Follow
Гриценко Лариса Леонідівна
Гриценко Лариса Леонідівна
Сумський державний університет
Verified email at uabs.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інвестиційний аналіз
ІМ Боярко, ЛЛ Гриценко, ИН Боярко
Центр учбової літератури, 2011
243*2011
Метод согласования кластеризованных ранжировок
ВГ Горский, АА Гриценко, АИ Орлов
Автоматика и телемеханика, 159-167, 2000
952000
Економічна безпека держави: сутність та напрями формування: монографія
ЛС Шевченко, ОА Гриценко, СМ Макуха
Х.: Право 310, 2009
712009
Державна інвестиційна політика: сутність, цілі та завдання
L Hrytsenko
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету…, 2012
482012
Institutional background of the role of state in investment processes activation
LL Hrytsenko, VV Roienko, IM Boiarko
Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice 1 (24), 338-344, 2018
452018
Формирование инвестиционного механизма в сфере технического сервиса в сельском хозяйстве
ВИ Черноиванов, ВП Лялякин, ЛА Солодкина, СА Соловьев, ...
Государственное научное учреждение" Всероссийский научно-исследовательский…, 2013
422013
Контролінг грошових потоків
ЛЛ Гриценко, ІМ Боярко, ВВ Роєнко
ТОВ Наш формат, 2010
412010
Збалансована система показників як інструмент оцінювання стратегії підприємства
ЛЛ Гриценко, АВ Височина
Актуальні проблеми економіки, 161-167, 2012
382012
Соціальна та солідарна економіка: поняття та сутність, досвід та перспективи
ЮМ Дерев’янко, ЛГ Мельник, ОВ Кубатко
Mechanism of Economic Regulation, 89-98, 2014
362014
Инновационно-кластерная политика развития регионального АПК
ВА Кундиус, АЛ Полтарыхин
Вестник Алтайского государственного аграрного университета 67 (5), 107-110, 2010
362010
Концептуальні засади державно-приватного партнерства
ЛЛ Гриценко
Сумський державний університет, 2012
352012
Банківська система України: сучасний стан і напрямки розвиту
ЛЛ Гриценко, ЄЮ Онопрієнко
Національна академія управління, 2010
34*2010
Тенденції та проблеми формування інтегрованої звітності суб’єктами господарювання
ОІ Гриценко
Молодий вчений, 31-34, 2014
332014
Учетно-аналитическое обеспечение управления бизнес-структурами в условиях неопределенности внешних факторов
ТА Мартынова, ВН Дейнега, ОИ Толмачева, МБ Тхагапсо, ...
КубГТУ, 2015
322015
Науково-методичні засади стратегічного розвитку страхового ринку України
ОС Журавка
Суми:[БВ], 2010
322010
Моделирование организационно-экономического механизма управления развитием инновационной среды
ДГ Родионов, АМ Мельниченко
Вестник Алтайской академии экономики и права, 72-83, 2019
31*2019
Проблеми розвитку фондового ринку України в умовах фінансової глобалізації
ЛЛ Гриценко, ВВ Роєнко
Вид-во СумДУ, 2010
312010
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ СОІИІАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУІГИЦИПАЛЬНЬГХ ОБРАЗОВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНЬГХ РАЙОНОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
СВ Гриценко
302009
Стратегічне фінансове управління підприємством: монографія/[ІМ Боярко та ін.]
ІМ Боярко
Суми: Університетська книга, 2014
282014
Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнеспроцесів виробничих підприємств:[монографія]/за заг. ред. ЛМ Таранюка
ЛМ Таранюк
Суми: Мрія-1, 2010
282010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20