 2011
192011
Ruhsallık, Duygusal Zekâ ve Dönüştürücü Liderlik Davranışları Üzerine Bir Araştırma
S DOĞAN, F ŞAHİN
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 11 (4), 67-88, 2009
19*2009
YÖNETSEL GÜÇLÜLÜK VE ETKİLİLİK: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA
S DOĞAN, F ŞAHİN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (2), 61-85, 2011
18*2011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20