Follow
Пивоварова (Дудар) Надія Павлівна, Pyvovarova Nadiia
Пивоварова (Дудар) Надія Павлівна, Pyvovarova Nadiia
головний науковий співробітник НДІ відділу соціологічних досліджень, моніторингу та прогнозування
Verified email at ndirom.org
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи
ОО Яременко, ОМ Балакірєва, ОВ Вакуленко, НП Дудар
К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2000
1112000
Нові релігійні течії: український контекст: огляд, документи, переклади
Н Дудар, Л Филипович
Наукова думка, 2000
612000
Релігійність в українському соціумі: детермінанти і характеристика сучасного стану
НП Дудар
Автореф. дис... канд. соціол. наук: 09.00.11 / Н.П. Дудар; Ін-т філос. ім. Г…, 2002
252002
Релігійність українського суспільства: рівень, характер, особливості
А Биченко, Н Дудар
Національна безпека і оборона 10, 19-21, 2002
232002
Релігійність українського суспільства: останні дослідження
Н Дудар
Людина і світ, 8-13, 2003
182003
Релігія і віра в житті українців
Н Дудар, Л Шангіна
Національна безпека і оборона, 83-98, 2000
17*2000
Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні : за результатами дослідження 2019 року в рамках міжнародного…
ОМ Балакірєва, ДМ Павлова, НМК Нгуєн, НП Пивоварова, та ін.
К. : ТОВ ОБНОВА КОМПАНІ, 2019. – 212 с., 2019
162019
Ціннісні орієнтації молодого покоління
ОМ Балакірєва, НП Дудар
Молодь у дзеркалі соціології/Заг. ред. О. Балакірєвої та О. Яременка.–К.: УІСД, 2001
102001
Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи
О Балакірєва, О Яременко, О Вакуленко, Д Н, та ін.
102000
Соціальна обумовленість та показники здоров’я підлітків та молоді : за результатами соціологічного дослідження в межах міжнародного проекту Здоров’я та поведінкові орієнтації…
ОМ Балакірєва, ТВ Бондар, НП Пивоварова, та ін.
монографія, ЮНІСЕФ, ГО Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка. – К…, 2019
82019
Релігійність молоді
Н Дудар
Людина і світ, 47-48, 1999
81999
Релігія і релігійність в системі цінностей і життєвих пріоритетів
НП Пивоварова
Українське релігієзнавство: бюлетень, С.155-162, 2015
72015
Релігійність українців: тенденції десятиліття.
НП Пивоварова
Українське релігієзнавство, 2014
62014
Детермінанти сучасного стану релігійності
НП Дудар
Людина і політика, 93-110; 130-135, 2003
62003
Релігія і Церква в суспільному житті України
Н Дудар, Л Шангіна
Національна безпека і оборона, 6-13, 2002
62002
Соціально-психологічні чинники виникнення нових релігійних течій
Н Дудар
Новітні релігії в сучасній Україні, 93-98, 2000
62000
Сhange of legal status of sex work in Ukraine: public opinion, opinion of sex workers (sociological perspective)
NP Pyvovarova, OR Artiukh
Український соціум, 124-141, 2020
52020
Релігія у свідомості та життєдіяльності сучасної молодої людини: соціологічний аспект
НП Дудар
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства…, 2000
52000
Українська соціокультурна реальність: модерн чи постмодерн, матеріалізм чи постматеріалізм?
NP Pivovarova, BМ Khliapatura
Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах "Грані", С.97-105, 2015
42015
Проблема інтерпретації та операціоналізації термінів "релігія", "віра", "релігійність": огляд наукових підходів
НП Пивоварова
Український соціум, 44-55, 2014
42014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20