Obserwuj
Dariusz Zmyslowski
Dariusz Zmyslowski
Military University of Technology, Faculty of Electronics, Institute of Communications Systems
Zweryfikowany adres z wat.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The concept of application of the Wroclaw taxonomy for QoS assessment in mobile networks
D Zmysłowski, JM Kelner
2022 18th International Conference on Web Information Systems and …, 2022
52022
Drive Test-based Correlation Assessment of QoS Parameters for Exemplary Measurements Scenario in Suburban Environment
D Zmysłowski, JM Kelner
42022
Relationships between QoS/QoE metrics in selected mobile network measurement campaign
D Zmyslowski, JM Kelner
2022 19th EAI International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems …, 2022
22022
Mobile networks’ analysis in terms of QoS performance assessment
D Zmysłowski, JM Kelner, P Falkowski-Gilski
2022 19th EAI International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems …, 2022
22022
Testowanie wydajności i odporności infrastruktury krytycznej na cyberataki [w:] Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, red
I Protasowicki, D Zmysłowski
P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa …, 2015
22015
On studying active radio measurements estimating the mobile network quality of service for the Regulatory Authority's purposes
JM Batalla, S Sujecki, JM Kelner, P Śliwka, D Zmysłowski
Computer Networks 235, 109980, 2023
2023
Correlational Analysis in QoS Parameter Assessment for 5G Emerging Networks in Poland
D Zmysłowski, JM Kelner
2023 Signal Processing Symposium (SPSympo), 226-229, 2023
2023
Naval Use Cases of 5G Technology
D Zmysłowski, P Skokowski, K Malon, K Maślanka, J Kelner
TransNav, International Journal on Marine Navigation and Safety od Sea …, 2023
2023
Anti-drone Sensors, Effectors, and Systems-A Concise Overview.
D Zmysłowski, P Skokowski, JM Kelner
TransNav: International Journal on Marine Navigation & Safety of Sea …, 2023
2023
Skorelowanie metryk QoS dla usługi przeglądania stron internetowych w sieciach mobilnych LTE
D Zmysłowski, JM Kelner
Przegląd Telekomunikacyjny+ Wiadomości Telekomunikacyjne, 2023
2023
Efekt Dopplera w systemach radionawigacyjnych
D Zmysłowski, JM Kelner, C Ziółkowski
2022 XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Rola Nawigacji w …, 2022
2022
Koncepcja wykorzystania symulatorów w ocenie podatności usług GNSS na zakłócenia celowe
D Zmysłowski, JM Klener
2022 XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna nt. Rola Nawigacji w …, 2022
2022
Application of Wroclaw Taxonomy in Classification of GNSS Interferences in Business Use
D ZMYSŁOWSKI
38th International Business Information Management Association (IBIMA), 23 …, 2021
2021
Metoda taksonomii wrocławskiej w ocenie odbiorników GNSS
J Dudczyk, D Zmysłowski
Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania 60 (1), 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–14