Radosław Zając
Title
Cited by
Cited by
Year
The concept of methodology for communication and knowledge management in the organizations
R Zając
Jagiellonian Journal of Management 2 (Numer 4), 299-314, 2016
12016
Simulation Modeling to Verify the Efficiency of Information Transfer
K Rostek, R Zając
International Conference on Computational Methods in Experimental Economics …, 2018
2018
Model zarządzania komunikacją w organizacji
RZ Katarzyna Rostek, Michał Wiśniewski
Przegląd Organizacji 8 (2018), 18-24, 2018
2018
Model grafowy komunikacji jako narzędzie tworzenia wartości w organizacji
K Rostek, R Zając
Kierunki badań innowacyjności 1, 21-35, 2018
2018
ATENA Methodology and Selected System Requirements for Communication and Knowledge Management Tools
R Zając
DMMS 2017 - 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON DECISION MAKING IN MANUFACTURING …, 2017
2017
Komunikacja wielokierunkowa i jej znaczenie w propagacji wiedzy w organizacji
R Zając, K Rostek
Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły …, 2017
2017
Wybrane zagadnienia dotyczące wdrażania zarządzania wiedzą w organizacji
R Zając
ZARZĄDZANIE W SZKOŁACH WYŻSZYCH I INNOWACJE W GOSPODARCE 1, 54-62, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7