Andrzej Szarata
Andrzej Szarata
Zweryfikowany adres z pk.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Modelowanie podróży wzbudzonych oraz tłumionych zmianą stanu infrastruktury transportowej
A Szarata
352013
Ocena efektywności funkcjonalnej parkingów przesiadkowych (P+ R)
A Szarata
212005
The impact of the car restrictions implemented in the city centre on the public space quality
A Szarata, K Nosal, U Duda-Wiertel, L Franek
Transportation Research Procedia 27, 752-759, 2017
192017
The simulation analysis of suppressed traffic
A Szarata
Advances in Transportation Studies 29, 35-44, 2013
172013
Modelowanie symulacyjne ruchu wzbudzonego i tłumionego
A Szarata
Transport miejski i regionalny, 2010
132010
Kalibracja i możliwości weryfikacji wyników Kompleksowych Badań Ruchu narzędziami symulacyjnymi
A Szarata
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2010
102010
The application of the multiple criteria decision aid to assess transport policy measures focusing on innovation
K Nosal Hoy, K Solecka, A Szarata
Sustainability 11 (5), 1472, 2019
92019
Kompleksowe badania ruchu w Krakowie w 2013 r.: wybrane wyniki
A Szarata
Logistyka, 2014
82014
Wybrane wyniki kompleksowych badań ruchu w województwie małopolskim
T DzIeDzIC, A Szarata
Transport Miejski i Regionalny, 2014
82014
Badania ankietowe dotyczące zjawiska ruchu wzbudzonego w podróżach transportem zbiorowym
A Szarata
Logistyka, 2012
82012
Ocena efektywności funkcjonalnej systemu parkingów przesiadkowych
A Szarata
82005
Analysis of household survey sample size in trip modelling process
T Kulpa, A Szarata
Transportation Research Procedia 14, 1753-1761, 2016
72016
Budowa modelu symulacyjnego województwa małopolskiego–model popytu
A SzARATA
Transport Miejski i Regionalny, 17--21, 2013
72013
Wpływ dostępności transportowej na liczbę podróży w obszarach miejskich [w:] P
A Szarata
Rosik, R. Wiśniewski (red.), Dostępność i mobilność w przestrzeni, IGIPZ PAN …, 2012
72012
Ocena efektywności funkcjonalnej systemu parkingów przesiadkowych (Park and Ride)
A Szarata
Transport Miejski i Regionalny, 29-35, 2007
72007
Modelling the public transport capacity constraints’ impact on passenger path choices in transit assignment models
A Drabicki, R Kucharski, A Szarata
Archives of Transport 43, 2017
62017
Modelowanie wyboru środka transportu–porównanie regresji logistycznej i logitowego modelu wyboru dyskretnego
R Kucharski, A Szarata, M Bauer, T Kulpa
X Poznańska Konferencja Naukowo-Techniczna, Poznań-Rosnówko, 2015
62015
The multimodal approach to the modelling of modal split
A Szarata
Archives of Transport 29, 2014
62014
Wpływ zmian w strukturze przestrzennej na parametry 4-stadiowego modelu transportowego miasta
A Szarata
Czasopismo Techniczne. Architektura 107 (1-A), 249-261, 2010
62010
Modelowanie ruchu tłumionego w ujęciu symulacyjnym
A Szarata
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2010
62010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20