Obserwuj
Andrzej Szarata
Andrzej Szarata
Zweryfikowany adres z pk.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The impact of the car restrictions implemented in the city centre on the public space quality
A Szarata, K Nosal, U Duda-Wiertel, L Franek
Transportation Research Procedia 27, 752-759, 2017
472017
Modelowanie podróży wzbudzonych oraz tłumionych zmianą stanu infrastruktury transportowej
A Szarata
412013
Modelling the effects of real-time crowding information in urban public transport systems
A Drabicki, R Kucharski, O Cats, A Szarata
Transportmetrica A: Transport Science 17 (4), 675-713, 2021
312021
Evaluating the environmental impact of using cargo bikes in cities: A comprehensive review of existing approaches
H Vasiutina, A Szarata, S Rybicki
Energies 14 (20), 6462, 2021
242021
Ocena efektywności funkcjonalnej parkingów przesiadkowych (P+ R)
A Szarata
222005
Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce: uwarunkowania na poziomie gminnym= Comprehensive modelling of passenger road traffic in Poland-the municipality …
P Rosik, T Komornicki, S Goliszek, P Śleszyński, A Szarata, ...
IGiPZ PAN, 2018
182018
Analysis of household survey sample size in trip modelling process
T Kulpa, A Szarata
Transportation Research Procedia 14, 1753-1761, 2016
182016
The simulation analysis of suppressed traffic.
A Szarata
Advances in Transportation Studies, 2013
172013
Modelling the effects of traffic-calming introduction to volume–delay functions and traffic assignment
J Paszkowski, M Herrmann, M Richter, A Szarata
Energies 14 (13), 3726, 2021
142021
Kalibracja i możliwości weryfikacji wyników Kompleksowych Badań Ruchu narzędziami symulacyjnymi
A Szarata
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2010
142010
The application of the multiple criteria decision aid to assess transport policy measures focusing on innovation
K Nosal Hoy, K Solecka, A Szarata
Sustainability 11 (5), 1472, 2019
122019
Modelowanie symulacyjne ruchu wzbudzonego i tłumionego
A Szarata
Transport miejski i regionalny, 14--17, 2010
122010
Modelling the public transport capacity constraints’ impact on passenger path choices in transit assignment models
A Drabicki, R Kucharski, A Szarata
Archives of Transport 43, 2017
112017
Wyniki badań podróży w Krakowie–KBR 2013
A Szarata
Transport Miejski i Regionalny, 4-8, 2015
112015
Wybrane wyniki kompleksowych badań ruchu w województwie małopolskim
T DzIeDzIC, A Szarata
Transport Miejski i Regionalny, 30-34, 2014
102014
Wpływ dostępności transportowej na liczbę podróży w obszarach miejskich [w:] P
A Szarata
Rosik, R. Wiśniewski (red.), Dostępność i mobilność w przestrzeni, IGIPZ PAN …, 2012
102012
Badania ankietowe dotyczące zjawiska ruchu wzbudzonego w podróżach transportem zbiorowym
A Szarata
Logistyka, 2012
102012
Podział zadań przewozowych–przegląd modeli oraz zastosowanie wnioskowania rozmytego
A Szarata
Konferencja Naukowo–Techniczna, Poznań, 2007
102007
Modelowanie wyboru środka transportu–porównanie regresji logistycznej i logitowego modelu wyboru dyskretnego
R Kucharski, A Szarata, M Bauer, T Kulpa
X Poznańska Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu: Problemy komunikacyjne …, 2015
92015
Kompleksowe badania ruchu w Krakowie w 2013 r.: wybrane wyniki
A Szarata
Logistyka, 2014
92014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20