dr hab. Jarosław Korpysa, pros.US
dr hab. Jarosław Korpysa, pros.US
Uniwersytet Szczeciński
Verified email at usz.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
RESEARCHING STUDENTS'ENTREPRENEURSHIP SKILLS IN POST-SOCIALIST COUNTRIES: A MULTI-COUNTRY SURVEY (Part 1)
D Kopycinska, T Bernat, J Korpysa
Transformations in Business & Economics 8 (2), 21-44, 2009
202009
Unemployment as a main determinant of entrepreneurship
J Korpysa
Transformations in Business & Economics 9 (1), 109-123, 2010
192010
RESEARCHING STUDENTS'ENTREPRENEURSHIP SKILLS IN POST-SOCIALIST COUNTRIES: A MULTI-COUNTRY SURVEY (Part 2).
T Bernat, J Korpysa, D Grundey, B Šavriņ, Y Bilan, A Koren
Transformations in Business & Economics 8 (3), 2009
192009
PERCEPTION OF THE RISK OF STARTING UP BUSINESS AND PERSONAL ATTITUDE TO RISK.
T Bernat, A Gasior, J Korpysa, M Lakomy-Zinowik, R Nagaj, P Szkudlarek
Transformations in Business & Economics 13, 2014
132014
ENTREPRENEURIAL ATTITUDES ADOPTED BY EMPLOYEES OF POLISH ENTERPRISES UNDERGOING RESTRUCTURING.
J Korpysa
Transformations in Business & Economics 11, 2012
92012
Przedsiębiorczość jako proces tworzenia i funkcjonowania akademickich mikroprzedsiębiorstw spin off w Polsce
J Korpysa
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016
82016
Schumpeterian entrepreneurship in academic spin off companies in Poland
J Korpysa
Transformations in Business & Economics 13 (3), 42-59, 2014
82014
Uwarunkowania przedsiębiorczości indywidualnej przedsiębiorstw typu start-up
J Korpysa
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 377-388, 2012
82012
Przedsiębiorczość studentów studiów dziennych–raport z badań
T Bernat, J Korpysa, M Kunasz
Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii,[Entrepreneurship …, 2008
82008
SETTING UP NEW FIRMS AS AN OPPORTUNITY TO REDUCE UNEMPLOYMENT.
T Bernat, J Korpysa
Transformations in Business & Economics 12, 2013
72013
Przedsiębiorczość studentów w Polsce iw wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
T Bernat, J Korpysa, M Kunasz
Wydawnictwo" Print Group" Daniel Krzanowski, 2008
72008
Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych (Unemployment among higher education graduates–in Polish)
J Korpysa
Kapitał ludzki w gospodarce, Szczecin: PTE, 123-133, 2003
62003
Buyer behaviour in the context of sustainable consumption policy pursued in Poland
J Korpysa
Amfiteatru Economic 15, 702, 2013
52013
Kultura innowacyjności mikroprzedsiębiorstw Spin Off (Innovation Culture of Spin-Off Companies)
J Korpysa
Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w …, 2014
42014
Przedsiębiorczość w krajach Unii Europejskiej
J Korpysa
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu …, 2008
42008
Changes of labour market as the main determinant of inequalities in the consumption structure in Polish households
K Wlodarczyk-Spiewak, J Korpysa
Transformations in Business & Economics 5 (2), 106-121, 2006
42006
FACTORS DETERMINING DECISION ABOUT SETTING UP A FIRM--THE SURVEY RESULTS FROM POLAND.
J Korpysa
Transformations in Business & Economics 10 (2), 2011
32011
Increasing the Number of Disabled People in Employment as a Factor Determining their Entrepreneurship
J Korpysa
Journal of International Studies 2 (1), 2009
32009
Uwarunkowania przedsiębiorczości studentów rezultaty badań,[w:] D. Kopycińska (red.)
J Korpysa
Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, 228-236, 2007
32007
Postawy przedsiębiorcze młodzieży wsi popegeerowskiej-wyniki badań
J Korpysa
Problemy Zarządzania, 176-193, 2012
22012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20