Obserwuj
Izabela Koładkiewicz
Izabela Koładkiewicz
Associate Professor, Kozminski University
Zweryfikowany adres z kozminski.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Nadzór korporacyjny: perspektywa międzynarodowa
I Koładkiewicz
Poltext, 1999
551999
Ład korporacyjny
D Dobija, I Koładkiewicz
Wolters Kluwer, 2010
532010
Rady nadzorcze: dobre praktyki: doświadczenia polskie i zagraniczne
I Koładkiewicz
Poltext, 2013
342013
Praktyki innowacyjne polskich przedsiębiorstw
J Dąbrowski, I Koładkiewicz
WSPiZ, 1998
241998
Komitety rad nadzorczych
D Dobija, I Koładkiewicz, I Cieślak, K Klimczak
Warsaw: Wolters Kluwer Polska, 2011
222011
Corporate social responsibility in Poland: the Responsible Business Forum 2002‐2007 report perspective
I Koładkiewicz
Social Responsibility Journal 5 (1), 48-61, 2009
212009
The second generation in a family business: an agent of change or continuator of family tradition?
I Koładkiewicz
Journal of Technology Management in China 8 (3), 155-173, 2013
202013
Inicjatywy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce
J Dąbrowski, I Koładkiewicz
Organizacja i Kierowanie, 3-20, 2002
182002
Entrepreneurial exit: Research perspectives and challenges
I Koładkiewicz, M Wojtyra
Problemy Zarządzania 14 (3), 62, 2016
172016
System nadzoru w firmie rodzinnej: doświadczenia polskie i światowe
I Koładkiewicz
Poltext, 2015
142015
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w aglomeracjach miejskich: narzędzia i instrumenty współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze społecznością przedsiębiorców na …
J Cieślik, I Koładkiewicz, M Klepka, M Łopaciński
Wydawnictwo Poltext, 2014
142014
Narodowe Fundusze Inwestycyjne
B Wawrzyniak, I Koładkiewicz, J Solarz, M Trocki
Zarządzanie nową strukturą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1998
141998
Dobre praktyki ładu korporacyjnego oraz ich transfer do twardego prawa. Perspektywa interesariuszy polskiego rynku kapitałowego
I Koładkiewicz
Studia Prawno-Ekonomiczne, 193-212, 2014
122014
Dobre praktyki ładu korporacyjnego oraz ich transfer do twardego prawa. Perspektywa interesariuszy polskiego rynku kapitałowego
I Koładkiewicz
Studia Prawno-Ekonomiczne, 193-212, 2014
122014
Czynniki warunkujące skuteczność rad nadzorczych
I Koładkiewicz
Problemy Zarządzania 12 (2), 68-87, 2014
112014
Firmy rodzinne w Polsce-perspektywy badawcze
I Koładkiewicz
Organizacja i kierowanie, 39-57, 2007
112007
Mali mistrzowie w działaniu
I Koładkiewicz, Ł Lutostański
Dobre praktyki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wyd …, 2004
112004
The family meeting as a mechanism of family governance: Review of the experiences of polish family companies
I Koładkiewicz
Management and Business Administration. Central Europe 126 (3), 37-55, 2014
92014
Nadzór korporacyjny w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych
I Koładkiewicz
Wydawn. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2002
92002
Nadzór korporacyjny w Polsce
I Koładkiewicz
Pierwsze doświadczenia, 2001
92001
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20