Małgorzata Matyja (Gajewska)
Title
Cited by
Cited by
Year
Resources based factors of competitiveness of agricultural enterprises
M Matyja
Management 20 (1), 368-381, 2016
112016
ECONOMIC AND SOCIAL IMPORTANCE OF AGRICULTURAL PRODUCTIVE COOPERATIVES IN POLAND
M Matyja
Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (26), 57 - 67, 2012
52012
Analiza stanu obecnego i kierunków rozwoju rolniczych spółdzielni produkcyjnych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej
M Gajewska
Zeszyty naukowe SGGW, Seria problemy Rolnictwa Światowego 10 (1), 59 - 69, 2010
42010
Logistyczne ujęcie zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
M Gajewska
LogForum Selected full texts 5 (3), 2009
32009
Profitability of agricultural cooperatives. Selected methodical aspects of measurement and analysis
M Matyja
Journal of Agribusiness and Rural Development 49 (3), 279-286, 2018
12018
Social side of agricultural co-operatives. The case of agricultural production co-operatives in the Opole voivodeship
M Matyja
Journal of Agribusiness and Rural Development 33 (3), 113-124, 2014
12014
Miejsce rolniczych spółdzielni produkcyjnych w logistycznym łańcuchu dostaw w agrobiznesie
M Gajewska
Logistyka 6, 417 - 422, 2012
12012
EKONOMICZNE I SPOŁECZNE ZNACZENIE ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH W POLSCE
M Matyja
Journal of Agribusiness and Rural Development 4 (26), 2012
12012
Egzemplifikacja przedsiębiorczości w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych
M Gajewska
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2 (13), 2011
12011
Przywodztwo w rolniczych spoldzielniach produkcyjnych. Raport z badan
M Gajewska
Nauki o Zarzadzaniu, 62-73, 2011
12011
Hierarchical Challenges in Social Enterprises
M Matyja, K Ulbin
University of Hradec Kralove, 2019
2019
Financial Standing of Polish and Czech Agricultural Cooperatives
M Matyja, M Rajchelt-Zublewicz, E Piwoni-Krzeszowska
University of Hradec Kralove, 2019
2019
TANGIBLE AND INTANGIBLE RESOURCES AND THE FINANCIAL PERFORMANCE OF POLISH SOCIAL COOPERATIVES.
M Rajchelt-Zublewicz, E Piwoni-Krzeszowska, M Matyja
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2019
2019
DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM. RAPORT Z BADAŃ
M MATYJA, K ULBIN
BIZNES I ZARZĄDZANIE A BEZPIECZEŃSTWO W POLSCE I NA ŚWIECIE, 45, 2018
2018
An Empirical Study of Modernity in Agricultural Cooperatives in Poland
M Matyja, M Rajchelt-Zublewicz
University of Hradec Kralove, 2018
2018
A Comparative Study of Profitability of Agricultural Cooperatives in Poland and Around the World
M Matyja
Problems of World Agriculture/Problemy Rolnictwa Światowego 17 (1827-2018 …, 2017
2017
Zasoby pracy w polskich gospodarstwach z perspektywy pracowniczych spółdzielni rolniczych
M Matyja
Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo) 3 (1229-2018-3768), 71-95, 2017
2017
Polish farm labour force from the perspective of agricultural worker cooperatives
M Matyja
Wieś i Rolnictwo 176 (3), 71-95, 2017
2017
Position of Polish Agricultural Production Cooperatives on the International and Domestic Market
M Matyja
Problems of World Agriculture/Problemy Rolnictwa Światowego 16 (1827-2016 …, 2016
2016
Labour in Polish farms from the perspective of agricultural cooperatives
M Matyja
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20