Obserwuj
Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The application of neural networks in the work of forensic experts in child abuse cases
W Oronowicz-Jaśkowiak
Postępy Psychiatrii i Neurologii 28 (4), 273-282, 2020
62020
Gry komputerowe a funkcjonowanie psychospołeczne. Przegląd aktualnych doniesień naukowych.
P Modzelewski, W Oronowicz-Jaśkowiak
Konteksty Pedagogiczne 11, 105-118, 2019
62019
Twenty years after ‘Listening to Prozac but hearing placebo’. Do we hear placebo even louder?
W Oronowicz-Jaśkowiak, P Bąbel
Health Psychology Report 7 (1), 1-8, 2019
62019
Classification of seven types of legal pornography using a neural network
W Oronowicz-Jaśkowiak
Przegląd Seksuologiczny 19 (1), 32-40, 2019
5*2019
Udostępnianie testów psychologicznych dla osób niebędących psychologami – aspekty etyczne i profesjonalne
W Oronowicz
Praca Socjalna RT 61 (1), 189-199, 2016
5*2016
Infantylizm parafiliczny (oraz pojęcia pokrewne) a pedofilia
W Oronowicz, A Siwiak
Kryminalistyka w ujęciu naukowym, 40-49, 2016
4*2016
Historia internetowych portali randkowych
W Oronowicz, A Jaśkowiak
Jednostka i Zbiorowość – relacje na przestrzeni dziejów, 326-333, 2015
42015
Binary classification of pornographic and non-pornographic materials using the sAI 0.4 model and the modified database
W Oronowicz-Jaśkowiak, E Bzikowska, K Jabłońska, A Kłok
Postępy Psychiatrii i Neurologii 29 (2), 108-119, 2020
3*2020
AB/DL group. Close relationships and sexuality.
W Oronowicz
Przegląd Seksuologiczny 3 (47), 11-18, 2016
3*2016
Jak Polacy postrzegają internetowe portale randkowe?
W Oronowicz, A Jaśkowiak
Człowiek Zalogowany 4. Świat społeczny w przestrzeni Internetu, 99-106, 2015
3*2015
Zachowania parafiliczne a społeczeństwo. Normy kulturowe i postrzeganie społeczne.
W Oronowicz
Ogrody Nauk i Sztuk 6, 106-114, 2016
22016
The use of machine learning to support the therapeutic process -strengths and weaknesses
A Lewanowicz, M Wiśniewski, W Oronowicz-Jaśkowiak
Postępy Psychiatrii i Neurologii 31 (4), 167-173, 2023
12023
Empirical verification of the suggested hyperparameters for data augmentation using the fast. ai library
W Oronowicz-Jaskowiak, P Wasilewski, M Kowaluk
Václav Skala-UNION Agency, 2022
12022
Polish adaptation of emotional Stroop test in assessment of pedophilia – a pilot study
W Oronowicz-Jaśkowiak, M Lew-Starowicz
Psychiatria Polska 55 (1), 85-100, 2021
12021
Postawy studentów wobec idei i programu nauczania umiejętności komunikacyjnych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
A Doroszewska, W Oronowicz-Jaśkowiak, A Oronowicz-Jaśkowiak
Językowe, prawne i dydaktyczne aspekty porozumiewania się z pacjentem, 98-115, 2019
12019
Modified Stroop test in psychological diagnosis of pedophilia. A systematic review
M Oronowicz-Jaśkowiak, W., Lew-Starowicz
Postępy Psychiatrii i Neurologii 28 (1), 42-53, 2019
12019
Krytyczna analiza strategii terapeutycznych zorientowanych na odzyskiwanie pamięci
W Oronowicz-Jaśkowiak
Przegląd Seksuologiczny 3 (51), 34-41, 2018
1*2018
Paraphilic infantilism. The analysis of selected cases presented in media with reference to the etiological hypotheses.
W Oronowicz, M Siwak
Przegląd Seksuologiczny 48, 10-16, 2017
12017
Complex motivational factors for paraphilic infantilism-related behaviors by the example of analysis of an Internet forum
W Oronowicz-Jaśkowiak
Przegląd Seksuologiczny 16 (4), 23-29, 2017
12017
Comparison of risk of recidivism among sexual offenders with and without sexual preference disorders using the STATIC-99R instrument
W Oronowicz-Jaśkowiak, M Lew-Starowicz, L Markuszewski
Postępy Psychiatrii i Neurologii 33 (1), 1-9, 2024
2024
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20