Obserwuj
Wawrzyniec Czubak
Wawrzyniec Czubak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Brak zweryfikowanego adresu e-mail
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zmiany w woluminie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE
W Poczta, W Czubak, K Pawlak
Zagadnienia ekonomiki rolnej, 40-52, 2009
562009
Rozwój rolnictwa w Polsce z wykorzystaniem wybranych mechanizmów wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
WM Czubak
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2013
332013
Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych
W Czubak
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2012
312012
Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji majątkowej w gospodarstwach rolnych w Polsce
W Czubak, A Sadowski
Journal of Agribusiness and Rural Development 2014 (1644-2016-135444), 45-57, 2014
302014
Wpływ proponowanej reformy systemu dopłat bezposrednich po 2013 roku na sytuację polskiego rolnictwa
W Czubak, W Poczta, A Sadowski
Wieœ i Rolnictwo 4, 61-82, 2011
272011
Ocena funkcjonowania i skutków wdrażanych programów wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem funduszy UE
W Czubak, A Sadowski, M Wigier
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2010
232010
Rozdysponowanie środków finansowych wynikających z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na rozwój modelu rolnictwa industrialnego i zrównoważonego w Polsce, w …
W Czubak, K Pawlak
Program Wieloletni 2009, 2005
222005
Sustainable economic development of farms in Central and Eastern European Countries driven by pro-investment mechanisms of the Common Agricultural Policy
W Czubak, K Piotr Pawłowski
Agriculture 10 (4), 93, 2020
202020
Nakłady inwestycyjne w rolnictwie polskim w kontekście wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
W Czubak
Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie …, 2015
202015
Wykorzystanie dopłat bezpośrednich w gospodarstwach rolnych
W Czubak, P Jedrzejak
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 13 (2), 2011
202011
The priorities of rural development in EU countries in years 2007-2013
A Sadowski, W Czubak
Agricultural Economics 59 (2), 58-73, 2013
192013
Rozdysponowanie dopłat bezpośrednich w gospodarstwach rolnych korzystających z funduszy UE w Wielkopolsce
W Czubak
Zagadnienia ekonomiki rolnej 4 (317), 118-127, 2008
192008
Koncepcja ukierunkowania wsparcia gospodarstw rolnych w perspektywie 2014-2020
W Poczta, W Czubak, E Kiryluk-Dryjska, A Sadowski, P Siemiński
Ekspertyza wykonana dla MRiRW w Warszawie.[Tryb dostępu:] www. ksow. pl …, 2012
182012
Znaczenie inwestycji współfinansowanych środkami Unii Europejskiej w modernizacji rolnictwa w Polsce
W Czubak, M Mikolajczak
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 14 (3), 2012
162012
Outcomes of farm investment in Central and Eastern Europe: The role of financial public support and investment scale
W Czubak, KP Pawłowski, A Sadowski
Land Use Policy 108, 105655, 2021
132021
Rola doradztwa rolniczego we wdrażaniu mechanizmów wspólnej polityki rolnej w Polsce
W Czubak, A Sadowski
Roczniki nauk rolniczych, SERIA G 97 (4), 36-44, 2010
122010
The influence of opencast lignite mining dehydration on plant production—a methodological study
B Pepliński, W Czubak
Energies 14 (7), 1917, 2021
102021
Inwestycje w rolnictwie polskim po integracji z Unią Europejską
WM Czubak
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2014
102014
Bariery pozyskiwania środków UE na cele inwestycyjne przez gospodarstwa rolne
W Poczta, W Czubak
W: Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów …, 2005
102005
Wspólna Polityka Rolna a rozwój rolnictwa w Polsce
W Czubak, E Kiryluk-Dryjska, W Poczta, A Sadowski
Poznań: Wyd. UP Poznań, 2012
92012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20