Obserwuj
Paweł Dziekański
Paweł Dziekański
doktor ekonomii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zweryfikowany adres z interia.eu
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Diversification synthetic indicator for evaluating the financial capacity of local government. The case of polish voivodeships
P Dziekański
Acta universitatis agriculturae et silviculturae mendelianae brunensis 65 (2), 2017
512017
Spatial differentiation of the financial condition of the Świętokrzyskie Voivodship counties
P Dziekański
Barometr Regionalny. Analizy i prognozy 3, 89-101, 2016
472016
Wykorzystanie wskaźnika syntetycznego do oceny poziomu rozwoju samorządu na przykładzie gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego
P Dziekański
Determinanty rozwoju Polski. Finanse publiczne, 261-279, 2015
452015
Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej
P Dziekański
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 24, 387-403, 2012
402012
Marketing terytorialny wyzwaniem współczesnego samorządu–wybrane zagadnienia
B Ślusarczyk, P Dziekański
OSTRÓG, Ostrowiec Świętokrzyski, 1-56, 2014
252014
Analiza sytuacji finansowej samorządu jako wyznacznik efektywnoĞci ekonomicznej jednostki samorządu terytorialnego
P DziekaĔski
Zeszyty Naukowe WyĪszej Szkoáy Bankowej w Poznaniu, 2011
202011
Financial diversity and the development process: Case study of rural communes of Eastern Poland in 2009–2018
P Dziekański, P Prus
Sustainability 12 (16), 6446, 2020
182020
Wskaźnik syntetyczny w procesie oceny gospodarki finansowej gmin wiejskich
P Dziekański
Ekonomia, 149-163, 2013
182013
Koncepcja wskaźnika syntetycznego do oceny sytuacji finansowej powiatów
P Dziekański
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 98-108, 2014
162014
Ocena przestrzennego zróżnicowania sytuacji finansowej gmin województwa świętokrzyskiego z wykorzystaniem miary syntetycznej
P Dziekański, A Wyszkowski
Optimum. Economic Studies, 219-238, 2018
152018
Economic effectiveness of the activities of local self-government units in the light of the municipality financial resources
P Dziekanski
Науковий вісник Полісся 1 (3 (11)), 76-82, 2017
142017
Koncepcja wskaźnika syntetycznego oceny poziomu rozwoju gmin wiejskich województwa świętokrzyskiego w warunkach globalizacji
P Dziekanski
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy …, 2014
142014
Spatial changes and assessment of the financial condition of local government units in the context of the income structure
P Dziekański
Conference Proceedings “International Conference on Management Trends of …, 2016
132016
Bezpieczeństwo ekonomiczne wyzwaniem współczesnego regionu–próba oceny syntetycznej
P Dziekański
Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, 121-140, 2014
132014
Analiza zróżnicowania kondycji finansowej powiatów województwa świętokrzyskiego
P Dziekański
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014
132014
Wskaźnik syntetyczny działalności finansowej gmin wiejskich
P Dziekański
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki …, 2012
132012
Demographic potential as the basis for spatial differentiation of the financial situation communes of Eastern Poland in 2009-2018
P Dziekanski, A Pawlik, M Wronska, U Karpinska
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2020
122020
Marketing terytorialny: gmina i jej promocja
P Dziekański, A Olak, S Pytka
Multiprint, 2014
122014
Ocena kondycji finansowej powiatów województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2011 za pomocą wskaźnika syntetycznego,[in:] Czynniki zmian zjawisk regionalnych
P Bury, P Dziekański
WSBiP, Ostrowiec Świętokrzyski, 2013
122013
Porównanie wybranych elementów budżetów gmin województwa świętokrzyskiego
P Bury, P Dziekański
Gospodarka lokalna drogą rozwoju regionu, Ostrowiec Św.: Wyd. Stowarzyszenie …, 2012
92012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20