Follow
Sylwia Sysko-Romanczuk
Sylwia Sysko-Romanczuk
Professor of Entrepreneurship, Warsaw University of Technology
Verified email at pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Innowacyjność polskich firm w gospodarce opartej na wiedzy
A Lozano Platonoff, S Sysko-Romańczuk, B Moszoro
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, 86-94, 2004
372004
Rozwój przedsiębiorstwa jako rezultat jego wzrostu i sprawności procesów zarządzania
S Sysko-Romańczuk
Rozprawy i Studia/Uniwersytet Szczeciński, 2005
322005
Dynamiczne modelowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa
A Lozano Platonoff, S Sysko-Romańczuk
Organizacja i kierowanie, 19-34, 2003
282003
Organizational e-readiness for the digital transformation of primary healthcare providers during the COVID-19 pandemic in Poland
A Kruszyńska-Fischbach, S Sysko-Romańczuk, M Rafalik, R Walczak, ...
Journal of Clinical Medicine 11 (1), 133, 2021
232021
Innowacyjność polskich firm
A Lozano Platonoff, D Miłoszewicz, S Sysko-Romańczuk
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 51-57, 2006
222006
Organizational e-health readiness: How to prepare the primary healthcare providers’ services for digital transformation
A Kruszyńska-Fischbach, S Sysko-Romańczuk, TM Napiórkowski, ...
International Journal of Environmental Research and Public Health 19 (7), 3973, 2022
182022
BUSINESS RESPONSIBILITY. THEORY AND EVIDENCE (Odpowiedzialnosc biznesu. teoria i praktyka)
S Sysko-Romanczuk, P Roszkowska, A Niedzwiecka
Management and Business Administration. Central Europe 2 (20), 26-40, 2012
162012
Koncepcja koopetycji jako szczególna forma integracji jednostek gospodarczych-teoria i praktyka
S Sysko-Romańczuk, A Lozano
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 301-307, 2002
142002
Value proposition and firm performance: segmentation of Polish online companies
T Doligalski, P Zaborek, S Sysko–Romańczuk
International Journal of Business Performance Management 16 (2-3), 133-148, 2015
132015
Value Creation in E-Business as a Driver of Financial Performance: Investigating Business Models of Polish Internet Companies
P Zaborek, T Doligalski, S Sysko-Romańczuk
Research on Enterprise in Modern Economy theory and practice 4 (19), 101-113, 2016
122016
Designing Multi-Modal Embedding Fusion-Based Recommender
A Wróblewska, J Dąbrowski, M Pastuszak, A Michałowski, M Daniluk, ...
Electronics 11 (9), 1391, 2022
112022
Effective Techniques for Multimodal Data Fusion: A Comparative Analysis
M Pawłowski, A Wróblewska, S Sysko-Romańczuk
Sensors 23 (5), 2381, 2023
102023
Koncepcja organizacyjnego uczenia się-podstawowe perspektywy badawcze
S Sysko-Romańczuk, A Lozano Platonoff, A Rudawska
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 3-12, 2007
102007
The concept of stimulation of entrepreneurship—A benchmarking and co‐evolution approach
S Sysko‐Romanczuk, AL Platonoff
Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries 15 (1), 71-82, 2005
72005
Data modalities, consumer attributes and recommendation performance in the fashion industry
S Sysko-Romańczuk, P Zaborek, A Wróblewska, J Dąbrowski, S Tkachuk
Electronic Markets 32 (3), 1279-1292, 2022
62022
Modele zarządzania oświatą w polskich samorządach
S Sysko-Romańczuk, P Zaborek, A Niedźwiecka
Wydawnictwo ICM, 2012
62012
Relacje pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym pracownika i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
S Sysko-Romańczuk
Master of Business Administration 19 (1), 86-94, 2011
62011
Koopetycja, Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im
S Sysko-Romańczuk, A Kruszyńska
H. Chodkowskiej, Przedsiębiorstwo Przyszłości, 2, 2010
62010
Wartość dodana w zarządzaniu-próba zdefiniowania i operacjonalizacji pojęcia
AL Platonoff, S Sysko-Romańczuk
Przegląd Organizacji, 13-16, 2004
62004
Entrepreneurial Icebreakers: Insights and Case Studies from Internationally Successful Central and Eastern European Entrepreneurs
J Prats, M Sosna, S Sysko-Romanczuk
Springer, 2014
52014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20