Obserwuj
Eugenia Panfiluk
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Impact of a Tourist Event of a Regional Range on the Development of Tourism
E Panfiluk
Procedia-Social and Behavioral Sciences 213, 1020-1027, 2015
572015
The measurement of the innovativeness of health tourism services using an adequacy matrix title of the article
E Panfiluk, E Szymańska
Entrepreneurship and Sustainability Issues 4 (4), 400-420, 2017
242017
Aesthetic medicine tourism-nature and scope of the services
E Panfiluk
Ekonomia i Zarządzanie: Wiedza. Raporty. Diagnozy. Analizy. Przykłady 8 (1), 2016
162016
Problemy zrównoważonego rozwoju w turystyce
E Panfiluk
Ekonomia i Zarządzanie 3 (2), 60-72, 2011
142011
Identification of the flow of innovations in tourism related to aesthetic medicine
E Panfiluk, AM Panasiuk, E Szymańska
International Journal of Management and Economics 53 (3), 107-119, 2017
112017
Innovative solutions for the development of sustainable transport and improvement of the tourist accessibility of peripheral areas: The case of the Białowieża forest region
E Szymańska, E Panfiluk, H Kiryluk
Sustainability 13 (4), 2381, 2021
102021
Innowacje w turystyce zdrowotnej
A Rutkowski, E Panfiluk, A Panasiuk, E Dziedzic, E Szymańska
Difin SA, 2017
102017
Oddziaływanie instrumentów unijnych na działalność inwestycyjną w sektorze turystycznym
E Panfiluk
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki …, 2013
92013
Wpływ projektów z zakresu turystyki i kultury na rozwój społeczno-gospodarczy regionu: Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy
E Szymańska, E Panfiluk, E Dziedzic, K Dębkowska, A Kamocki, ...
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Departament Rozwoju Regionalnego, 2015
7*2015
Wyniki ekonomiczne działalności inwestycyjnej sektora publicznego w turystyce
E Panfiluk
Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 501-515, 2012
72012
Analysis of the effectiveness the European Regional Development Fund disbursement for the selected tourism services with the use of the counterfactual method
E Panfiluk
Procedia Engineering 182, 540-547, 2017
62017
Zrównoważony rozwój przestrzennych systemów turystycznych na potrzeby obszaru metropolitarnego Białegostoku
E Panfiluk
Ekonomia i Zarządzanie 4 (3), 129-153, 2012
62012
Innovativeness of tourism enterprises: Example of Poland
E Panfiluk
Sustainability 13 (3), 1024, 2021
52021
Determinants of technological innovations in health tourism enterprises
E Szymańska, E Panfiluk
Verslas: Teorija ir praktika/Business: Theory and Practice 21 (1), 348-359, 2020
52020
Ocena użyteczności kapitału krajobrazowego na potrzeby rozwoju turystyki wypoczynkowej
E Panfiluk
Ekonomia i Zarządzanie 5 (1), 2013
52013
Innovative tourist products during the Industrial Revolution 4.0
E Panfiluk, M Godlewska, Ż Heksel, I Dubilewska
Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, 2019
42019
Rozwój turystyki w Puszczy Białowieskiej
E Panfiluk
Ekonomia i Zarządzanie 2 (3), 109-123, 2010
42010
Wybrane aspekty gospodarowania krajobrazem
E Panfiluk
Ekonomia i Środowisko, 132--143, 2008
42008
Kształtowanie ładu przestrzennego w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju
E Panfiluk
Ekonomia i Środowisko, 162--177, 2003
42003
Introduction to innovation research in health and wellness tourism
A Panasiuk, E Panfiluk, E Szymańska
European Journal of Service Management 18, 23-31, 2016
32016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20