Follow
Grzegorz Sędek
Grzegorz Sędek
profesor psychologii
Verified email at swps.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Reconnecting cognition in the lab and cognition in real life: The role of compensatory social and motivational factors in explaining how cognition ages in the wild
P Verhaeghen, M Martin, G Sędek
Aging, Neuropsychology, and Cognition 19 (1-2), 1-12, 2012
952012
Repeated failure: A source of helplessness or a factor irrelevant to its emergence?
M Kofta, G Sędek
Journal of Experimental Psychology: General 118 (1), 3, 1989
761989
Bezradność intelektualna w szkole
G Sędek
Wydawnictwo Instytutu Psychologii, 1995
701995
The unique cognitive limitation in subclinical depression: The impairment of mental model construction
G Sedek, A Brzezicka, U Von Hecker
Handbook of individual differences in cognition: Attention, memory, and …, 2010
472010
Cognitive Performance After Preexposure to Uncontrollability and in a Depressive State: Going with a Simpler" Plan B"
DN McIntosh, G Sedek, S Fojas, A Brzezicka-Rotkiewicz, M Kofta
Cambridge University Press, 2005
442005
Jak ludzie radzą sobie z sytuacjami, na które nie ma rady
G Sędek
W: Złudzenia, które pozwalają żyć, red. Mirosław Kofta, Teresa Szustrowa …, 1991
411991
Generative mental processes and cognitive resources: Integrative research on adaptation and control
U Hecker, S Dutke, G Sedek
Springer Science & Business Media, 2000
382000
Struktura poznawcza stereotypu etnicznego, bliskość wyborów parlamentarnych a przejawy antysemityzmu.[W:] Z
M Kofta, G Sędek
Chlewiński i I. Kurcz (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Warszawa …, 1992
331992
Positive effects of subclinical depression in prospective memory and ongoing tasks in young and old adults
R Albiński, M Kliegel, G Sędek, A Kleszczewska-Albińska
Aging, Neuropsychology, and Cognition 19 (1-2), 35-57, 2012
252012
Egotism versus generalization-of-uncontrollability explanations of helplessness: Reply to Snyder and Frankel (1989).
M Kofta, G Sędek
American Psychological Association 118 (4), 413, 1989
201989
Three functional aspects of working memory as strong predictors of early school achievements: The review and illustrative evidence
G Sedek, I Krejtz, K Rydzewska, R Kaczan, P Rycielski
Polish Psychological Bulletin 47 (1), 103-111, 2016
192016
Przegląd badań i modeli teoretycznych zjawiska wyuczonej bezradności
G Sędek
Przegląd Psychologiczny 26 (6), 587-610, 1983
181983
Stereotyp „duszy grupowej”, wybory parlamentarne, a postawy wobec osób pochodzenia żydowskiego
M Kofta, G Sędek
Kolokwia Psychologiczne 4, 67-86, 1995
171995
Wyuczona bezradność: Podejście informacyjne
M Kofta, G Sędek
Psychologia aktywności: zaangażowanie, sprawstwo, bezradność, 171-223, 1993
171993
W poszukiwaniu uniwersalnych wyznaczników zjawiska wyuczonej bezradności: przegląd klasycznych wyników eksperymentalnych i test empiryczny koncepcji egotystycznej
G Sędek, M Kofta
W: M. Kofta (red.), Psychologia aktywności: zaangażowanie, sprawstwo …, 1993
151993
Spostrzeganie bez uprzedzeń i stereotypów–zarys problematyki
K Piber-Dąbrowska, G Sędek
Psychologia Społeczna 2 (2), 7-12, 2006
142006
Uncontrollability in the classroom: The intellectual helplessness perspective
K Rydzewska, M Rusanowska, I Krejtz, G Sedek
Coping with lack of control in a social world, 72-90, 2016
102016
Ograniczenia poznawcze
RW Engle, G Sędek, U von Hecker, DN McIntosh
Starzenie się i psychopatologia. PWN, Warszawa, 2006
102006
Jak ludzie radzą sobie z sytuacjami, na które nie ma rady,[w:] Złudzenia, które pozwalają żyć
G Sędek
Szkice z psychologii społecznej, 290, 1991
101991
Stereotypy duszy grupowej a postawy wobec obcych. Wyniki badań sondażowych,[w:] B. Wojciszke, M. Jarymowicz (red.)
M Kofta, G Sędek
Psychologia rozumienia zjawisk społecznych, 173-207, 1999
81999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20