Obserwuj
Grzegorz Węcławowicz
Grzegorz Węcławowicz
Instytut Geografii i PZ PAN, Warszawa
Zweryfikowany adres z twarda.pan.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Contemporary Poland: space and society
G Węcławowicz
(No Title), 1996
1881996
Geografia społeczna miast: zróżnicowania społeczno-przestrzenne
G Węcławowicz
Wydaw. Naukowe PWN, 2003
1872003
Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku
G Węcławowicz
Monografie-Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego …, 2006
1632006
Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski: studium z geografii społeczno-gospodarczej
G Węcławowicz
Wydawn. Naukowe PWN, 2002
1472002
Geografia społeczna miast: uwarunkowania społeczno-przestrzenne
G Węcławowicz
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
1352007
Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033
P Korcelli, M Degórski, D Drzazga, T Komornicki, T Markowski, J Szlachta, ...
Studia. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 128, 2010
1222010
Social polarisation in postsocialist cities: Budapest, Prague and Warsaw
G Węcławowicz
Social change and urban restructuring in Central Europe, 55-66, 1998
1121998
Struktury społeczno-przestrzenne w miastach Polski= Socio-spatial structures in Polish cities
G Węcławowicz
Prace Habilitacyjne-Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i …, 1988
791988
The Structure of Socio-Economic Space in Warsaw 1931 and 1970: A Study in Factorial Ecology
G Węcławowicz
The Socialist City Spatial Structure and Urban Policy, 387 - 423, 1979
63*1979
Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy w latach 1931 i 1970 w świetle analizy czynnikowej= Struktura social'no-èkonomičeskogo prostranstva Varšavy 1931 i 1970 gg …
G Węcławowicz
Prace Geograficzne-Polska Akademia Nauk, 1975
521975
From egalitarian cities in theory to non-egalitarian cities in practice: The changing social and spatial patterns in Polish cities
G Weclawowicz
Of states and cities, 183-199, 2002
482002
The changing socio-spatial patterns in Polish cities
G Węcławowicz
V: Kovacs, Z. Wießner, R.(Hrsg.): Prozesse und Perspektiven der …, 1997
411997
Large Housing Estates in Poland: Overview of Developments and Problems in Warsaw: RESTATE Report 2f
G Węcławowicz, R Bajek, S Kozłowski
Faculty of Geosciences, Utrecht University, 2003
402003
Przestrzeń ubóstwa–nowy czy stary wymiar zróżnicowania społeczno-przestrzennego w miastach Polski
G Węcławowicz
Przegląd Geograficzny 73 (4), 451-475, 2001
392001
The Warsaw Metropolitan Area on the eve of Poland’s integration into the European Union
G Weclawowicz
Transformation of cities in central and Eastern Europe: Towards …, 2005
382005
Rozmieszczenie i migracje ludności a system osadniczy Polski Ludowej
K Dziewoński
(No Title), 1977
381977
Rozwój miast w Polsce: Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce
G Węcławowicz, M Łotocka, A Baucz
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010
352010
Urban Development in Poland, from the socialist City to the Post-Socialist and Neoliberal City
G Węcławowicz
V. Szirmai (ed.) "Artificial Towns” in the 21st Century, Social …, 2016
342016
The socio-spatial structure of the socialist cities in East-Central Europe: the case of Poland, Czechoslovakia and Hungary
G Weclawowicz
Urban and Rural Geography. Venezia: Cafoscarina, 129-140, 1992
321992
O potrzebie nowej wizji rozwoju sieci infrastruktury transportowej Polski
T Komornicki, P Śleszyński, G Węcławowicz
Przegląd Komunikacyjny, 13-20, 2006
302006
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20