Obserwuj
Dariusz Szostek
Dariusz Szostek
Profesor UŚ dr hab. Uniwersity of Silesian
Zweryfikowany adres z uni.opole.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Blockchain a prawo
D Szostek
Wydawnictwo CH Beck, 2018
262018
Blockchain and the Law
D Szostek
Nomos Verlag, 2019
252019
Czynność prawna a środki komunikacji elektronicznej
D Szostek
Zakamycze, 2004
252004
E-administracja: prawne zagadnienia informatyzacji administracji
D Szostek
Presscom, 2009
142009
Ustawa o prawach konsumenta
B Kaczmarek-Templin, P Stec, D Szostek
Kodeks cywilny (wyciąg), Komentarz, Warszawa, 2014
122014
Kodeks postępowania cywilnego
J Gołaczyński, D Szostek
Komentarz do ustawy, 2019
112019
Nowe ujęcie dokumentu w polskim prawie prywatnym ze szczególnym uwzględnieniem dokumentu w postaci elektronicznej
D Szostek
CH Beck, Warszawa, 2012
102012
Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012: komentarz
M Załucki
Wydawnictwo CH Beck, 2015
92015
Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz
J Gołaczyński, D Szostek
Warszawa: CH Beck, 2016
72016
e-Administracja
D Szostek
Prawne zagadnienia informatyzacji administracji. Wrocław, 2009
52009
Arbitraż elektroniczny
D Szostek, M Świerczyński
Kwartalnik Prawa Prywatnego, 471, 2007
52007
i Szostek, D.(red.).(2014)
B Kaczmarek-Templin, P Stec
Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, 0
5
Koncepcje dotyczące osobowości prawnej robotów–zagadnienia wybrane
K Biczysko-Pudełko, D Szostek
Prawo Mediów Elektronicznych, 2019
42019
Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny. Komentarz B. Kaczmarek-Templin, P. Stec, D. Szostek (red.)
DS Kaczmarek-Templin, P. Stec
Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg). Komentarz, 2014
42014
Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego w aspekcie e-administracji
D Szostek
Kwartalnik Naukowy „Prawo Mediów Elektronicznych, 2010
42010
Moc dowodowa dokumentu elektronicznego w postępowaniu cywilnym
D Szostek, M Świerczyński
Monitor Prawniczy, 2007
42007
Moc dowodowa dokumentu elektronicznego w postępowaniu cywilnym
D Szostek, M Świerczyński
Monitor Prawniczy, 2007
42007
Podpis elektroniczny–problemy cywilnoprawne
D Szostek
PPH, 2002
42002
MERITUM Ochrona danych osobowych
D Lubasz, E Bielak-Jomaa, I Bogucka, J Byrski, W Chomiczewski, ...
Wolters Kluwer Polska, 2020
32020
Czynności notarialne online - podstawy de lege lata i uwagi de lege ferenda
DS E. Rott Pietrzyk, M. Grochowski, F. Zoll
Forum Prawnicze, 2020
3*2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20