Elżbieta Krawczyk-Dembicka
Elżbieta Krawczyk-Dembicka
Politechnika Białostocka / Bialystok University of Technology
Zweryfikowany adres z pb.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku
J Nazarko, N Brzostowski, J Ejdys, E Glińska, A Gudanowska, K Halicka, ...
Przełomowa wizja regionu, Politechnika Białostocka, Białystok, 2013
192013
Analysis of Technology Management Using the Example of the Production Enterprise from the SME Sector
E Krawczyk-Dembicka
Procedia Engineering 182, 359-365, 2017
162017
Podlaska strategia rozwoju nanotechnologii do 2020 roku. Przełomowa wizja regionu
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
14*2013
Kluczowe nanotechnologie w gospodarce Podlasia
UW Joanicjusz Nazarko, Katarzyna Dębowska, Joanna Ejdys, Alicja Gudanowska ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
122013
Process of technology management in SMEs of the metal processing industry–the case study investigation
E Krawczyk-Dembicka
Engineering Management in Production and Services 9 (1), 2017
62017
Case studies of the process-oriented approach to technology management
W Urban, E Krawczyk-Dembicka
Advances in Manufacturing, 259-268, 2018
42018
Nanonauka na rzecz rozwoju województwa podlaskiego
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, A Olszewska, A Gudanowska, ...
Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2013
4*2013
Investigations of tribological and physicochemical properties of human saliva and its substitutes
E Andrysewicz, J Mystkowska, JR Dąbrowski, E Krawczyk-Dembicka
Engineering of Biomaterials, 23-29, 2013
4*2013
Priority technology and research directions in Polish foresight activities
J Ejdys, E Krawczyk-Dembicka
Problemy Eksploatacji, 117-127, 2012
22012
Application of Industry 4.0 to the Product Development Process in Project-Type Production
W Urban, K Łukaszewicz, E Krawczyk-Dembicka
Energies 13 (21), 5553, 2020
12020
Technology Management as a Process–A View from In-Depth Studies in Metal Processing Companies
W Urban, E Krawczyk-Dembicka
International Scientific-Technical Conference MANUFACTURING, 58-69, 2019
12019
MODEL ZARZĄDZANIA TECHNOLOGIAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KLASTROWYM
MGRINŻE KRAWCZYK-DEMBICKA, P PRACY, INŻW URBAN, ...
Unpublished doctoral dissertation). Poznań: Politechnika Poznańska, 2018
12018
Scientific and research activities in the field of nanotechnology in Poland
J Ejdys, E Krawczyk-Dembicka
Ekonomia i Zarządzanie 5 (2), 2013
12013
An In-depth Investigation of Technology Management Process in the Metal Processing Industry
W Urban, E Krawczyk-Dembicka
European Research Studies 23, 115-136, 2020
2020
Model zarządzania technologiami w przedsiębiorstwie klastrowym - studium przypadku
E Krawczyk-Dembicka
2019
The Sourcing of Technologies, an Investigation in Metal Processing Cluster in Poland
W Urban, E Krawczyk-Dembicka
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering 1, 2018
2018
Wybrane aspekty procesu zarządzania technologiami
WU Elżbieta Krawczyk-Dembicka
Procesy w organizacji - wybrane aspekty, Seria "Zarządzanie procesami w …, 2016
2016
Rynek nanocząstek tlenków metali
E Krawczyk-Dembicka
Świat nanocząstek, 371-404, 2016
2016
Technology management process - models review and gasps identification
WU Elżbieta Krawczyk-Dembicka
Drivers for Progress in the Global Society: AVADA 2015, Wilno, Litwa, June …, 2015
2015
Wyniki weryfikacji obszarów inteligentnej specjalizacji województwa podlaskiego
J Nazarko, J Ejdys, K Halicka, W Czemiel-Grzybowska, Ł Nazarko, ...
Politechnika Białostocka, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20