Grzegorz Węcławowicz
Grzegorz Węcławowicz
Instytut Geografii i PZ PAN, Warszawa
Zweryfikowany adres z twarda.pan.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Geografia społeczna miast: zróżnicowania społeczno-przestrzenne
G Węcławowicz
Wydaw. Naukowe PWN, 2003
268*2003
Contemporary Poland: space and society
G Weclawowicz
Westview Press, 1996
1611996
Contemporary Poland Space and Society
G Węcławowicz
UCL Press, 1996
161*1996
Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku
G Węcławowicz
Monografie-Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego …, 2006
1332006
Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski: studium z geografii społeczno-gospodarczej
G Węcławowicz
Wydawn. Naukowe PWN, 2002
1312002
Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski: studium z geografii społeczno-gospodarczej
G Węcławowicz
Wydawn. Naukowe PWN, 2002
1312002
Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033
P Korcelli, M Degorski, D Drzazga, T Komornicki, T Markowski, J Szlachta, ...
Studia. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 128, 2010
1052010
Social polarisation in postsocialist cities: Budapest, Prague and Warsaw
G Węcławowicz
Social change and urban restructuring in Central Europe, 55-66, 1998
971998
Struktury społeczno-przestrzenne w miastach Polski
G Węcławowicz
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988
641988
The Structure of Socio-Economic Space in Warsaw 1931 and 1970: A Study in Factorial Ecology
G Węcławowicz
The Socialist City Spatial Structure and Urban Policy, 387 - 423, 1979
59*1979
From egalitarian cities in theory to non-egalitarian cities in practice: the changing social and spatial patterns in Polish cities
G Weclawowicz
Of states and cities, 183-199, 2002
482002
The Warsaw Metropolitan Area on the eve of Poland’s integration into the European Union
G Weclawowicz
Transformation of cities in central and Eastern Europe: Towards …, 2005
352005
The changing socio-spatial patterns in Polish cities
G Węcławowicz
Prozesse und Perspektiven der Stadtentwicklung in Ostmitteleuropa, Passau …, 1997
341997
Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy w latach 1931 i 1970 w świetle analizy czynnikowej
G Węcławowicz, IGP Zagospodarowania PAN
Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii N1-auk, 1975
311975
Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy w latach 1931 i 1970 w świetle analizy czynnikowej
G Węcławowicz
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975
311975
Przestrzeń ubóstwa–nowy czy stary wymiar zróżnicowania społeczno-przestrzennego w miastach Polski
G Węcławowicz
Przegląd Geograficzny 73 (4), 451-475, 2001
302001
Geografia społeczna miast: uwarunkowania społeczno-przestrzenne
G Węcławowicz
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
292007
O potrzebie nowej wizji rozwoju sieci infrastruktury transportowej Polski
T Komornicki, P Śleszyński, G Węcławowicz
Przegląd Komunikacyjny, 13-20, 2006
272006
Large Housing Estates in Poland: Overview of Developments and Problems in Warsaw: RESTATE Report 2f
G Węcławowicz, R Bajek, S Kozłowski
Faculty of Geosciences, Utrecht University, 2003
272003
Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej
K Dziewoński
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977
261977
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20