Follow
Андрій Андрійович Іскаков, Andrii Iskakov
Title
Cited by
Cited by
Year
Экономика развития
ЛГ Мельник, АВ Кубатко, ИМ Бурлакова, ТА Васильева, АЛ Гавриленко, ...
Университетская книга, 2017
2082017
Organic Agriculture as a Perspective Branch of Ukrainian Economy
О Чигрин, А Треус, А Іскаков
Mechanism of an economic regulation, 16-25, 2017
262017
Енергоефективність національної економіки в контексті її еколого-економічної безпеки
АА Іскаков, ІМ Кобушко
Механізм регулювання економіки, 88-96, 2016
102016
Розвиток виробничого потенціалу машинобудівних підприємств в умовах нестабільного ринкового середовища
ОВ Кубатко, ВЛ Акуленко, АА Іскаков
Механізм регулювання економіки, 15-22, 2015
102015
Концепція ресурсозбереження у контексті забезпечення еколого-економічної безпеки національної економіки
ОВ Кубатко, АА Іскаков
Механізм регулювання економіки, 29-38, 2017
32017
Waste management system: key determinants of green development and energy balance transformation
Y Ziabina, A Iskakov, MM Senyah
SocioEconomic Challenges 7 (2), 161-172, 2023
22023
Еколого-економічна безпека сестейнового розвитку національної економіки
АА Іскаков, ВА Мандрика
Академічний огляд, 13-22, 2018
22018
Сучасний стан економіки України та інструменти регулювання її реструктуризації
ОМ Волк, АА Іскаков
Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково…, 2013
22013
Communicative Channels of Stakeholder Interaction as an Element of Ensuring Sustainable Development of the Business Sector
O Chygryn, Y Ziabina, A Iskakov
E3S Web of Conferences 456, 02001, 2023
12023
Carbon neutrality of Ukraine as a determinant of green development
L Khomenko, O Chygryn, Bektaş, A Iskakov
Економічний вісник Державного вищого навчального закладу "Український…, 2023
12023
Перспективи розвитку ринку державних боргових цінних паперів в Україні
ДВ Боронос
Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної…, 2012
12012
Післявоєнне відновлення енергетики України: оптимізація управління відходами з урахуванням здоров'я населення, екологічних, інвестиційних, податкових детермінант
АС Росохата, МГ Мінченко, ЯВ Самусевич, ЮА Матвєєва, ВВ Сулим, ...
Сумський державний університет, 2023
2023
Економіко-математичне моделювання та технології управління транскордонною енергобезпекою в умовах воєнних дій та післявоєнного відновлення
СІ Колосок, ОЮ Чигрин, ОМ Олефіренко, ЮВ Білан, ІА Вакуленко, ...
Сумський державний університет, 2023
2023
Обґрунтування закономірностей розвитку теорії еколого-економічної безпеки національної економіки
ЄА Зябіна, АА Іскаков
Сумський державний університет, 2023
2023
Інноваційні трансформації в енергетиці для сталого розвитку та національної безпеки: smart-технології та екологічна відповідальність
ОЮ Чигрин, ОВ Люльов, СІ Колосок, ДО Смоленніков, ОС Квілінський, ...
Сумський державний університет, 2022
2022
ECOLOGICAL AND ECONOMIC SECURITY IN CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
A Iskakov
International Scientific Forum "STABICONsystems – 2018", 50-52, 2018
2018
Концепція" Зеленої" економіки в умовах забезпечення еколого-економічної безпеки та сестейнового розвитку України
АА Іскаков
Сумський державний університет, 2018
2018
Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму "зеленої" економіки в умовах інформаційного суспільства
ЛГ Мельник, ІМ Сотник, ОВ Шкарупа, ОІ Карінцева, ОМ Дериколенко, ...
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55784, 2016
2016
Еколого-економічна безпека як основа сталого розвитку еколого-економічних систем
АА Іскаков
Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково…, 2016
2016
Розроблення фундаментальних основ відтворювального механізму "зеленої" економіки в умовах інформаційного суспільства
ЛГ Мельник, ІМ Сотник, ОВ Шкарупа, ОВ Кубатко, ІБ Дегтярьова, ...
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44876, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20