Magdalena Kowalczyk
Magdalena Kowalczyk
dr hab., prof. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Verified email at ue.poznan.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Rachunkowość i budżetowanie w zarządzaniu finansami gminy
M Walczak, M Kowalczyk
Difin, 2010
502010
Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego
M Kowalczyk
Difin SA, 2017
112017
CSR Practices in Polish and Spanish Stock Listed Companies: A Comparative Analysis
D Garstecki, M Kowalczyk, K Kwiecińska
Sustainability, 1-19, 2019
7*2019
Mierniki controllingu personalnego w jednostkach samorządu terytorialnego
M Kowalczyk
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 287-294, 2015
32015
Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia w sektorze finansów publicznych
M Kowalczyk
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe …, 2013
32013
Analysis of real estate management effectiveness in the polish local government units
M Kowalczyk
Строително предприемачество и недвижима собственост, 198-211, 2016
22016
Zakres wykorzystania benchmarkingu w jednostkach samorządu terytorialnego
M Kowalczyk
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2013
22013
The Quest for Audit Quality in the Public Sector
J Caruana, M Kowalczyk
Accounting in Europe, 1-25, 2020
12020
Key Performance Indicators in local government in Poland
M Kowalczyk
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 236-245, 2018
12018
Key Performance Indicators as a Tool of Performance Measurement of Real Estate by Local Government in Poland
M Kowalczyk
Строително предприемачество и недвижима собственост, 139-150, 2017
12017
Kluczowe czynniki sukcesu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w świetle badań pierwotnych
M Kowalczyk, K Mikurenda, M Spychalska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2015
12015
Budżet zadaniowy-zasady kalkulacji kosztów wykonywanych zadań
M Kowalczyk
Studia Oeconomica Posnaniensia 1 (4 (253)), 2013
12013
Zakres wykorzystania rachunku kosztów działań w sektorze finansów publicznych
M Kowalczyk
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2012
12012
Public Sector Accounting, Auditing and Control in Poland
M Kowalczyk
Public Sector Accounting, Auditing and Control in South Eastern Europe, 29-60, 2019
2019
Cost Management in Local Governments
M Kowalczyk
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ RESEARCH REVIEWS OF CZESTOCHOWA …, 2018
2018
Mierniki niefinansowe w pomiarze dokonań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
M Kowalczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2018
2018
Key Performance Indicators w jednostkach samorządu teryto-rialnego
M Kowalczyk
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 236-245, 2018
2018
corporate social Responsibility Reporting in Local government units
M Kowalczyk
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 729-736, 2016
2016
Zarządzanie strategiczne w jednostkach budżetowych
M Kowalczyk, S Wojciechowskiego
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2015
2015
Rola rachunku wyników w organizacjach pozarządowych
M Kowalczyk
Studia Oeconomica Posnaniensia 3 (7), 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20