Andrzej Poszewiecki
Andrzej Poszewiecki
Assistant Professor, University of Gdansk
Verified email at ug.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami
P Kulawczuk, A Poszewiecki
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 113, 126, 2007
132007
Współpraca nauki i przedsiębiorstw w świetle badań oczekiwań przedsiębiorców i pracowników naukowych. Synteza wyników.
A Poszewiecki
Warunki skutecznej współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami, 19, 2009
122009
Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce
P Kulawczuka
Ekonomia behawioralna finansowania przedsiębiorczości, Fundacja Rozwoju …, 2010
92010
The willingness to trade privacy in the context of WTA and WTP
W Bizon, A Poszewiecki
International Journal of Trade, Economics and Finance 7 (4), 121-124, 2016
72016
Standard" Zatrudnienie Fair Play": odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zarządzania wiekiem: praca zbiorowa
M Bąk, P Bednarz, P Kulawczuk, A Szcześniak, P Michalik, A Poszewiecki, ...
Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2013
52013
Behavioral finance of entrepreneurship: how can framing influence financial decisions of entrepreneurs?
A Poszewiecki, W Bizon
University of Gdańsk, 2011
52011
Budowa strategii współpracy jednostek naukowych z biznesem
A Poszowiecki
Analiza wybranych przypadków,(w:) Budowa współpracy nauki z biznesem w …, 2010
52010
Symulacje menedżerskie i studia przypadków: szkolenia biznesowe w oparciu o symulacje menedżerskie i studia przypadków-najlepsze praktyki: praca zbiorowa
A Poszewiecki, W Bizon, P Kulawczuk
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012
42012
Budowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów. Założenia i przebieg projektu Case Simulator
W Bizon, P Poszewiecki, M Markiewicz, M Skurczyński
E-learning-narzędzia i praktyka, Wrocław, 2012
42012
Budowa strategii współpracy jednostek naukowych z biznesem: analiza wybranych przypadków
A Poszewiecki
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym: Polska Fundacja …, 2010
42010
Efektywność projektu innowacyjnego testujacego „CASE SIMULATOR”
W Bizon, A Poszewiecki, P Szulc
The efficiency of the innovative project is being tested „CASE SIMULATOR …, 2013
32013
Behavioral Economics of Entrepreneurship Financing
P Kulawczuk, A Poszewiecki
FRUG, Gdansk, 2010
32010
Kobiece banki
A Poszewiecki
Gazeta Bankowa, 14-16, 2007
32007
CONSUMERS’NEED OF PRIVACY PROTECTION–EXPERIMENTAL RESULTS
E Babula, U Mrzygłód, A Poszewiecki
Economics & Sociology 10 (2), 74, 2017
22017
Budowa współpracy jednostek naukowych z biznesem
A Poszewiecki
Analiza wybranych przypadków,[in:] Budowa współpracy nauki z biznesem …, 2010
22010
Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce: behawioralny wymiar przedsiębiorczości
P Kulawczuk, A Poszewiecki
Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
22010
Strategie i narzędzia współpracy jednostek naukowych z biznesem w: Przedsiębiorczy uniwersytet, M
A Poszewiecki
Praktyczna użyteczność badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych …, 2009
22009
Efektywność transferu wiedzy poprzez e-learning,[w:]
W Bizon, A Poszewiecki
E-learning jako metoda wspomagająca proces kształcenia, 2006
22006
The impact of behavioral interventions on the effectiveness of SME development policy
P Kulawczuk, A Poszewiecki, W Bizon, M Szczepaniec, J Zaucha, ...
University of Gdansk. Department of Macroeconomics, 2016
12016
I will sell my private data: The results of an experimental study on the valuation of privacy
A Poszewiecki
Selected Issues in Experimental Economics, 285-297, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20